eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume (2018)
ISAS 2018 - Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Kemer-Antalya, Turkey, Apr 11, 2018

Trend Analysis of Some Meteorological Data in Antalya (ISAS 2018_251)
Ülker Güner Bacanlı1*, Sibel Çukurluoğlu2
1Pamukkale University , Denizli, Turkey
2Pamukkale University, Denizli, Turkey
* Corresponding author: ugbacanli@pau.edu.tr
Published Date: 2018-06-23   |   Page (s): 371-375   |    120     10

ABSTRACT The effects of climate change in the world are observed to have significant effects on different environmental variables.
Therefore, changes in climate parameters should be examined and analyzed. These changes can be determined by parametric
and non-parametric tests. In this study, monthly average precipitation, temperature, humidity and evaporation data between 1965-
2017 for the meteorological station of Antalya city were used. Linear Regression, Mann-Kendall, Sen and Sen’s T test methods
were used for trend analysis. It is aimed to determine annual and monthly trends in the data.
According to the results of the Mann-Kendall and Sen test, there was a tendency to decrease in annual humidity, increase in
temperature data and decrease in precipitation data. But, trend has not been observed in annual evaporation data. In the
monthly evaporation evaluoations showed a decreasing tendency only in January.
Monthly humidity showed a tendency to decrease in February, March, April, October, November and December. In the
monthly temperature evaluations, an increase tendency was determined in all months except January. In monthly precipitation
evaluations, a decreasing tendency was determined in February and December. According to the results of the Sen’s T test,
there was a tendency to decrease in monthly humidity and evaporation, increase in temperature data.  
KEYWORDS Trend analysis; Mann-Kendall test; Sen test; Linear regression, Antalya
REFERENCES [1] M. Türkeş, “Artan sera etkisinin Türkiye üzerindeki etkileri,” TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi, 321, 71, Ankara, 1994.

[2] M. Kadıoğlu Z. Şen, “Keban Barajı Öncesi ve Sonrası Çevre İklimin Frektal Analizi,” D.S.İ 40. Kurtuluş Yılı Su ve Toprak Kaynaklarının Geliştirilmesi Konferansı, Ankara, Cilt III, 1145-1155, 1994.

[3] T. Partal and E. Kahya, “Trend Analysis in Turkish Precipitation Data,” Hydrology Process, vol.20(9), pp. 2011-2026, 2006.

[4] A. İstanbulluoğlu, M.C. Bağdatlı, C. Arslan, “Uzun Yillik Yagiş Verilerinin Trend Analizi ile Degerlendirilmesi : Tekirdag-Çorlu ilçesi Uygulamasi,” Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 10, 2, 70-78, 2013.

[5] M. Türkeş, “Spatial and Temporal Analysis Of Annual Rainfall Variations In Turkey,” International Journal of Climatology, 16:1057–1076, 1996.

[6] X.B. Zhang, L.A. Vincent, W.D. Hogg, and A. Niitsoo, “Temperature and precipitation trends in Canada during the 20th century,”Atmosphere-Ocean, vol. 38, pp.395-429, 2000.

[7] Ş. Tağıl ve Ş. Danacıoğlu, “Zeytinli Çayi Havzasinda Akim-Yağiş İlişkisi ve Trendi,” 3. Kaz Dağları Sempozyumu, 127-139, Balıkesir, 24-26 Mayıs 2012.

[8] Y. Kızılelma, M.A. Çelik, M. Karabulut, “İç Anadolu Bölgesinde sıcaklık ve yağışların trend analizi,” Türk Coğrafya Dergisi, 64, 1-10, 2015.

[9] Y. İçağa, N. Harmancıoğlu, “Yeşilırmak Havzasında Su Kalitesi Eğilimlerinin Belirlenmesi,” Türkiye İnşaat Mühendisliği XIII. Teknik Kongresi, 482-497, Ankara, Türkiye, 20-22 Aralık 1995.

[10] S. Kalaycı, E. Kahya, “Susurluk Havzası Nehirlerinde Su Kalitesi Trendlerinin Belirlenmesi,” Turkish J. Eng. Env. Sci., 22, pp. 503-514, 1998.

[11] B. Önöz and M. Bayazıt, “The Power of Statictical Tests for Trend Detection,” Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 27, 4, pp. 247-251, 2003.

[12] E. Kahya, S. Kalayci, “Trend analysis of streamflow in Turkey,” Journal of Hydrology, 289: 128–144, 2004.

[13] H.K. Cıgızoglu, M. Bayazıt, B. Onoz, B. “Trends on the maximum, mean and low flows of Turkish rivers,” Journal of Hydrometeorology, 6:280–295, 2003.

[14] T. Cengiz, E. Kahya, M. Karaca, “Trends and annual cycles in Turkish lake levels,” International Association of Hydraulic Engineering, 2003.

[15] Ü.G. Bacanlı ve A. Tuğrul, “Baraj göllerinin iklimsel etkisi ve Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar baraj gölü örneği,” Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22(3), 154-159, 2016.

[16] N.Chattopadhyay, M. Hulme, “Evaporation And Potential Evapotranspiration in India Under Conditions Of Recent And Future Climate Change,” Agricultural And Forest Meteorology, 87(1), pp. 55-73, 1997.

[17] A. Thomas, “Spatial And Temporal Characteristics Of Potential Evapotranspiration Trends Over China,” International Journal Of Climatology, 20: 381-396, 2000.

[18] H. Bulut, B. Yeşilata, and M.İ. Yeşilnacar, “Atatürk Baraj Gölünün Bölge İklimi Üzerine Etkisinin Trend Analizi ile Tespiti,” GAP V. Mühendislik Kongresi, 79-86, Şanlıurfa, 2006.

[19] M. Karabulut, “Doğu Akdeniz’de Ekstrem Maksimum ve Minimum Sıcaklıkların Trend Analizi,” KSÜ Doğa Bil. Der., Özel Sayı, 37- 44, 2012.

[20] Ü. G. Bacanlı ve A. Tanrıkulu, “Trends in Yearly Precipitation and Temperature on the Aegean Region, Turkey,” WATER 2016 the 3RD International Conference, Romanya, 2016.

[21] Bacanlı ve Tanrıkulu, Ü. G. Bacanlı ve A. Tanrıkulu, “Ege Bölgesinde Buharlaşma Verilerinin TrendAnalizi,” Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol. 17, 980-987, 2017.

[22] Ü. G. Bacanlı, “Trend analysis of precipitation and drought in the Aegean region, Turkey,” Meteorological Applications, vol. 24(2), pp. 239-249, 2017.

[23] http:// www.cografya.gen.tr/ tr/antalya/iklim.html.

[24] M. Beyazıt, E.B. Yeğen, “Mühendisler için İstatistik” Birsen Yayınevi, 2005.

[25] S. Yu, S. Zou, D. Whittemore, “Non-Parametric Trend Analysis Of Water Quality Data Of Rivers In Kansas,” Journal of Hydrology, 150 (1), 61-80, 1993.

[26] Y. Bai, Z. Xu, J. Zhang, D. Mao, C. Luo, Y. He, G. Liang, B. Lu, Ms. Bisesi, Q. Sun, X. Xu, W. Yang, Q. Liu, Q., “Regional Impact Of Climate On Japanese Encephalitis In Areas Located Near The Three Gorges Dam,” Plos One, vol. 9:1. 2014.

[27] G. Van Belle and J.P. Hughes, “ Nonparametric Tests for Trend in Water Quality,” Water Resources Research, 20, 127-136, 1984.

[28] T. Partal, “Türkiye Yağış Verilerinin Trend Analizi,” İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 94 s., 2002.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology