eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume (2018)
ISAS 2018 - Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Kemer-Antalya, Turkey, Apr 11, 2018

Özdeğer Tabanlı Algılama Yöntemlerinde Eşik Değerinin Algılama Performansına Etkisi (ISAS 2018_264)
Yusuf Sevim1, Fatih Yavuz Ilgın2*
1Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
2Erzincan University, Erzincan, Turkey
* Corresponding author: fyilgin@erzincan.edu.tr
Published Date: 2018-06-23   |   Page (s): 416-416   |    95     5

ABSTRACT Bilişsel radyo sistemleri son yılarda artan spektrum yoğunluğuna çare bulmak için geliştirilen teknolojilerin genel adıdır. Bilişsel radyo sistemlerinde frekans spektrumunu en doğru şekilde algılamak ise bu teknolojilerin başlangıç aşamasıdır. Spektrum algılama için literatürde çok farklı yöntemler kullanılmasına rağmen özdeğer tabanlı spektrum algılama bazı özellikleri nedeni ile üzerinde fazlaca çalışılan başlıklar arasındadır. Özdeğer tabanlı algılama eşik değerinin seçimi algoritma performansını doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada farklı özdeğer tabanlı algılama yöntemleri için kullanılan farklı eşik değerlerinin algoritma performansına etkisi incelenmiştir.  
KEYWORDS Algılama teorisi, Bilişsel radyo, Tracy-widom olasılık dağılımı, Kovaryans matrisi, Spektrum verimliliği, En büyük özdeğer olasılık dağılımı
REFERENCES

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology