eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume (2018)
ISAS 2018 - Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Kemer-Antalya, Turkey, Apr 11, 2018

Nano Al2o3 Parçacıklarının Uçucu Kül Temelli Geopolimer Harçların Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması (ISAS 2018_12)
Uğur Durak1*, Okan Karahan2, Burak Uzal3, Serhan İlkentapar4, Cengiz Duran Atiş5
1Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fak., İnşaat Müh. Böl. , Kayseri, Turkey
2Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fak., İnşaat Müh. Böl. , Kayseri, Turkey
3Abdullah Gül Üniversitesi, Mühendislik Fak., İnşaat Müh. Böl. , Kayseri, Turkey
4Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fak., İnşaat Müh. Böl. , Kayseri, Turkey
5Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fak., İnşaat Müh. Böl., Kayseri, Turkey
* Corresponding author: ugurdurak@erciyes.edu.tr
Published Date: 2018-06-23   |   Page (s): 10-10   |    158     15

ABSTRACT Bu çalışmada NaOH ile aktive edilmiş uçucu kül ile üretilen geopolimer harç numunelere nano Al2O3 ilavesinin eğilme ve basınç dayanımı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışma kapsamında F sınıfı uçucu kül kullanılmış ve 40x40x160 mm boyutlarında numuneler üretilmiştir. Harç karışımları için kum-bağlayıcı oranı 3, su-bağlayıcı oranı 0,33 olarak belirlenmiştir. Numunelerin üretiminde TS EN 196-1’e uygun CEN standart kumu kullanılmıştır. %10 Na konsantrasyonu ile hazırlanan karışımlara %1 ve %3 oranlarında iki farklı nano Al2O3 tozu uçucu kül ile ağırlıkça yer değiştirilerek ilave edilmiştir. Numuneler 24 ve 72 saat sürelerle 75oC sıcaklıkta ısıl kür işlemine tabi tutulmuşlardır. Kür işlemi sonunda numunelere tek noktadan eğilme ve ikiye bölünen numune parçaları üzerinde basınç dayanımı deneyleri gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçlarına, göre 24 saat kür edilen numunelerde nano Al2O3 tozlarının basınç dayanımını referans numuneye oranla %31 oranınına kadar artırabildiği görülmüştür. 72 saat kür edilen numunelerde ise nano Al2O3 tozlarının basınç dayanımına ciddi bir katkı sağlayamadığı görülmüştür. Deney sonuçları nano Al2O3 tozlarının erken yaşlarda basınç dayanıma katkı sağlarken ilerleyen kür sürelerinde basınç dayanıma katkısının azaldığını göstermektedir.  
KEYWORDS Uçucu Kül, Geopolimer, Nano Al2O3, Dayanım
REFERENCES

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology