Open Access
Ülkemizde Kullanılan Ambulans Tipleri ve Bölgelere Göre Hizmet Alanlarının İncelenmesi
İbrahim Sevim1*, Şeref Maden2
1Karaman Mehmetbey University, Karaman, Turkey
2Karaman Mehmetbey University, Karaman, Turkey
* Corresponding author: ibrahimsevim33@gmail.com

Presented at the 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS2018-Winter), Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

SETSCI Conference Proceedings, 2018, 3, Page (s): 594-597 , https://doi.org/

Published Date: 31 December 2018    | 444     7

Abstract

Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin sunumunda etkin olarak kullanılan ambulanslar, Ülkemiz sağlık sistemi için
oldukça önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde daha önce 077 Hızır Acil olarak anılan bu hizmet kolu, 24046 sayılı acil sağlık
hizmetleri yönetmeliğinin 2000 yılında resmi gazetede yayınlanmasıyla standartlarını kazanmış oldu.
Ambulanslar ve acil sağlık araçları ile ambulans hizmetleri yönetmeliği çerçevesinde ambulanslar da görev alan Acil Tıp
alanında yetişmiş, işinin uzmanı ekipler 7/24 esasına göre çalışırlar. Karşılaşılan hastalıkların çeşitliliği, kullanılan
ambulanslarında bu doğrultuda farklılık kazanmasına ve olaya (vakaya) göre özellik kazanmasına sebep olmuştur.
Ülkemizde Hava-Kara-Deniz olmak üzere üç ayrı kategoride acil sağlık hizmeti sunulmaktadır. Hava ambulansları yoğunlukla
helikopter ve jetlerden oluşmaktadır. Kara ambulansları ise hastalığın ve hastanın durumuna göre Acil yardım, Nakil ve özel
donanımlı ambulanslar olarak isimlendirilirler. Acil yardım ambulansları tüm illerimizde aktif olarak kullanılmakta ve meydana
gelen olaya göre farklı acil yardım ambulansları hastaya ulaştırılmaktadır. Sağlık Bakanlığına bağlı birimler, mevsim şartlarına
ve meydana gelen/gelebilecek olaylara göre hizmet ağını belirlemişlerdir.
Bu çalışmamızda ülkemiz acil sağlık hizmetleri sunumu konusunda literatür araştırılması yapılmıştır. Gelişen teknoloji ile
birlikte bu sağlık hizmetlerinin çalışan gözüyle eksiklikleri gözden geçirilmiş ve yeni sağlık hizmetlerinde olması gerekenler
tartışılmıştır. Ayrıca acil sağlık hizmeti ve kullanılan ambulans çeşitliliğinin ülke sağlık sistemine olan etkileri
değerlendirilmiştir.  

Keywords - Acil sağlık Hizmetleri,Ambulans, Kara Ambulansları, 112, Acil Müdahale

References

[1]TENGİLİMOĞLU D., IŞIK O., AKBOLAT M.,“SağlıkİşletmeleriYönetimi”, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim
Danışmanlık, Güncellenmiş 8. Basım, s-69-70, Ankara, 2017
[2](2018) Resmi Gazete Tebliğ Sayfası (Online)Erişim:http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/12/20061207-4.htm
[3] GURSOT Ü. “Ambulanslarveambulansekipmanları”, Ema Tıp Evi, s-299-302, İstanbul, 2017
[4]HECKMAN J.D., ROSENTAL R.E., WORSİNG R.A., “HastaveYaralılarınAcilBakımıveNakledilmesi”, AmericanAcedemy of
Orthopaedic Surgeons, 222 S., 4. Basım, s-509, Park Ridge, America,1991
[5]USLU S. AcilServisAraçlarıEğitimi, Atatürk Üniversitesi, ATA-AOF, s-5,Erzurum,(Online) Erişim: www.egitim.club
[6]AcilSağlıkHizmetBölgelerindeYapılanDeğişiklik,(Online) Erişim:
https://www.saglikaktuel.com/haber/acil-saglik-hizmet-bolgelerindeyapilan-degisiklik-26808.htm
[7]AcilSağlıkHizmetleriYönetmeliği, (Online) Erişim:http://khgmacilveyurtdisisaglikdb.saglik.gov.tr/TR,42912/acil-saglikhizmetleri-yonetmeligi.html
[8]AmbulansSayılarınaİlişkinKamuAçıklaması, (Online) Erişim:https://www.memurlar.net/haber/753798/ambulans-helikopter-sayisi-19-a-yukseldi.html

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE