eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Mont Üretiminde İki El Hareket Analizi Uygulaması (ISAS2018-Winter_95)
Can Ünal1*
1Namık Kemal University, Tekirdağ, Turkey
* Corresponding author: cunal@nku.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 497-502   |    32     7

ABSTRACT Bu çalışmada, bir konfeksiyon işletmesinin mont üretim bandında toplamda 13 operasyon için iki el hareket analizi
uygulaması gerçekleştirilmiştir. İki el analiz şeması, süreç şemalarının özel bir şeklidir, çünkü şema, işçinin hareketli ya da sabit
duran ellerinin durumlarını birbirlerine, bazen de zaman göstergesine olan ilişkilerine göre ele alır. Hangi elin ne kadar süre
boşta kaldığını görmek açısından faydalıdır. Şemada zaman göstergesinin bulunmasının yararı, belli bir anda, iki elin birbirine
göre ne yaptığının görülmesidir. Gerçekleştirilen çalışmada öncelikle, üretim akışı çıkarılmış, üretimde benzer nitelik gösteren
montaj bölümü operasyonlarının verimliliğini arttırmak amacıyla, uygulama yapılacak operasyonlar belirlenmiştir. Ardından
çalışanların hareketleri videoya kaydedilmiş, yavaş çekimde izlenmiş, hazırlanmış olan form üzerinde, iki el hareket analizine
göre çalışma alanlarının ve çalışma yöntemlerinin yeniden düzenlenmesi için çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Çalışma
sonucunda, üretim yöntemlerinin standartlaştırılması için yapılması gerekenler vurgulanmıştır.  
KEYWORDS Konfeksiyon, iki el hareket analizi, mont üretimi, verimlilik, dikimhane
REFERENCES [1] Z. Demirbaş, “Verimlilik Arttırma Tekniği Olarak Metot Etüdü Bir Hazır Giyim İşletmesinde Uygulanmasının İşletme Performansına Etkileri”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye, 2010.
[2] (2018) İTKİP Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi, Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü 2018 Haziran Aylık İhracat Bilgi Notu [Online]. Avaliable: https://www.ihkib.org.tr/.
[3] Ş. Tekedereli, “Örme Kumaş Konfeksiyonunda Çalışan Performansının Sentetik Değerlendirme Yöntemi ile İncelenmesi” Lisans Tezi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Türkiye, 2013.
[4] G. Kanawaty, Introduction to Work Study, 4th ed, International Labour Office, Geneva, 1992.
[5] M. Kurt, M. Dağdelen. İş Etüdü. Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti, Ankara, Türkiye, 2003.
[6] F. E. Meyers, J. R. Stewart, Motion and Time Study for Lean Manufacturing, 3rd ed., Prentice Hall, New Jersey, 2002.
[7] M. Kayar, “Hazır Giyim İşletmelerinde Verimsizliği Ortaya Çıkaran Nedenlerin Araştırılması ve Bunların Çözümüne Yönelik Alan Çalışması”, Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Eğitimi Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi. İstanbul. 2008.
[8] Z. Akal, İş Etüdü, MPM Yayınları, 29, Ankara. 2004.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology