eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume (2018)
ISAS 2018 - Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Kemer-Antalya, Turkey, Apr 11, 2018

Tourist Behavior as a Search for Experience and the Potential Role of Cinema (ISAS 2018_235)
Doğan AYDOĞAN1*
1Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü , Karabük, Turkey
* Corresponding author: doganaydogan@karabuk.edu.tr
Published Date: 2018-06-23   |   Page (s): 274-280   |    111     6

ABSTRACT Touristic behavior is a modern behavior that develops against modern urban life. At the core of this behavior exists search and demand for diversity which is developed to the narrative for the people who are left behind. The increasingly bureaucratic and industrial routine in modern urban life attributes an important status value to the experience of diversity. Developing tourist behavior in this context is evolving towards the search for difference and experience. At this point, spaces need to be equipped with a sense of experience based on diversity. However, the tourist gaze is shaped not by objective reality, but by the value it is attributed to. When a place is equipped with some cultural meanings, the person reads the place by its
meaning, not by its actual reality. Cinema and TV series as a kind of cinema, show an important function at this point. Since its emergence, cinema has torn people, objects and venues from their everyday context by furnishing them with some cultural signs. In this context, there is a close relationship between cinema and perceptual value of touristic regions. Though it is not strategic relationship developed between stakeholders, the functional strength of strategic relationship between cinema and tourism is recognised.  
KEYWORDS Cinema, Tourism, Marketing, Place
REFERENCES Arın, S. (Yöneten). (1977). Safranbolu'da Zaman [Sinema Filmi].

Arslan, E. (2005). Filmlerin Parlayan Yıldızı: Ürünler. Otomotiv Dergisi(98), 123-126.

Aydoğan, D. (2017). KÜRESELLEŞME, BUNALIM VE TÜRK SİNEMASI’NDA İSTANBUL İMGESİ. International Congress of Management, Economy and Policy | Proceedings Book (s. 99- 119). İstanbul: ICOMEP.

Babacan, M. (2015). Nedir Bu Reklam. İstanbul: Beta Yayınları.

Barthes, R. (2016). Camera Lucida. İstanbul: Altıkırkbeş Yayın.

Bauman, Z. (1999). Küreselleşme; Toplumsal Sonuçları. (A. Yılmaz, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Bauman, Z. (2009). Turist Sendromu. (A. Franklin, Röportaj Yapan)

Benjamin, W. (2004). Pasajlar. (A. Cemal, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Culler, J. (2009). Turizmin Göstergebilimi. Cogito(59), 95-112.

Diken, B., & Laustsen, C. B. (2016). Filmlerle Sosyoloji. İstanbul: Metis Yayınları.

Gaura, M. (2018, 4 4). Dubrovnik map: Explore Dubrovnik Old Town with our Dubrovnik city map. GoDubrovnik:https://www.godubrovnik.com/news/dubrovnik-map-of-oldtown/amp adresinden alındı

Goffman, E. (2009). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu. İstanbul: Metis Yayınları.

Göle, M. (2009). Uzak Bir Balıkçı Köyünü Susmak. Cogito(59), 75-80.

Guidetrip. (2018, 4 4). Welcome To King's Landing - Game Of Thrones Tour - Guidetrip.com. http://www.guidetrip.com/s/Croatia/Dubrovnik/The-game-ofthrones-tour adresinden alındı

İnternetHaber. (2015, 10 25). Bartın'ın şansı filmle açıldı. 4 4, 2018 tarihinde İnternetHaber: http://www.internethaber.com/bartinin-sansifilmle-acildi-1015524h.htm adresinden alındı

Kurçenli, Y. (Yöneten). (2002). Gönderilmemiş Mektuplar [Sinema Filmi].

Oğuz, A. (Yöneten). (2007). Mutluluk [Sinema Filmi].

Peltekoğlu, F. B. (2000). Kavram ve Kuramlarıyla Reklam. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Petersen, W. (Yöneten). (2004). Truva [Sinema Filmi].

SanalBasın. (2018). Doğu Ekspresi değil 'Instagram Ekspresi'. Sanal Basın, s.http://www.sanalbasin.com/dogu-ekspresi-degil-instagramekspresi-23364326/. 4 4, 2018 tarihinde alındı

Simmel, G. (2014). Paranın Felsefesi. İstanbul: İthaki Yayınları.

Sontag, S. (2008). Fotoğraf Üzerine. İstanbul: Altıkırkbeş Yayın.

Süalp, T. A. (2004). Zamanmekan Kuram ve Sinema. İstanbul: Bağlam Yayınları.

Urbain, J.-D. (2009). Yolcu ve İkizi ya da "Sahte" Karmaşası. Cogito(59), 67-74.

Urry, J. (1999). Mekanları Tüketmek. İstanbul: Ayrıntı yayınları.

Urry, J. (2009). Turist Bakışı. Ankara: Bilgesu Yayıncılık.

Yanmaz, P. (2011). Turizm Tanıtımında Sinemanın Rolü. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi(2), 112-139.

Yılmaz, C., & Baltacı, A. T. (Yönetenler). (2006). Hokkabaz [Sinema Filmi].

Yılmaz, H., & Yolal, M. (2008). FILM TURIZMI: DESTINASYONLARIN PAZARLANMASINDA FİLMLERİN ROLÜ. ANADOLU ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER DERGISI, 8(1), 175-1952.

Zaim, D. (Yöneten). (1996). Tabutta Rövaşata [Sinema Filmi].

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology