Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume (2018)
ISAS 2018 - Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Kemer-Antalya, Turkey, Apr 11, 2018

Negatif Olmayan Matris Ayrıştırma ile Tek Kanal Kör Kaynak Ayrıştırma
Hüsamettin Çelik1, Fatih Yavuz Ilgın2*, Yusuf Sevim3
1Erzincan University, Erzincan, Turkey
2Erzincan University, Erzincan, Turkey
3Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
* Corresponding author: fyilgin@erzincan.edu.tr
Published Date: 2018-06-23   |   Page (s): 387-387   |    150     6

ABSTRACT Kör kaynak ayrıştırma, birden fazla sinyalin karışımını içeren bir veri kümesinden bu karışımı oluşturan her bir kaynağın tahmin edilmesi olarak tanımlanabilir. Bu işlemin kör olarak adlandırılması kaynaklar hakkında hiçbir ek bilgi olmadığını belirtmektedir. Kör kaynak ayrıştırma da tahmin edilecek sinyal sayısı kadar karışım sinyali varken, tek kanal kör kaynak ayrıştırma işleminde sadece bir karışım sinyali olduğundan kaynakların tahmini maliyetli bir işlemdir. Bahsedilen bu yöntemle herhangi bir işarete eklenmiş istenmeyen bir gürültü, bozucu bir etki veya başka bir sinyal kaynağı diğer bir kaynaktan
ayrıştırılabilir veya bu çalışmada olduğu gibi tek bir mikrofonla kaydedilmiş 2 farklı enstrümantal işaret kaynağı birbirinden ayrıştırılabilir. Yapılan bu çalışmada sürekli dalgacık dönüşümü kullanılarak negatif olmayan matris ayrıştırma ile tek kanallı olarak kaydedilen iki işaret birbirinden ayrıştırılmıştır. Önerilen yöntemin başarım analizini değerlendirmek için sonuçlar işaret gürültü oranı cinsinden değerlendirilmiştir.  
KEYWORDS Kör Kaynak Ayrıştırma, Kokteyl Parti Problemi, Negatif Olmayan Matris Ayrıştırma, Sürekli Dalgacık Dönüşümü
REFERENCES


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology