eISSN: 2618-6446
Latest Issue Archive Future Issues About Us JOURNALS

SETSCI - Volume (2018)
ISAS 2018 - Ist International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Kemer-Antalya, Turkey, Apr 11, 2018

Gençlerin Açık Mekan Kullanımları: KTÜ Kanuni Kampüsü Örneği (ISAS 2018_9)
Tuğba Düzenli1*, Emine Tarakçı Eren2, Elif Merve Alpak3
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı, Trabzon, Turkey
2Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı , Trabzon, Turkey
3Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı , Trabzon, Turkey
* Corresponding author: tugbaduzenli@gmail.com
Published Date: 2018-06-23   |   Page (s): 7-7   |    152     23

ABSTRACT Ülkemizde üniversitelere giriş öğrencilerin ilgi, yetenek ve istekleri doğrultusunda olmamakta, sınavdan aldıkları puanlar doğrultusunda yaptıkları tercihlere göre yerleştirilmektedirler. Kimi zaman öğrenciler kendilerini bilmedikleri, isteyerek gelmedikleri bir bölümde ve çevre içinde bulmaktadır. Oysa gençlerin çevrelerindeki mekan kullanımları kişilik gelişimleri açısından önemlidir ve toplumun genelinden farklıdır. Bunun nedeni gençlerin çevresel tercihlerinin farklılığıdır. Bu tercihler ve farklılıklar özellikle vakitlerinin çoğunun geçtiği kampüs tasarımlarına yansımalıdır. Bu nedenle çalışmada Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni kampüsü açık mekanları ele alınmıştır. Gençlerin kampüs açık mekanlarını nasıl kullandıkları, mekansal öğe ve bileşenleri hangi etkinliklere olanaklı buldukları araştırılmıştır. Diğer bir deyişle, etkinlikleri gerçekleştirebilmeleri için kampüs açık mekanlarının sahip olması gereken olanaklılıkların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla kampüsteki açık mekanlarda davranış gözlemi yapılmıştır. Kamera kayıtları daha sonra çözümlenerek davranışlar şemalaştırılmış mekansal özellikler ve olanaklar açısından açık mekanlar irdelenmiştir. Bu teknik sayesinde farklı mekansal özellikler sağladığı olanaklar ve gençlerin kullanımı bakımından birbirleriyle karşılaştırılabilmiştir. Gözlemlerin sonucunda gençlerin donatıları, çimleri, basamakları, duvarları farklı etkinlikler için kullandığı tespit edilmiştir. Yani mekan öğe ve bileşenlerinin (bordür, basamaklar, trabzanlar, oturaklar gibi) gençlere farklı olanaklar(sosyalleşme, romantizm, oturma, uzanma, sohbet etme, şarkı söyleme, gitar çalma vb.) sunduğu ortaya konmuştur.  
KEYWORDS Gençler, kampus, açık mekan, mekansal özellikler
REFERENCES

SET Technology - Turkey

eISSN  : 2618-6446

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology