eISSN: 2618-6446
DOI: doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume 4(4) (2019)
ISAS2019-EDS - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Educational Sciences), Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

Türk Hukuk Fakültelerinde Mali Hukuk Eğitimi (ISAS2019-EDS_2)
Abdullah Ömercioğlu1, Cem Barlas Arslan2*
1Kırıkkale University  , Kırıkkale , Turkey
2Kırıkkale University  , Kırıkkale , Turkey
* Corresponding author: barlasarslan@gmail.com
Published Date: 2019-05-08   |   Page (s): 42-49   |    73     10

ABSTRACT Türkiye’de 67 tane aktif hukuk fakültesi bulunmaktadır. Mevcut fakültelere de her geçen gün yenileri eklenmektedir. Böyle bir durum mezun sayısının her yıl artmasına neden olmaktadır. Bu da hukuk fakültesi mezunlarının istihdam ve kariyer sorununu doğurmaktadır. Mezuniyet sonrası süreçte ise farklılık yaratmak, özellikle de serbest avukatlıkta başarılı olmanın önemli unsurlarından birisi, hukukun farklı alanlarında uzmanlaşmadır. Bu alanlardan birisi de kamu hukukunun bir alt disiplini olan, vergilendirme sürecini ve süreçte ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünü konu alan mali hukuk / vergi hukukudur. Gerek meslek hayatında gerekse idare hakimliği sınavlarında mali hukuk yeterliliği, başarı ve kariyer açısından önemlidir. Keza, son yıllarda vergi mahkemelerinde açılan davalarda artış olmuştur. Diğer taraftan ceza mahkemelerinde, konusu vergi hukukunun alanına giren suçlardaki artış da dikkat çekmektedir. Bu da vergi hukukunda uzmanlaşan hukukçulara olan ihtiyacın arttığının bir göstergesidir. Mevcut durumdan hareketle, çalışmada, Türkiye’de hukuk fakültelerinde mali hukuk alanında verilen dersler ve lisansüstü eğitimde mali hukuk alanında yazılan tez sayısı kapsamında bir analiz yapılmıştır.
KEYWORDS Hukuk Fakültesi, Hukuk Eğitimi, Mali Hukuk, Vergi Hukuku, Uzmanlaşma
REFERENCES [1] N. Bilge, Hukuk Başlangıcı, 14. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2000, s. 13.

[2] N. Bilge, Hukuk Başlangıcı, 14. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2000, s. 28.

[3] M. Öncel, A. Kumrulu, N. Çağan, Vergi Hukuku, 14. Baskı, Turhan Kitabevi, 2007, s. 1.

[4] F. Saraçoğlu, Anayasa Mahkemesinin Vergiye İlişkin Kararlarında Kamu Yararı, Seçkin Kitabevi, 2015, s. 42.

[5] Ş. Kızılot, D. Şenyüz, M. Taş, R. Dönmez, Vergi Hukuku, 3. Baskı, Yaklaşım Yayınları, 2008, s. 22.

[6] M. Öncel, A. Kumrulu, N. Çağan, Vergi Hukuku, 14. Baskı, Turhan Kitabevi, 2007, s. 3.

[7] Ş. Kızılot, D. Şenyüz, M. Taş, R. Dönmez, Vergi Hukuku, 3. Baskı, Yaklaşım Yayınları, 2008, s. 22.

[8] Ş. Aksoy, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Filiz Kitabevi, 1982, s. 8.

[9] M. Öncel, A. Kumrulu, N. Çağan, Vergi Hukuku, 14. Baskı, Turhan Kitabevi, 2007, s. 3.

[10] M. Öztoprak Sağir, Güncel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Hukuk Eğitimi, TBB Yayınları, No:173, 2010, s.42.

[11] Y. Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, PegemA Yayıncılık, Ankara, 2007, s.168.

[12] Y. Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, PegemA Yayıncılık, Ankara, 2007, s.169.

[13] S. Korioth, Legal Education In Germany Today, Wisconsin International Law Journal, Vol.24, Is.1, 2006, s.92.

[14] S. Korioth, Legal Education In Germany Today, Wisconsin International Law Journal, Vol.24, Is.1, 2006, s.92.

[15] R. Karasu, Türkiye ve Almanya’da Hukuk Eğitimi – Diplomaların Denkliği, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XX, S.1, 2016, s.17.

[16] R. Karasu, Türkiye ve Almanya’da Hukuk Eğitimi – Diplomaların Denkliği, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XX, S.1, 2016, s.17.

[17] A. Yılmaz, B. A. Tansen, B. Alkış, G. Taner, Fransız Avukatlık Sisteminin İncelenmesi Projesi Sonuç Raporu, TBB Yayınları No:292, 2015, s.14.

[18] A. Yılmaz, B. A. Tansen, B. Alkış, G. Taner, Fransız Avukatlık Sisteminin İncelenmesi Projesi Sonuç Raporu, TBB Yayınları No:292, 2015, s.14.

[19] A. Yılmaz, B. A. Tansen, B. Alkış, G. Taner, Fransız Avukatlık Sisteminin İncelenmesi Projesi Sonuç Raporu, TBB Yayınları No:292, 2015, s.14.

[20] Nuffic, Education System Italy, Version 2, 2015, s.9. (Erişim:www.nuffic.nl/documents/604/education-systemitaly.pdf)

[21] J. Flood, Legal Education in The Global Context, University of Westminster School of Law, 2007, s.15.

[22] J. Flood, Legal Education in The Global Context, University of Westminster School of Law, 2007, s.16-17.

[23] J. Flood, Legal Education in The Global Context, University of Westminster School of Law, 2007, s.16-17.

[24] A. Yıldırım, H. Simşek, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2005, Ankara, s. 277.

[25] D. M. Zucker, How To Do Case Study Research, School of Nursing Faculty Publication Series. Paper 2, 2009, s.4.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology