eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume (2018)
ISAS 2018 - Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Kemer-Antalya, Turkey, Apr 11, 2018

Ev Tekstili Üretiminde İki El Hareket Analizi Uygulaması (ISAS 2018_232)
Can Ünal1*
1Namık Kemal University, -, Turkey
* Corresponding author: cunal@nku.edu.tr
Published Date: 2018-06-23   |   Page (s): 262-265   |    89     4

ABSTRACT Bu çalışmada, ev tekstili üreten bir firmanın dikim bölümünde, çalışanların operasyonlarını standardize etmek amacıyla iki el hareket analizi gerçekleştirilmiştir. Toplamda dört farklı operasyon için gerçekleştirilen çalışmada, öncelikle gelen siparişlerin sıkılığına bakılarak, üzerinde çalışılacak ürün seçilmiş ardından ürünün iş akış şeması çıkarılmıştır. Mevcut durumun analizi için çalışanların iş yapış şekilleri videoya kaydedilmiş, daha sonra dört operasyonun ortalama süreleri (31.85 40.40 43.47 64.30 saniye) ve standart sapmaları (4.40 6.96 5.96 12.81 saniye) hesaplanmıştır. Yavaş çekimde seyredilen görüntüler, çalışma kapsamında hazırlanan iki el hareket formuna aktarılmıştır. ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange, Simply) prensipleri
çerçevesinde incelenen operasyonlar için çeşitli öneriler getirilmiştir.  
KEYWORDS Konfeksiyon, ev tekstili üretimi, dikimhane, iki el hareket analizi
REFERENCES [1] Z. Demirbaş, “Verimlilik Arttırma Tekniği Olarak Metot Etüdü Bir Hazır Giyim İşletmesinde Uygulanmasının İşletme Performansına Etkileri”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye, 2010.

[2] İTKİB Genel Sekreterliği. 2018. http://www.ithib.org.tr/tr/bilgimerkezi-raporlar-aylik-ihracat-degerlendirme-bilgi-notlari-2018.html

[3] Ş. Tekedereli, “Örme Kumaş Konfeksiyonunda Çalışan Performansının Sentetik Değerlendirme Yöntemi ile İncelenmesi” Lisans Tezi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Türkiye, 2013.

[4] G. Kanawaty, Introduction to Work Study, 4th ed, International Labour Office, Geneva, 1992.

[5] M. Kurt, M. Dağdelen. İş Etüdü. Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti, Ankara, Türkiye, 2003.

[6] F. E. Meyers, J. R. Stewart, Motion and Time Study for Lean Manufacturing, 3rd ed., Prentice Hall, New Jersey, 2002.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology