eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume (2018)
ISAS 2018 - Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Kemer-Antalya, Turkey, Apr 11, 2018

Yenilikçi Soğutma Teknolojileri: Isı Boruları (ISAS 2018_246)
Burak Markal1*, Kübra Aksoy2
1Recep Tayyip Erdoğan University , Rize, Turkey
2Recep Tayyip Erdoğan University, Rize, Turkey
* Corresponding author: burak.markal@erdogan.edu.tr
Published Date: 2018-06-23   |   Page (s): 336-342   |    159     9

ABSTRACT Yenilikçi soğutma teknolojileri arasında yer alan ısı boruları, sahip olduğu özgün karakteristikler sebebiyle son yıllarda önemli bir araştırma alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Isı boruları, taşınımla ısı geçişi ve sıvı-buhar faz değişimi ilkelerinden faydalanılarak, ısının bir bölgeden başka bir bölgeye aktarılmasını sağlayan pasif cihazlardır. Yüzeylerin soğutulması ve/veya yüzeylerde eş sıcaklık dağılımı elde edilmesi amacıyla kullanılırlar. Basit yapılı olmaları, içerisinde hareketli parça bulundurmamaları ve yüksek ısı geçiş kapasiteleri gibi üstün özellikleri vardır. En genel şekliyle ısı borusu, içerisinde iş akışkanı bulunan kapalı bir hacim olup; çok farklı geometrilerde tasarlanabilirler. Ticari olarak uygulanabilir nitelikte olması ve ısıl kontrol açısından gelecek beklentileri karşılayabilecek potansiyele sahip olmaları, ısı borularına olan ilgiyi artırmaktadır. Bu çalışmada, ısı borularının tanımı ve temel çalışma prensibi, ısı borusu türleri ve bu türlere özgü karakteristikler, ısı borusu bileşenleri ve uygulama alanları ile ilgili bilgiler sunulacaktır.  
KEYWORDS Isı borusu, ısı borusu çeşitleri, ısıl kontrol, soğutma teknolojisi.
REFERENCES [1] R. S. Gaugler, “Heat transfer device”, U.S. Patent 2,350,348 June 6, 1944.

[2] L. Trefethen, “On the surface tension pumping of liquids or a possible role of the candlewick in space exploration”, G. E. Tech. Info., Ser. No. 615 D114, February, 1962.

[3] T. Wyatt, “Satellite temperature stabilizationsystem, early development of spacecraft heat pipes for temperature stabilization”, U.S. Patent No. 3,152,774, October 13, 1964.

[4] G. M. Grove, T. P. Cotter, G. F. Erikson, “Structures of very high thermal conductivity”, Journal of Applied Physics, 35, 1990.

[5] B. Acar, “Düz ısı borulu günesli su ısıtma sistemleri ile birlesik ısı borulu günesli su ısıtma sistemlerinin performans degerlerinin kıyaslamalı olarak belirlenmesi”, 46 Bilim Uzmanlıgı Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak, 2007.

[6] (2010), http://www.heatpipe.nl/index.php?page=heatpipe&lang=EN.

[7] A., Faghri, D. Khrustalev, “Flat Miniature Heat Pipes With Micro Capillary Grooves,” ASME J. Heat Transfer, 121(1), pp. 102–109, 1999.

[8] S. Murer, “Experimental and Numerical Analysis of the Transient Response of a Miniature Heat Pipe”, Applied Thermal Engineering, 25, 2566-2577, 2005.

[9] Y. Cao, A. Faghri, “Micro/Miniature Heat Pipes and Operating Limitations”, J. Enhanced Heat Transfer, 1(3), pp. 265–274, 1994.

[10] R. Boukhanouf, A. Haddad, “Experimental Investigation of a Flat Plate Heat Pipe Performance Using IR Thermal Imaging Camera”, Applied Thermal Engineering, 26, 2148–2156, 2006.

[11] SW. Chen, WJ. Chiu, MS. Lin, FJ. Kuo, ML. Chai, JD. Lee, JR. Wang, HT. Lin, WK. Lin, CK. Shih, “1D and Q2D thermal resistance analysis of micro channel structure and flat plate heat pipe”, Microelectronics Reliability, 72, 103-114, 2017.

[12] J. Ku, “Operating Characteristics of Loop Heat Pipes”, 29th Abrahart International Conference on Environmental System 1999.

[13] F. Yu. Maydanik, “Loop Heat Pipes”, Applied Thermal Engineering, 25, 635-657, 2005.

[14] N. Alt, “Tek Kanallı Isı Borusu İle Çok Kanallı Isı Borusu Verimlerinin Karşılaştırılması”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Karabük, 2010.

[15] Sakulchangsatjatai,P., P. Terdtoon, T. Wongratanaphisan, P. Kamonpet, Abrahart,ve M. Murakami, “Operation Modeling of Closed-End and ClosedLoop Oscillating Heat Pipes at Normal Operating Condition”, Applied Thermal Engineering , 24, 995–1008, 2004.

[16] L.L. Vasiliev, “Heat pipes in modern heat exchangers”, Appl. Therm. Abrahart,Eng., c. 25, sayı 1, ss. 1–19, 2005.

[17] MB. Shafii, H. Ahmadi, M. Faegh, “Experimental investigation of a novel magnetically variable conductance thermosyphon heat pipe”, Applied Thermal Engineering, 126, 1–8, 2017.

[18] M. Cleary, MT. North, M. Van Lieshout, DA. Brooks, R. Grimes, M. Hodes, “Reduced Power Precision Temperature Control Using Variable Conductance Heat Pipes”, IEEE Transactions On Components Packaging And Manufacturing Technology, 3, 12, 2013.

[19] V.H. Gray, “The Rotating Heat Pipe-a Wickless Hollow Shaft for Transferring High Heat Fluxes”, ASME paper, 69-HT-19, 1969.

[20] K.H. Do, S.P. Jang, “Effect of nanofluids on the thermal performance of a flat micro heat pipe with a rectangular grooved wick”, Int. J. Heat Mass Trans., 53, 2183–2192, 2010.

[21] M. Shafahİ, V. Bianco, K. Vafai, O. Manca, “Thermal performance of flat-shaped heat pipes using nanofluids”, Int. J. Heat Mass Trans. 53 1438–1445, 2010.

[22] F. Song, D. Ewing, C.Y. Ching, “Experimental investigation on the heat transfer characteristics of axial rotating heat pipes”, Int. J. Heat Mass Trans. 47 4721–4731, 2004.

[23] M.Y. Zhang, Y.M. Lai, Y.H. Dong, J. Long, W.S. Pei, H. Jon, “Laboratory investigation of the heat transfer characteristics of a twophase closed thermosyphon”, Cold. Reg. Sci. Technol. 95, 67 73, 2013.

[24] J. Chen, Y. Fu, Z. Gu, H. Shen, Q. He, “Study on heat transfer of a rotating heat pipe cooling system in dry abrasive-milling”, Applied Thermal Engineering, 115, 736-743, 2017.

[25] A. Faghri, “Review and Advances in Heat Pipe Science and Technology”, Journal of Heat Transfer, 134 / 123001-1, 2012.

[26] Ö. Alkaç, “Isı borusu prensibinin günesli su ısıtıcılarına uygulanması”, Yüksek Lisans Tezi, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak, 1996.

[27] F.A. Studer, T.W. McDonald, “Experimental study of a two-phase thermosyphon loop heat exchanger”, Transactions of Ashrae, 92(2):486–493, 1986.

[28] H.Z. Abou-Ziyan, A. Helali, M. Fatou, M.M. Abo El-Nasr, “Performance of a stationary and vibrated thermosyphon working with water and R-134A”, Applied Thermal Engineering, 21: 813–830, 2001.

[29] A. Özsoy, M. Acar M, “Yerçekimi destekli bakır-su ısı borusu için deneysel bir çalısma”, Tesisat Mühendisligi dergisi, 90: 13-18, 2005.

[30] C.C. Silverstein, Design and Technology of Heat Pipes for Cooling and Heat Exchange, 368p., Washington, 1992.

[31] U. Bese, “Baca Gazları Için Isı Borusu Tasarımı ve Optimizasyonu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi , 97s., Izmir, 1988.

[32] P.D. Dunn, D.A. Reay, Heat Pipes, Pergamon Press., Great Britain, 1994.

[33] (2001) Thermal-Fluids Central, https://www.thermalfluidscentral.org/encyclopedia/index.php/HeatAbrahart,_Pipe_Applications.

[34] (2004), http://celsiainc.com/blog-how-does-bending-affect-heat-pipevapor-chamber-performance/.

[35] K.T. Feldman, G.H. Whiting, G.H., Applications of the Heat Pipe, Mechanical Engineering, 90, 48-53, 1968.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology