eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume (2018)
ISAS 2018 - Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Kemer-Antalya, Turkey, Apr 11, 2018

Çapraz Ve Çapraz/Paralel Serimli Dokusuz Yüzeyli Kumaşlarda Mekanik Ve Konfor Özelliklerine Serim Yönünün Etkisi (ISAS 2018_234)
Pelin Gürkan Ünal1*
1Namık Kemal University, -, Turkey
* Corresponding author: pgunal@nku.edu.tr
Published Date: 2018-06-23   |   Page (s): 271-273   |    88     7

ABSTRACT Bu çalışmada, % 100 poliester ve poliester/viskon karışımlı dokusuz kumaşların mekanik ve konfor özelliklerine serim yönünün etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, % 100 poliester ve % 70 poliester/% 30 viskon lifleri tarak makine hattında işlenmiş ve üretilen bu kumaşlar çapraz veya paralel/çapraz yönlerde üst üste serilerek nihai kumaş elde edilmiştir. Ardından kopma mukavemeti ve uzama, yırtılma mukavemeti gibi mekanik özelliklerin yanı sıra hava geçirgenliği, su buharı geçirgenliği ve kılcal iletim özellikleri gibi konfor özellikleri ölçülmüştür. Kopma mukavemeti sonuçlarına göre, çapraz olarak serilmiş dokusuz kumaşların makine yönündeki kopma mukavemetleri, çapraz/paralel olarak serilmiş dokusuz kumaşlarınkinden daha düşüktür. Uzama sonuçlarına dayanarak, çapraz şekilde serilmiş dokusuz kumaşların genel olarak makine ve çapraz yönde daha yüksek uzama değerlerine sahip olduğu söylenebilir. Hava geçirgenlik sonuçlarına göre, çapraz şekilde serilmiş dokusuz kumaşlar, çapraz/paralel olarak serilmiş dokusuz kumaşlara kıyasla daha yüksek havaya geçirgenliğe sahiptir. Kılcal iletim sonuçlarına gelince, çapraz/paralel olarak serilmiş dokusuz kumaşların değerleri her iki yönde de paralel serilmiş dokusuz kumaşlardan daha yüksektir. Son olarak, su buharı geçirgenliği ve yırtılma mukavemetini içeren gerçekleştirilen deneylere dayanılarak genel bir eğilim gözlenmemiştir.  
KEYWORDS dokusuz, paralel, çapraz, mekanik, geçirgenlik
REFERENCES [1] S.J. Russell, “Handbook of Nonwovens”, 2007, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England, ISBN: 978-1-85573-603-0.

[2] I.Hutten, “Handbook of Non-Woven Filter Media”, 2007, Elsevier Science & Technology Books, ISBN: 1856174417.

[3] A R Horrocks and S C Anand, “Handbook of Technical Textiles”, 2000, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England, ISBN 1-85573-385-4.

[4] W. Albrecht, H. Fuchs, W. Kittelmann, “Nonwoven Fabrics”, 2003, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, ISBN: 3-527-30406-1.

[5] G. Tanchis, “Textile Reference Book Of Nonwovens”, 2008, Fondozione Acimit.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology