eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume (2018)
ISAS 2018 - Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Kemer-Antalya, Turkey, Apr 11, 2018

Günümüzde Makineleşmenin İş Kazalarına Etkisi (ISAS 2018_249)
Damla Uşar1, Mine Uras2, Sezgin Ersoy3, Yahya Bozkurt4*
1Marmara University , İstanbul, Turkey
2Marmara University , İstanbul, Turkey
3Marmara University , İstanbul, Turkey
4Marmara University , İstanbul, Turkey
* Corresponding author: ybozkurt@marmara.edu.tr
Published Date: 2018-06-23   |   Page (s): 361-365   |    107     8

ABSTRACT Makineler; insan hayatına doğrudan etki eden, günlük yaşamda en ufak bir işte dahi kullanılabilen, yapılan çalışmaların kalitesini arttıran ve hayatımızı kolaylaştıran en önemli etkenlerdendir. İmalat ise soyut haldeki makinelerin tasarımlarının yapılarak yüksek performanslı ve gerçek hayatta uygulanabilir hale getirilmesi işlemidir. İmalat teknolojilerinde; talaşlı imalat, kaynak, plastik şekil verme, sac işleme, döküm gibi yöntemler kullanılırken makine teknolojileri ise CNC, kalıpçılık, otomotiv, mekatronik gibi alanlarda kullanılır.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün araştırmalarına göre iş kazası sebebiyle ölenlerin sayısı, her sene dünya genelindeki savaşlar sonucunda ölenlerin sayısından 3 kat daha fazladır. İş kazalarının büyük bir kısmının imalat sektöründe yaşanmakta olduğu kanıtlanmıştır. Makine imalat endüstrisinde; makineler çalışır durumdayken hızla dönen disklerden dolayı uzuv kayıpları, kalıplardan çapak alınması durumunda vücutta oluşabilecek kesikler, döküm esnasında meydana gelebilecek yanıklar, kişisel ekipmanların kullanılmamasından dolayı oluşabilecek hasarlar iş kazalarındandır.

Bu çalışmada, makine ve imalat sektöründe çalışan personelin son yıllardaki iş kazaları ve meslek hastalıkları istatistikleri Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan verilerle irdelenmiştir. Son beş senenin verileri grafiklere dökülüp incelendiğinde iş kazaları ve meslek hastalıkları kadın çalışanlardan daha çok erkek çalışanları etkilemiştir. Bu bilgilerden yola çıkarak makine sektöründe alınması gereken tedbirler belirtilmiştir.  
KEYWORDS Makine Teknolojileri, İmalat Teknolojileri, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları
REFERENCES [1] http://tf-imalat.gazi.edu.tr/posts/view/title/imalat-muhendisi-%20%20kimdir%3F-36102

[2] https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0malat

[3] Prof. Dr. Alper Gülsöz ve Ceyda Onaran, ”Makine İmalat Sektöründe Meydana Gelen İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarının Mevcut Mevzuatlar Çerçevesinde Değerlendirilmesi’’ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Temmuz, 2008

[4] (2018) https://www.csgb.gov.tr/

[5] (2018) http://www.isguvenligi.net/iskollari-ve-is-guvenligi/otomobilimalat-sektorunde-is-sagligi-ve-guvenligi/

[6] (2012) İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6331.pdf

[7] (2017) 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Hakkında Duyuru https://www.csgb.gov.tr/isggm/announcements/025/

[8] (2017) Taha Aksakal, https://www.meslekhocam.com/meslekhastaliklari-nedir-meslek-hastaliklari-hastahaneleri-nedir/

[9] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM), Meslek Hastalıkları Rehberi, Matsa Basımevi, Ankara, Kasım, 2011

[10] http://www.marbleport.com/meslek-hastaliklari/42/meslek-hastaligionlenebilir-mi

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology