eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume (2018)
ISAS 2018 - Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Kemer-Antalya, Turkey, Apr 11, 2018

Mobil Vinç Bomlarındaki Sehim Kontrolünün ANSYS ve Alternatif Metotlarla Karşılaştırılması (ISAS 2018_283)
Emrah Sert1*, Emrah Sert2
1Selçuk University, Konya, Turkey
2Makine Mühendisliği/Mühendisliği Fakültesi, Selçuk Üniversitesi  , Konya, Turkey
* Corresponding author: emxrahsertlt@gmail.com
Published Date: 2018-06-23   |   Page (s): 485-490   |    121     7

ABSTRACT Günümüzde, endüstri ve ticaret alanında, ağır yüklerin çeşitli yöntemlerle kaldırılıp bir yerden başka bir yere taşınması gerekir. Bu işlerin üstesinden gelme amacıyla mobil vinçler yaygın kullanıma sahiptir. Mobil vinçlerin güvenli ve uzun ömürlü çalışmasını engelleyen ve zamanla diğer sorunları tetikleyen problemlerin başında mobil vinç bomlarında oluşan sehim gelmektedir. Mobil vinçlerin güvenli çalışmasının sağlanması, sürekli arıza problemlerinden kaynaklanan zaman kayıpları minimuma indirilmesi ve mobil vinçlerin kullanım ömürlerinin artırılması içi sürekli çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan litaratür çalışmaları ve araştırmalar neticesinde vinç operatörünün ya da vinç üreticilerinin bomlarda oluşan sehimi göz önüne almadan sadece yük diyagramını kullanması sonucu vinçte oluşan momentin yaklaşık %15 artışının göz ardı edildiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada mobil vinç bomlarında meydana gelen sehim ANSYS programında Sonlu Elemanlar Analizi (SEA) yapılarak hesaplanmıştır. Mobil vinç bomların statik analizi bomların farklı açılarda ve farklı yük koşullarında çözümlenmiştir. Genel olarak imalat toleransları (bomlarda kullanılan sac levhanın kalınlığı, bomların imalat toleransları vs.) ve çevresel faktörler (rüzgâr hızı, sıcaklık vs.) ihmal edilmiştir. Tersine mühendisliğin hızla geliştiği düşünüldüğünde, fotogrametrik teknikler kullanarak mobil vinç bomlarında sehimin ölçümü yapılarak mobil vincin yük kaldırma diyagramı daha emniyetli bir şekilde vinç operatörüne
sunulmuştur. Bu çalışmada; mobil vinç bomlarında meydana gelen sehimin, tersine mühendislik yöntemi olan fotogrametrik teknikler kullanılarak ölçümü yapılarak kısa zamanda yüksek doğrulukta sonuçlar elde edilmesi sağlanmıştır. Mobil vinç bomlarında meydana gelen sehim teorik olarak ANSYS programında Sonlu Elemanlar Analizi (SEA) yapılarak hesaplanmıştır.  
KEYWORDS Mobil vinç bomları, sehim, SEA, ANSYS, fotogrametri
REFERENCES [1] Aktaş, A. ve Tanık, C., 1999, Düzgün Yayılı Yüke Maruz Ortottropik Kompozit Ankestre Kirişte Sehim Hesabı, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 5 (1).

[2] An, J. Q., Qi, H., Liu, W. R. ve Wu, M., 2015, A calculation method of crane deflection considering the boom gap, 2015 10th Asian Control Conference (Ascc), 1-5.

[3] Bakr Noori, K., 2013, Finite Element Analysis of the Boom of Crane Loaded Statically Engineering & amp; Technology Journal, 31 (9 Part (A) Engineering), 1626-1639.

[4] Güder, E., 2015, Mobil Vinçlerde Teleskobik Bomlarin Optimizasyonu, Selcuk University Journal of Engineering ,Science and Technology, 1 (3), 22-22.

[5] Koçer, H., Ünüvar, A. ve Ersoyoğlu, A. S., 2010, Bilgisayar Destekli Hidrolik Mobil Vinç Tasarım, Analiz Ve Optimzasyonu.

[6] Li, B., Song, Z. L., Ke, Y. X. ve Liu, H. D., 2013, Analysis of Local Stress and Vertical Deflection of Down Chord of Inverted Triangle Cargo Boom of Tower Crane, Advanced Designs and Researches for Manufacturing, Pts 1-3, 605-607, 1212-1216.

[7] Predan, P. J., 2011, Leica TS30 Measures Lifting Cranes, 16-17.

[8] Samal, A. K., 2016, Analysis of Stress and Deflection of Cantilever Beam and its Validation Using ANSYS, International Journal of engineering Research and Applications, 1 (6), 119-126.

[9] Yoneyama, S., Kitagawa, A., Iwata, S., Tani, K. ve Kikuta, H., 2007, Bridge deflection measurement using digital image correlation, Experimental Techniques, 31 (1), 34-40.

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology