eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

Analysis of Electromagnetic Radiation in Daily Life (ISAS2018-Winter_97)
Umut Özkaya1*, Levent Seyfi2, Ercan Yaldız3
1Konya Technical University, Konya, Turkey
2Konya Technical University, Konya, Turkey
3Konya Technical University, Konya, Turkey
* Corresponding author: uozkaya@selcuk.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 505-509   |    38     6

ABSTRACT Along with development of electronics and software technology, amount of electromagnetic (EM) radiation, which
expose to people, has significantly risen. For people who uses or do not use technology, it is of great importance that they should
have enough information about EM radiation exposing them. So, not only EM radiation is described, but also effects of EM
radiation sources are researched in this study. EM radiation is mainly divided into two parts as ionizing and non-ionizing
radiation. Technologies which we mostly use in daily life and whose radiation we are exposed to are chiefly telecommunication
systems. EM radiation emitted by these systems is non-ionizing type due to their low energy levels. However, exposure of
ionizing EM radiation is almost not present and its exposure is personally arisen at only special situations. As examples for this
type of EM radiation, medical radiography and security screening systems using x-ray may be said. In this context, each person
needs to be informed about these topics and cautious for human health. In respect of health of next generation, definition, types
and sources of EM radiation have great importance to be learnt.  
KEYWORDS Ionizing Radiation, Nonionizing Radiation, Electromagnetic Radiation Sources, Electromagnetic Field, Electromagnetic Spectrum
REFERENCES [1] Nihan Merve Sarıkaya, Bir işyerinde elektromanyetik alan ölçümü yapılması ve sonuçlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi, İş sağlığı ve güvenliği uzmanlık tezi, 2014.
[2] Tolga İnce, Elektromanyetik Kirlilik, Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, 2007.
[3] Levent Seyfi, Measurement of electromagnetic radiation with respect to the hours and days of a week at 100kHz–3GHz frequency band in a Turkish dwelling, Measurement, Vol.46 (9), pp. 3002-3009, November 2013.
[4] Levent Seyfi, Ercan Yaldız, Can Nacaroğlu, Analyzing mobile phone electromagnetic radiation, Electronics World, Vol. 122(1962), pp.40-43. June 2016.
[5] Genç, O., Bayrak, M., and Yaldız, E. (2010). Analysis of the Effects of GSM Bands to the Electromagnetic Pollution in the RF Spectrum Progress In Electromagnetics Research, PIER 101, 17-32.
[6] Çetin Kurnaz, Murat Cem Bozkurt Measurement and Evaluation of Electromagnetic Pollution Levels in Ünye District of Ordu, Journal of New Results in Science, 5, 12, 11 / 2016
[7] Begüm Korunur Engiz, Çetin Kurnaz Long-Term Electromagnetic Field Measurement and Assessment for a Shopping Mall, Radiation Protection Dosimetry, 11 / 2016.
[8] Derya Gürğan, Levent Seyfi, Determination and Analysis of Electromagnetic Pollution at Two Shopping Malls in Konya at 100 kHz-3 GHz Frequency, International Journal of Environmental Science and Development (IJESD), Vol. 9, No:9, September 2018, pp. 266-269.
[9] Nihan Merve Sarıkaya, Bir işyerinde elektromanyetik alan ölçümü yapılması ve sonuçlarının iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirilmesi, İş sağlığı ve güvenliği uzmanlık tezi, 2014.
[10] İnan Güler, Tamer Çetin, A. Rıza Özdemir, Nedim Uçar, Türkiye Elektromanyetik Alan Maruziyet Raporu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı, 2010.
[11] Sema Palamutçu, Nermin Dağ, Fonksiyonel tekstiller I:Elektromanyetik kalkanlama amaçlı tekstil yüzeyleri, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt: 3, No: 1, (87-101), 2009.
[12] Tolga İnce, Elektromanyetik Kirlilik, Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, 2007.
[13] Gülbin Dural, Elektromanyetik Dalgalar ve İnsan Sağlığı, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Elektrik Elektronik Müh. Böl. Öğretim Üyesi, 2013.
[14] Tuğçe Arslan, X-Işınları ve Kullanım Alanları, Gazi Üniversitesi Tezi, 2010.
[15] Ahlbom, A., Bergqvist, U., Bernhardt, J. H., Ce´sarini, J. P., & Court, L. A. (1998). Guidelines for Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic, And Electromagnetic Fields (Up to 300 GHz). Health Physics Society, 74 (4), 494-522.
[16] Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: “İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre Ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik”.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/07/20100724-3.htm (17.02.2017)
[17] Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: “Elektronik Haberleşme Cihazlarindan Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararasi Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü Ve Denetimi Hakkinda Yönetmelikte Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik” http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/10/20151009-2.htm (17.02.2017).
[18] Information Technologies and Communications Authority (ICTA), “Regulation on the Amendment of the Regulation on the Determination, Control and Supervision of the Exposure Limit Values of Electromagnetic Field Intensity from Electronic Communication Devices by International Standards,” Official Gazette Issue: 30394, 17 April 2018. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180417- 2.htm (Accessed in April 2018)

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology