eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume (2018)
ISAS 2018 - Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Kemer-Antalya, Turkey, Apr 11, 2018

The Importance of Metrology in Vocational Sciences (ISAS 2018_1)
Güven Çankaya1*
1Ankara Yıldırım Beyazıt University , Ankara, Turkey
* Corresponding author: cankaya@ybu.edu.tr
Published Date: 2018-06-23   |   Page (s): I-IV   |    176     35

ABSTRACT METROLOJİ
Kelime olarak metreden türetilmiş olup, anlamı ÖLÇME BİLİMİ’dir. Bilimsel, Endüstriyel ve Yasal olmak üzere 3 e ayrılır.

Metrolojinin Görevi :
Bütün ölçme sistemlerinin temeli olan metre, kilogram, saniye olan Uzunluk, Kütle, Zaman, Madde Miktarı, Işık Şiddeti, Sıcaklık, Işıma Şiddeti ve Elektrik Akımı yedi temel fiziksel birimleri (SI ve türevleri) tanımlayarak bilim ve teknolojinin kullanımına sunmak ve yapılan bütün ölçümlerin güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlamaktır.

Bilimsel Metroloji; Uluslar arası geçerliliği olan Primer Standartların ülke düzeyinde oluşturulması ile ilgili faaliyetleri kapsamaktadır. Ülkemizde bu konuda TUBİTAK bünyesinde hizmet veren Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) görevlendirilmiştir.

Endüstriyel Metroloji; Bilimsel metrolojinin faaliyetleri sonucu elde edilen Primer standartlara izlenebilirliği sağlanmış sekonder standartlarla Endüstride kullanılan izleme ve ölçme cihazlarının kalibrasyonlarının yapıldığı hizmet alanını kapsar. TSE, 132 sayılı kuruluş kanunu ile bu alanda da görevlendirilmiştir.

Yasal (Legal) Metroloji; Ticarete esas teşkil eden ölçü ve kontrol aletlerinin kalibrasyonları ile ilgilenir. Bu kategoriye giren cihazlar mecburi olarak kalibre ettirilmek zorundadır. Ülkemizde T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu konuda görevlendirilmişti
KEYWORDS Metroloji
REFERENCES www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150630-7-1.pdf

Ulusal Metroloji Stratejisi ve. Eylem Planı. (2015-2018). Kasım 2014. T. C.. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. Metroloji ve Standardizasyon Genel
Müdürlüğü

Berlin. Bernheim, C. T., & Chaui, M. d. (2003). Challenges of the university in the knowledge society, five years after the World Conference on Higher Education. Paris: UNESCO Forum Occasional Paper Series Paper No. 4

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology