eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume (2018)
ISAS 2018 - Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Kemer-Antalya, Turkey, Apr 11, 2018

MİMARLIKTA YENİLİKÇİ TASARIM YAKLAŞIMLARI OLARAK: ÜRETKEN BİÇİMLENDİRME YAKLAŞIMLARI (ISAS 2018_244)
Yelda Canbeyli1*, Arzu Özen Yavuz2
1Gazi University , Ankara, Turkey
2Gazi University , Ankara, Turkey
* Corresponding author: yelcanbeyli@gmail.com
Published Date: 2018-06-23   |   Page (s): 323-326   |    153     6

ABSTRACT Mimarlık; toplumsal, ekonomik, teknolojik boyutlarının ötesinde temelde, mekân tasarlama ve nesneleri biçimlendirme eylemi gerçekleştirir. Mimarların biçimlendirme sürecine nasıl başladığı veya hangi yöntemleri kullandığı büyük bir araştırma konusudur. Bu çalışma kapsamında mimari biçimlendirme için geliştirilen üretken biçimlendirme yaklaşımlarından bahsedilmiştir. Bu doğrultuda mimarlıkta biçimlendirme yaklaşımlarının bilgi ve teknolojiyle yeni bir boyut kazandığı 21.yy’da, dünyada düzenlenen mimari tasarım yarışmaları üzerinden ele alınmıştır. Çalışma kapsamında, mimari tasarım yarışmalarından seçilen tasarımların biçimlenmesini etkileyen üretken biçimlendirme yaklaşımları kararlarının analizi yapılarak, tasarıma etki eden faktörler ve yaklaşımlar belirlenmeye çalışılmıştır.  
KEYWORDS Mimari tasarım yarışmaları, üretken biçimlendirme yaklaşımları, kavramsal tasarım, tasarımın gelişimi ve biçimsel dönüşümü
REFERENCES [1.] (2013) IKU website. [Online].Available: http://openaccess.iku.edu.tr/

[2.] (2006). ITU website. [Online].Available:http://polen.itu.edu.tr

[3.] J. Frazer, an Evolutionary Architecture, Minnesota, Usa: Architectural Association, 1995.

[4.] H. Gezer, Mimariyi Yaşamak, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol. 26, pp. 227-258,2014.

[5.] (2013) Recent online website. [Online].Available: http://www.recentonline.ro

[6.] J. M. Johansen, Nanoarchitecture:A New Species Of Architecture, Newyork: Princeton Architectural Press,2002.

[7.] M. Kancıoğlu, İmaj,Kimlik Ve Anlam Oluşturma Biçimlerinin Turizm Binaları Üzerinde Incelenmesi, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.11, 2006.

[8.] N.Özgüç and E.Tümertekin, Ekonomik Coğrafya Küreselleşme Ve Kalkınma, İstanbul: Çantay Kitabevi, 1997.

[9.] (2015). Gazi website. [Online].Available: http://acikarsiv.gazi.edu.tr

[10.] T. U. Uraz, Tasarlama Düşünme Biçimlendirme, İstanbul: İtü Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, 1993.

[11.] (2011). Gazi website. [Online].Available: http://acikarsiv.gazi.edu.tr

[12.] T. Yıldırım and A. Ö. Yavuz, A Study On The Utilization Of Creatıve Knowledge During The Process Of Computer Aided Architectural Design Education, 3rd World Conference On Innovation And Computer Sciences, 2013.

[13.] P. M. Zari, Biomimetic Approach to Architectural Design for Increased Sustainability, Wellington, New Zealand: Victoria University, vol. 07, pp.4-8, 2007.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology