eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume (2018)
ISAS 2018 - Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Kemer-Antalya, Turkey, Apr 11, 2018

Eğitimde Yeni Öğretim Teknolojileri: Harmanlanmış Eğitim Modeli (ISAS 2018_18)
Erkan BÜLBÜL1*
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı , Gaziantep , Turkey
* Corresponding author: ebulbul@gantep.edu.tr
Published Date: 2018-06-23   |   Page (s): 18-18   |    141     13

ABSTRACT Günümüz bilgi ve eğitim teknolojileri, her alanda olduğu gibi hızlı bir gelişim ve dönüşüm içerisindedir. E-öğrenmenin yaygınlaştığı, bilginin kolay erişilebildiği daha az maliyetli öğretim teknikleri gelişmektedir. Bilginin ve öğretim tekniklerinin çeşitliliği giderek artmakla beraber bu çalışmada öğretim tekniklerinden harmanlanmış eğitim modeli (Blended Learning) incelenmeye bileşenleri, modelleri, öğrenme olanakları ve önemi tartışılmıştır.  Harmanlanmış öğrenme, kişinin web tabanlı öğretim ortamı ile istediği yerden, istediği zamanda anında geri bildirim ve düzeltme alarak birçok avantajı sağlarken, aynı zamanda yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilmeyi, öğretmen ve öğrenenlerle doğrudan etkileşimde ve iletişimde bulunabilmeyi, öğrenenlerin birbirlerinin öğrenme çıktılarını görebilmesi ve inceleyebilmesi gibi yüz yüze öğrenme ortamının güçlü taraflarını da bir arada barındırmaktadır. ABD ve Avrupa da harmanlanmış öğrenme büyük önem taşımakla beraber harmanlanmış öğrenmeyi destekleyici pek çok içerik sağlayıcı ve geliştirici sistem geliştirilmiştir. Örnek olarak Discovery Education, Adaptive Curriculum, Edx vb. Türkiye’de ise Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Raunt, DinamitMAT, Vitamin Eğitim gibi eğitim portalları ve içerik sağlayıcılar kullanılarak sınıfta yapılan yüz yüze öğrenmeyle desteklenerek, harmanlanmış öğrenme modeli uygulanmaya çalışmaktadır. Bu çalışma ile harmanlanmış eğitim modeli, harmanlanmış eğitim modeli uygulama alanları, harmanlanmış eğitim modeli içerik sağlayıcıları, harmanlanmış eğitim modelleri incelenmiş, eğitim öğretim tekniklerinin geleceği açısından değerlendirmelerde bulunulmuştur. Çağa uygunluk, bilgiye daha geniş alanlarda ulaşmak, kolay erişilebilirlik ve fayda-maliyet etkinliği açısından bakıldığında tek başına bir öğretim tekniğinin ilerleyen zamanlarda yeterli olmayacağı öngörülmektedir.  
KEYWORDS Eğitim, Yenilikçi Teknolojiler, Harmanlanmış Eğitim
REFERENCES

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology