Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar

Başlık: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar
Editörler: H. Hale Künüçen, Xatire Quliyeva, Yılmaz Seçgin
Yayınevi: EKIN Yayınevi
Yayınlanma Tarihi: Temmuz 2019
Yayın Dili: Türkçe
ISBN: 978-605-327-920-4


İçindekiler

Kapak

Bölüm 1: Avcı Topluluktan Akıllı Topluma Endüstriyel Gelişme
İlknur Bilgen

Bölüm 2: Stratejik Yönetimde Misyon ve Vizyon İfadesinin Önemi: Türkiye ve Hollanda Lojistik Sektörü Karşılaştırması
Mesut Atasever, Selin Türk

Bölüm 3: Anlık Satın Alma Davranışının Cinsiyete Göre Farklılığı ve Bir Araştırma
İlknur Bilgen, Gülsüm Vezir Oğuz

Bölüm 4: İşte Kendini Yetiştirme: Kavramsal Bir Çerçeve
Gizem Karadeniz, Tahsin Akçakanat

Bölüm 5: İşletme Performansının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Değerlendirilmesi
Burcu Oralhan, Cemal Özsoy

Bölüm 6: Nakit Akışlarının Raporlanmasının Tarihsel Gelişimi
Süleyman Bayrakcıoğlu, Osman Bayri

Bölüm 7: Kamu Kesimi Büyüklüğü ve Ticari Dışa Açıklık Arasındaki İlişki: Simetrik ve Asimetrik Nedensellik Testleri İle Türkiye Üzerine Bir İnceleme
Mehmet Bölükbaş, Mesut Çakır

Bölüm 8: Ekonometrik Analiz Yöntemleri: Sentetik Kontrol Metot
Aslı Dolu

Bölüm 9: Türk Bankacılık Sistemi İle İktisadi Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi
Levent Aksu

Bölüm 10: Vergi Konularında Bilgi Değişim Anlaşmaları Çerçevesinde Türkiye ile ABD’nin Değerlendirilmesi
Gökçe Maraş, Merve Dilara Boyner

Bölüm 11: Blokzincir (Blockchain) Teknolojisi ve Muhasebe Bilgi Sistemine Etkileri
Hasan Gül

Bölüm 12: Muhasebe Bilgi Kalitesi Boyutları: Muhasebe Yöneticilerinin Algılama Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma
Hakan Özçelik, Durmuş Acar

Bölüm 14: Personel Güçlendirme Ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Bir Alan Araştırması
Ayşe Hafize Yılmaz

Bölüm 15: Batı Akdeniz Bölgesinde Görev Yapan Muhasebe Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Güven Üzerine Etkisi
Ahmet Yıldırım, Oğuzhan Çarıkçı

Bölüm 16: Bilmecelerin Çocukların Dil ve Oyun Becerilerinin Gelişimine Etkisi
Mehmet Fatih Özcan

Bölüm 17: Üniversitelerin Değişen Eğitim Yaklaşımı ve Kamu Yönetimi Eğitimine Yansımalar: Türkiye’de Kamu Yönetimi Eğitiminin Mevcut Durumu Üzerine Bir Araştırma
Fatih Gürses, Erkan Arslan

Bölüm 18: Demokratik Toplum Düzeninde İnanç Özgürlüğü ve Çoğulculuk
Ömür Aydın

Bölüm 19: Kurumlar İçin İlişkisel ve İlişkisel Olmayan Veri Tabanı Alt Yapılarının Karşılaştırılması
Abdullah Genç, Ömer Özgür Tanrıöver

Bölüm 20: Osmanlı İmparatorluğu’nda Müzik Yayıncılığını Hazırlayan Süreçler Ve 1876 Yılı Öncesi Basılmış Osmanlı Müziği Eserleri
Evren Kutlay, Günsu Yılma Şakalar

Bölüm 21: Çin’in Yüksek Hızlı Tren Projesi
Mehmet Özkan


SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE