eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume (2018)
ISAS 2018 - Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Kemer-Antalya, Turkey, Apr 11, 2018

AKSARAY İLİ YORGANCILIK SANATI (ISAS 2018_272)
Semra Kılıç Karatay1*
1Aksaray University, Aksaray, Turkey
* Corresponding author: semra.kilic@hotmail.com
Published Date: 2018-06-23   |   Page (s): 449-455   |    136     8

ABSTRACT Aksaray ili tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlere ait izleride barındırmaktadır. Geleneksel olarak birçok el sanatlarımıza da ev sahipliği yapmaktadır. Bunlara örnek olarak halı, hasır, çömlek-testi yapımı, çorap-patik örücülüğü ve yorgancılık sanatlarını gösterebiliriz.

Yorgancılık sanatı insanların ihtiyacından kaynaklanmış zamanla da zanaat haline gelmiştir. Yapıldıkları dönemin birer tarihi belgesi olan yorganlar zamanla kompozisyonlarda zenginlik kazanmış ve özellikle de çeyizlerde vazgeçilmez ürünlerden olmuştur.

Ancak gelişen teknoloji, sanayinin gelişmesi, kullanılan malzemelerdeki değişim ve hazır tüketim zamanla diğer bölgelerimizde de olduğu gibi Aksaray ’ın kendine has el sanatlarını olumsuz etkilenmiş ve hatta kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya getirmiştir.

Yapılan araştırma sonucunda, Aksaray’da yorgancılık sanatını icra eden ustalar, kullandıkları araç ve gereçler, kompozisyonlarda kullanılan desenler ve anlamları, işlem basamakları ve günümüzdeki durumu hakkında bilgi toplanılmış ve toplanılan bilginin paylaşımı amaç edinilmiştir.  
KEYWORDS Yorgancılık, Sanat, Aksaray,Geleneksel, Motif
REFERENCES 1. CLAUSON, Sir Gerard , An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish, Oxford 1972, s. 708, 907.

2. ÖGEL, Bahaeddin , Türk Kültür Tarihine Giriş, C. 3, Ankara, 2000, s. 221.

3. YARDIMCI, Nesrin , Ankara El İşi Yorganları Üzerine Bir Araştırma, (Gazi Üniversitesi Eğitim BilimleriEnstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2008, s. 12.

4. KÖKSAL, Ahmet , “Yorgan Sanatı”, Sanat Çevresi Dergisi, Sayı:85’ten: Nesrin Yardımcı, Ankara El İşiYorganları Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2008, s. 12.

5. KÖMÜRCÜ, Gülhan , Konya İli Yorgan İşçiliğinin Bugünkü Durumu, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2005, s. 5.

6. ÖZKAN, A.N. (2005). Konya Yorgan İşçiliğinin Bugünkü Durumu. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü El Sanatları Eğitimi Ana Sanat Dalı Dekoratif Ürünler ve Çiçek Eğitimi Sanat Dalı. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi)

Sözlü görüşmeler
CEM Babür, Yorgan Ustası, Sözlü Görüşme, 10.09.2017

BOZDOĞAN Ramazan, Yorgan Ustası, Sözlü Görüşme, 10.09.2017

BOZLAK Ali, Yorgan Ustası, Sözlü Görüşme, 10.09.2017

BALTA Şenol Yorgan Ustası, Sözlü Görüşme, 10.09.2017

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology