eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume (2018)
ISAS 2018 - Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Kemer-Antalya, Turkey, Apr 11, 2018

Makine Koruyucularının İptal Edilme Nedenleri ve İş Kazalarına Etkisi (ISAS 2018_15)
Ramazan Kayabaşı1*
1Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu, Erciyes Üniversitesi , Kayseri, Turkey
* Corresponding author: rkayabasi@erciyes.edu.tr
Published Date: 2018-06-23   |   Page (s): 14-15   |    143     16

ABSTRACT Dünyada her yıl milyonlarca iş kazası ve meslek hastalığı yaşanmaktadır. İş kazalarının yaşanmasında birçok kök neden vardır. Yaşanan iş kazalarının nedenlerinden biri makine ve ekipmanlarının koruyucularının sökülerek çalıştırılmasıdır. Koruyucusuz olan makine ve ekipmanların aksine bu çalışmada üzerinde koruyucu ekipmanları bulunan makinelerin koruyucularının sökülmesinin nedenleri analiz edilmiştir. Sektörlere göre farklılık göstermekle birlikte işyerlerinde binlerce tür makine kullanılmaktadır. Araştırmaya konu olan makineler her üretim prosesinde çok çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır.
Kesiciler, doğrayıcılar, pişiriciler, presler ve bunlara güç üreten makineler bunlardan bazılarıdır. Ayrıca imalat sektöründe kullanılan robotlar hareketleri nedeniyle geniş bir alanı tarayarak çalışmaktadır. Bu kapsamda işyerlerinde insan sağlığını korumak ve üretimin devamlılığını sağlamak için birçok önlemle birlikte makine koruyucuları da önemli bir yere sahiptirler. Çalışmada makinelerin türlerine göre koruyucuları sökülerek çalıştırılmasının nedenleri analiz edilmiştir. Bu çalışmada makine koruyucularının iptal edilmesi nedeni ile yaşanan iş kazaları göz önünde tutularak işyerlerinde makinelerden kaynaklı iş kazaları referans alınarak değerlendirme yapılmıştır. Çalışmada, makine koruyucularının sökülmesinde başlıca neden işverenlerde ve çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmemiş olmasıdır. Koruma röleleri ve sistemleri iptal edilerek makinelerin çalıştırılma nedeni; makinelerin arızaya geçmesini engellemek olduğu görülmektedir. Makine ve ekipmanları kullanılırken işverenin isteği üzerine veya çalışanın kişisel kararları ile makine koruyucular iptal edilerek çalışmalar sürdürülmektedir. Makine koruyucularının iş akışını aksattığı ve çalışmaların yavaşlamasına neden olduğu düşünülerek alınmış olan bu karar beraberinde birçok kaza nedeni ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca makine üzerinde bulunan güvenlik donanımlarının sökülmesi ile makinelerin çalışmaya devam etmesi bu donanımların gereksiz olduğu düşüncesini doğurduğu görülmektedir. Makine koruyucularının amacı sadece makinelerin çalışmasını sağlamak değildir. Çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak ayrıca üretimin devamlılığını sağlamaktır. Makinelerin imalatında istenilen güvenlik şartlarının sadece satılması için olmadığı çalıştırılması için gerekli olduğu unutulmamalı ve yüksek riske sahip olan makineler nedeni ile işin durdurulabileceği bilinmelidir. Koruyucusuz kalan kısımlar ve iptal edilen güvenlik önlemleri nedeniyle kazalar meydana gelmektedir. İnsanoğlunun doğasının makine ve ekipmanlar karşısında zayıf olması nedeniyle bu kazalar acı sonuçları beraberinde getirmektedir. Bu sonuçların bedeli başta çalışanlar tarafından olmak üzere işverenler ve ülkeler tarafından ödenmektedir. Haklı nedenler üreterek makine koruyucularının sökülmesinin engellenmesi ancak işyerlerinde verilecek eğitimlerle sağlanabilir.  
KEYWORDS İş Sağlığı ve Güvenliği, Makine Koruyucuları, İş Kazası
REFERENCES

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology