SETSCI Conference Proceedings - ISAS WINTER-2019 (SHS)
4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences

Samsun, Turkey, Nov 22, 2019
Volume 11 Published Date: 23 December 2019

Editor(s):
Volkan Karaca

Articles
OA Orta Afrika'da elektronik yönetişim: zorluklar ve beklentiler
Mahamat Djamaladine, Sami Acar, Tinashe Kadirire*
SETSCI Conference Proceedings, 11, Page (s): 1-9 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.002
| 1323     79
View Article PDF Download
OA Third-Party Logistics Provider Selection By Using AHP and CODAS Methods
Alptekin Ulutaş*
SETSCI Conference Proceedings, 11, Page (s): 36-38 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.006
| 1201     12
View Article PDF Download
OA Use and Accounting of Activity-Based Costing in Dairy and Dairy Production Enterprises
Zülkif Yalçın, Bahattin Taş*
SETSCI Conference Proceedings, 11, Page (s): 43-46 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.008
| 1329     17
View Article PDF Download
OA Mesleki Eğitim Kursları İstihdam Oranlarını Etkiler mi?
Pınar Koç*
SETSCI Conference Proceedings, 11, Page (s): 65-68 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.011
| 1199     12
View Article PDF Download
OA Oyunlaştırma Üzerine Yapılan Sosyal Bilimler Alanındaki Tezlerin Bibliyometrik Analizi
Batuhan Köse*, Zuhal Çilingir Ük
SETSCI Conference Proceedings, 11, Page (s): 119-129 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.021
| 1126     19
View Article PDF Download
OA Hazır Giyim Sektöründe Marka Değeri Boyutlarının Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi
Ebru Onurlubaş, Derya Öztürk*
SETSCI Conference Proceedings, 11, Page (s): 167-170 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.026
| 1075     10
View Article PDF Download
OA Entropi ve EDAS Yöntemleri İle Personel Seçimi: Hipotetik Çalışma
Hasan Tağraf, Umur Ölmez*
SETSCI Conference Proceedings, 11, Page (s): 175-177 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.030
| 1074     9
View Article PDF Download
OA Balkan Ülkelerinin LPI Değerlerinin Değerlendirilmesi
Çağatay Karaköy, Umur Ölmez*
SETSCI Conference Proceedings, 11, Page (s): 178-180 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.031
| 1129     15
View Article PDF Download
OA Niğde Dumlupınar İlkokulu ve Dönemi Yapıları İçindeki Yeri
Zeynep Ertuğrul*
SETSCI Conference Proceedings, 11, Page (s): 181-186 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.033
| 1046     5
View Article PDF Download
OA Financial Machine Learning
Veysel Yılmaz*
SETSCI Conference Proceedings, 11, Page (s): 187-192 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.035
| 1048     10
View Article PDF Download
OA Trabzon İli’nde IPARD Programı Kapsamındaki Arıcılık Hibelerinin Etkinliğinin Belirlenmesi
Osman Celil Keleş, Nuray Demir*, Ecevit Eyduran Eyduran
SETSCI Conference Proceedings, 11, Page (s): 203-207 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.037
| 1163     14
View Article PDF Download
OA Artvin İli Hidroelektrik Santrallerinin Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi
Nuray  Demir*, Adem Aksoy, Okan Demir
SETSCI Conference Proceedings, 11, Page (s): 215-218 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.039
| 993     8
View Article PDF Download
OA Alternatif Turizm Türleri İle İlgili Bir Literatür Taraması
Seher Ceylan*, Ahmet Çetin, Nuray Selma Özdipçiner
SETSCI Conference Proceedings, 11, Page (s): 227-230 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.042
| 1174     14
View Article PDF Download
OA Turizmde Deneyim İnovasyonu: Doğu Ekspresi Örneği
Ali Soylu, Seher Ceylan*, Nuray Selma Özdipçiner
SETSCI Conference Proceedings, 11, Page (s): 231-235 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.043
| 1081     14
View Article PDF Download
OA Cinsiyetin Girişimciliğe Etkisi: Pamukkale Üniversitesi Turizm Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
Seher Ceylan*, Ali Soylu, Nuray Selma  Özdipçiner
SETSCI Conference Proceedings, 11, Page (s): 236-239 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.044
| 1039     6
View Article PDF Download
OA Dünya’da Önde Gelen Kadın Politikacıların Liderlik Tarzlarının Analizi
Kurtuluş Yılmaz Genç*, Mehmet Akif Kara
SETSCI Conference Proceedings, 11, Page (s): 247-253 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.046
| 1125     16
View Article PDF Download
OA Eğitim Sisteminin Girişimcilik Davranışı Üzerindeki Etkisi: Finlandiya Örneği
Kurtuluş Yılmaz Genç*
SETSCI Conference Proceedings, 11, Page (s): 259-266 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.048
| 1123     11
View Article PDF Download
OA Past Discussions and Current Evidence On the Importance of Social Capital
Arif Orçun Söylemez*
SETSCI Conference Proceedings, 11, Page (s): 267-270 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.049
| 1068     9
View Article PDF Download
OA Korkunun Satın Alma Duyarlılığına Etkisi-Netnografik Bir Çalışma
Nilsun Sarıyer*
SETSCI Conference Proceedings, 11, Page (s): 271-276 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.050
| 1112     6
View Article PDF Download
OA Finansal Tutum ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişki: Örnek Olay İncelemesi
Seyfettin Ünal*, Sezgin Koyun
SETSCI Conference Proceedings, 11, Page (s): 277-282 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.051
| 991     10
View Article PDF Download
OA Kurumsal İtibar Stratejisi Tasarım Modeli
Buket Karatop*, İbrahim Yıldız
SETSCI Conference Proceedings, 11, Page (s): 283-288
, https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.052
| 1194     21
View Article PDF Download
OA Giresun ve Alman Seyyah Andreas David Mordtmann
Zübeyir Bütüner*
SETSCI Conference Proceedings, 11, Page (s): 289-295 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.053
| 1164     23
View Article PDF Download
OA Kırsal Göç Olgusunun Sosyo-Ekonomik Etkileri
Nuray Demir*
SETSCI Conference Proceedings, 11, Page (s): 296-299 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.056
| 1110     16
View Article PDF Download
OA Tavuk Eti Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ankara İli Örneği
Merve Ayyıldız, Adnan Çiçek*
SETSCI Conference Proceedings, 11, Page (s): 307-312 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.060
| 1197     14
View Article PDF Download
OA Bir Matematik Eğitimi Programı Olarak Mathazone
Cemil İnan*
SETSCI Conference Proceedings, 11, Page (s): 318-321 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.063
| 913     10
View Article PDF Download
OA Reklamın Görünmeyen Yüzü : ‘Gizli Şiddet’
Arzu Kızbaz*
SETSCI Conference Proceedings, 11, Page (s): 322-326 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.064
| 948     11
View Article PDF Download
OA Göreli Yüz Genişliği ile Saldırganlık Arasındaki İlişkiler
Fırat Koç*, Vahdet Özkoçak
SETSCI Conference Proceedings, 11, Page (s): 327-331 , https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.065
| 926     9
View Article PDF Download
SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE