eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume (2018)
ISAS 2018 - Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Kemer-Antalya, Turkey, Apr 11, 2018

Kablosuz Ağlarda Şifreleme Algoritmalarının Performans Analizi (ISAS 2018_275)
Selçuk Öktem1, Mehmet Kırtay2*
1Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Nevsehir Hacı Bektaş Veli University, Nevşehir, Turkey
* Corresponding author: mehmet@nevsehir.edu.tr
Published Date: 2018-06-23   |   Page (s): 461-464   |    105     11

ABSTRACT İnternette yaygın veri kullanımı ve kapasitesi her geçen gün hızla artmaktadır. Bu nedenle, bu verilerin aktarımı veya iletimi sırasında veri güvenliği önem arz etmektedir. Dolayısıyla, birçok veri şifreleme algoritmaları kullanılmaktadır. Literatürde en yaygın kullanılan algoritma çeşitleri TEA, XTEA, AES, DES, RSA, RC5 algoritmalarıdır. Literatürde bu şifreleme algoritmalarının performans analizi ile ilgili bir çok çalışma bulunmasına rağmen bunların altısının birbiri ile kıyaslanması hakkında çalışma bulunmamaktadır. Bu bildiride literatürden farklı olarak bu altı algoritmanın işlem süresi ve hafıza gereksinimi
yönünden karşılaştırılmaları ve birbirlerine göre üstünlükleri veya dezavantajları konusunda çalışma yapılmıştır.  
KEYWORDS Şifreleme Algoritmaları, TEA, XTEA, AES, DES, RSA, RC5 , veri güvenliği, performans analizi.
REFERENCES [1] T. Yerlikaya, E. Buluş& N. Buluş. “Asimetrik Şifreleme Algoritmalarinda Anahtar Değişim Sistemleri”.[2006] Akademik Bilişim 2006 (Ab2006), 9-11 Şubat 2006, Denizli.

[2] C. Çiflikli, K.Aba, T.Karakoç “Arduino Kullanılarak Oluşturulan Kablosuz Sensör Ağında Şifreleme Algoritmalarının Karşılaştırılması “ November 2-4, 2017, Tokat, Turkey

[3] Kodaz H., & BOTSALI, F. M. (2010). “Simetrik Ve Asimetrik Şifreleme Algoritmalarinin Karşılaştırılması”. Selçuk-Teknik Dergisi”, 9(1), 10-23.

[4] Nadeem, A., &Javed, M. Y. (2005, August). A performance comparison of data encryption algorithms. In Information and communication technologies, 2005. ICICT 2005. First international conference on (pp. 84-89). IEEE.

[5] Akben, S. B., &Subaşı, A. (2005). “RSA ve eliptik eğri algoritmasının performans karşılaştırması”. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 8(1), 35-40.

[6] Çakıroglu, M., Cüneyt, B., Ahmet, T. Ö., &Özdemir, Ç. (2010). Performance evaluation of scalable encryption algorithm for wireless sensor Networks. Sci. Res. Essays, 5(9), 856-861.

[7] X. Luo, K. Zheng, Y. Pan, Z. Wu "Encryption algorithms comparisons for wireless networked sensors", in 2004 IEEE International Conference On Systems, Man and Cybernetics, 2004, pp. 1142-1146.

[8] Grabowski, J., &Keurian, J. (2010). Tiny Encryption Algorithm. Internet: http//people. rit. edujwg6168crypto TEA_Grabowski_Keurian. pdf.

[9] Andem, V. R. (2003). A cryptanalysis of the tiny encryption algorithm (Doctoral dissertation, University of Alabama).

[10] Miller, F. P., Vandome, A. F., &McBrewster, J. (2009). Advanced encryption standard.

[11] Standard, D. E. (1999). Data encryption standard. Federal Information Processing Standards Publication.

[12] Davis, R. (1978). The data encryption standard in perspective. IEEE Communications Society Magazine, 16(6), 5-9.

[13] Rivest, R. L. (1994, December). The RC5 encryption algorithm. In International Workshop on Fast Software Encryption (pp. 86-96). Springer, Berlin, Heidelberg.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology