eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume (2018)
ISAS 2018 - Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Kemer-Antalya, Turkey, Apr 11, 2018

Reklam ve Kavramsal Fotoğrafçılık (ISAS 2018_46)
Doğan AYDOĞAN1*
1Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü , Karabük, Turkey
* Corresponding author: doganaydogan@karabuk.edu.tr
Published Date: 2018-06-23   |   Page (s): 50-50   |    122     7

ABSTRACT Fotoğraf ortaya çıkışından beri insanların ilgisini çeken bir olgu olmuştur. Son yıllarda ise dijital fotoğrafçılık, fotoğrafçılık olgusuna önemli bir ivme kazandırmış ve yepyeni bir bağlama girmesini sağlamıştır. Artık fotoğraf sadece profesyonelleri ilgilendiren bir konu olmadığı gibi, amatörlerde gittikçe profesyonel aletlerle ve bakış açıları ile çekim yapmaktadır. Bu durum fotoğrafı bir anlatı aracı olarak kullanan reklamcılığı da etkilemekte ve reklamcılığı daha güçlü mesajlar üretmeye itmektedir. Bireylerin gün içinde karşılaştığı binlerce görsel arasından farkedilmek kaygısı güden reklam profesyonelleri, anlam yükü fazla olan kavramsal fotoğraflara yönelmekte ve reklamın içeriğini görselleştirmeye çalışmaktadır. Çalışma bu bağlamda reklamcılık ve kavramsal fotoğraf ilişkisine eğilmektedir. Reklam okumalarında göstergebilim yöntemi kullanılarak örnek çözümlemeler yapılmaktadır.  
KEYWORDS Reklam, Kavramsal Fotoğraf, Fotoğraf, Göstergebilim
REFERENCES

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology