eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume (2018)
ISAS 2018 - Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Kemer-Antalya, Turkey, Apr 11, 2018

Kanonik Korelasyon Analiz Tabanlı Ses Ayrıştırma Algoritmalarının İşlem Süresi Azaltımı (ISAS 2018_254)
Hüsamettin Çelik1*, Fatih Yavuz Ilgın2, Yusuf Sevim3
1Erzincan University, Erzincan, Turkey
2Erzincan University, Erzincan, Turkey
3Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
* Corresponding author: hcelik@erzincan.edu.tr
Published Date: 2018-06-23   |   Page (s): 386-386   |    97     5

ABSTRACT Gürültülü ortamlarda ses işaretinin gürültüsüz olarak elde edilmesi oldukça önemlidir. Karışım ortamı ve gürültü kaynakları bilinemediğinden dolayı ayrıştırma işlemi oldukça zordur. Bu çalışmada doğrusal biçimde karışmış olan farklı ses işaretleri, Kanonik Korelasyon Analiz tabanlı algoritmaları kullanılarak ayrıştırılmıştır. Algoritmaların başarım oranlarıyla birlikte, işlemsel yükleri ile orantılı olan işlem süreleri karşılaştırılmış ve ayrıca algoritmaların işlem sürelerini düşürmek için Ayrık Dalgacık Dönüşümü yönteminden faydalanılmıştır. Bunlara ek olarak farklı veri uzunlukları kullanılarak, veri uzunluğunun algoritma performansları üzerindeki etkisi incelenmiştir.  
KEYWORDS Bağımsız Bileşen Analiz, Kanonik Korelasyon Analizi, Çekirdek Kanonik Korelasyon Analizi, Ayrık Dalgacık Dönüşümü
REFERENCES

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology