eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume (2018)
ISAS 2018 - Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Kemer-Antalya, Turkey, Apr 11, 2018

Tokat İlinde Kentsel Büyümenin SLEUTH Modeli İle Simülasyonu (ISAS 2018_10)
Ahmet Doğukan  Yazıcı1*, Derya Öztürk2, İsmail Ercüment  Ayazlı3
1Erzincan Üniversitesi, İliç Dursun Yıldırım Meslek Yüksekokulu, Erzincan, Turkey
2Ondokuzmayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği , Samsun, Turkey
3Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü , Sivas, Turkey
* Corresponding author: ahmet.yazici@erzincan.edu.tr
Published Date: 2018-06-23   |   Page (s): 8-8   |    229     25

ABSTRACT Bu çalışmada, Tokat ilinin 2030 yılı için kentsel büyüme simülasyonu Hücresel Otomat tabanlı SLEUTH modeli ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 1987, 1998, 2007, 2014 yıllarına ait Landsat uydu görüntüleri, 2012 ve 2016 yıllarına ait ulaşım verileri, Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) ve güncel imar planı kullanılmıştır. Veriler Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamında hazırlanmış ve simülasyon CBS destekli yürütülmüştür. Gerçekleştirilen simülasyon sonucunda, 2014-2030 yılları arasında kentsel alanların 20,03 km2 artacağı, 17,38 km2’lik kent dışı-tarım arazisinin ve 2,54 km2’lik orman arazisinin kent alanına dönüşebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda, çevresel, sosyal ve ekonomik olarak büyük öneme sahip olan doğal yapının korunması ve kentsel planlamanın gerçekleştiriminde CBS tabanlı simülasyon modelinin önemli bir yere sahip olduğu belirlenmiştir.  
KEYWORDS Kentsel Büyüme, SLEUTH, Coğrafi Bilgi Sistemleri
REFERENCES

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology