eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume (2018)
ISAS 2018 - Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Kemer-Antalya, Turkey, Apr 11, 2018

Konservatuvar Düzeyinde Enstrüman Eğitiminde Uzaktan Eğitim Metodu (ISAS 2018_239)
Arman Artaç1*
1Anadolu University, Eskişehir, Turkey
* Corresponding author: aartac@anadolu.edu.tr
Published Date: 2018-06-23   |   Page (s): 302-304   |    113     5

ABSTRACT Bu çalışmanın amacı konservatuvar düzeyinde uzaktan enstrüman eğitiminin bu alana kazandıracaklarını ve olası risklerini inceleyerek, uzaktan eğitim sisteminin konservatuvar eğitiminde uygulanabilir olup olmadığını ortaya koymaktır. Dünyada bilişim teknolojilerinin giderek gelişmesi eğitim alanında da etkisini göstermiş ve alternatif eğitim yöntemlerini ortaya çıkartmıştır. Bunlardan en önemlisi uzaktan öğretimdir. Uzaktan öğretim; öğretmen ve öğrencilerin farklı ortamda bulunduğu, birbirleriyle iletişimi interaktif iletişim teknolojileriyle sağladıkları, bir kuruma bağlı resmi bir eğitim metodudur.
Türkiye’de pek çok üniversite uzaktan eğitim hizmeti uygun bölümler için uzaktan eğitim hizmeti sağlamaktadır. Konservatuvar düzeyinde bir müzik ve enstrüman eğitimi ise Türkiye’de hiçbir üniversitede uzaktan eğitim sistemine dahil edilmemiştir. Konservatuvarların bulunduğu şehirlere ulaşım güçlüğü, öğrencilerin halihazırda konservatuvar eğitimleri sürerken başka bir yere taşınmaları ya da eğitimcilerin okul dışındaki sanatsal faaliyetleri ya da görevleri yüzünden okullarında bulunamaması gibi sebeplerden dolayı eğitimin aksamaması açısından uzaktan eğitim sisteminin faydalı olacağına inanılmaktadır.  
KEYWORDS Müzik, eğitim, enstrüman eğitimi, konservatuvar, uzaktan eğitim
REFERENCES [1] Aslantaş, T., Uzaktan Eğitim,Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye’de Bir Uygulama, Yayınlanmamış Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Araştırma Projesi Raporu, Ankara, 2010.

[2] İşman. A., Uzaktan Eğitim, Pegem Akademi Yayınları, s.42-51, Ankara, 2008.

[3] Kaya, Z., Uzaktan Eğitim, Pegem Yayıncılık, s.27, Ankara, 2002.

[4] Learn the violin, Youtube videosu. (Online) Erişim: https://www.youtube.com/watch?v=88G0O5unNuQ

[5] (2008) How to play piano, Youtube videosu. (Online) Erişim: https://www.youtube.com/watch?v=vphWgqbF-AM

[6] (2012) Learnfluteonline, Youtube videosu. (Online). Erişim: https://www.youtube.com/watch?v=8vG1fYDoMMw

[7] (2018) Learningviolin web sitesi. (Online). Erişim: http://learningviolin.com/online-video-lessons/

[8] (2018) Pianokeyz on-line piano lessons. Web sitesi. (Online) Erişim: http://www.pianokeyz.com/master-the-piano.html

[9] (2018) Learnigpiano websitesi. (Online). Erişim: http://www.learningpiano.net/learning-to-play-piano.htm

[10] (2018) Pianonanny web sayfası. (Online) Erişim: http://www.pianonanny.com/start.html

[11] (2018) Play Violin Today!: A Complete Guide to the Basics Amazon web sitesi. (Online) Erişim: https://www.amazon.co.uk/gp/search?index=books&linkCode=qs&keywords=9781423404422

[12] (2018) Takelessons web sitesi. (Online) Erişim: https://takelessons.com/live/violin-for-beginners-learning-the-violin-parts--
how-to-hold-a-violin

[13] (2018) pianomarwel web sitesi. (Online) Erişim: http://www.pianomarvel.com/product-overview

[14] (2018) Müzik Eğitimcileri Sitesi (Online) Erişim: http://muzikegitimcileri.net/universite/konserve.html

[15] (2018) Türkiye İstatistik Kurumu web sayfası. (Online) Erişim: http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028

[16] (2018] Artistsworks.com web sitesi. (Online) Erişim: http://artistworks.com

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology