Open Access
The Effect of Rhizobium Inoculation Prepared in Different Methods on Yield and Some Agronimic Characteristics of Soybean Grown as Double Crop in Cukurova Region
Halis Arıoğlu1*, Halil Bakal2, Leyla Güllüoğlu3, Bihter Onat4
1Çukurova University, Adana, Turkey
2Çukurova University, Adana, Turkey
3Çukurova University, Adana, Turkey
4Çukurova University, Adana, Turkey
* Corresponding author: halis@cu.edu.tr

Presented at the 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS2018-Winter), Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

SETSCI Conference Proceedings, 2018, 3, Page (s): 659-662 , https://doi.org/

Published Date: 31 December 2018    | 555     10

Abstract

This study was conducted at the Experimental area of Cukurova University in 2017 as a double crop. The objective
of this study was to determinate the effect of Bacteria inoculation (Bradyrhizobium japonicum) prepared in different methods
on yield and some agronomic characteristics of soybean grown as a double crop in Cukurova region. The experimental design
was a Randomized Complete Block Design with three replications. The Arısoy variety and three different type of bacteria
inoculants such as LII, Signum Premax and Hi-Stick were used. Seed yield, some agronomic and quality characteristics such as
plant height, pod and branch number per plant, the lowest pod height, 1000 seed weight, oil and protein content were
investigated. As a results, the seed yield, 1000 seed weight, pod number per plant, plant height and protein percentage values
were found higher in Signum Premax and Hi-Stick than LII inoculants. The seed yield was %21 higher in Signum Premax and
Hi-Stick inoculated plots than control plots and %13 higher than ILL inoculants. The best results was obtained from these two
inoculants in soybean farming. For these reason, these two inoculants suggest to soybean farmers in Cukurova region.  

Keywords - Soybean, Bacteria inoculants, Bredyrhibozium japonicum, Seed yield, Agronomic character

References

[1] Arıoğlu, H.H., 2007. Yağ Bitkileri Yetiştirme ve Islahı, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Genel Yayın No: 220 s 142 Adana.
[2] Gök, M., Onaç, I., 1995. Değişik Bradyrhizobium japonicum izolatları ile aşılamanın farklı soya çeşitlerinde verime, nodülasyona ve N2 fiksasyonuna etkisi, İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, Cilt II, 237-246.
[3] Coşkan, A., M. Gök, K. Doğan, 2006. Anız Yakılmış ve Yakılmamış Parseller Üzerine Uygulanan Tütün Atığının Soyada Biyolojik Azot Fiksasyonuna ve Verime Etkisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 12(3), 239-245.
[4] Snapp, S.S., Rohrbach, D.D., Simtowe, F. and Freeman, H.A., 2002. Sustainable Soil Management Options for Malawi: Can Smallholder Farmers Grow More Legumes? Agriculture, Ecosystems and Environment, 91:159-174.
[5] Akçin, A. ve Y. Işık. 1995. Konya ekolojik şartlarında azotlu gübre uygulaması ve bakteri ile aşılamanın nohut çeşitlerinin (Cicer arietinum l.) Tane verimi, tanenin kimyasal kompozisyonu ve morfolojik karakterler üzerine etkileri. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 6(8):146- 159.
[6] Akdağ, C. ve Sehirali. 1995. Bakteri (Rhizobium Ssp.) aşılama, azot dozları ve ekim sıklığının nohut (Cicer arietinum L.)’un verim ve verim unsurlarına etkileri. Gaziosmanpaşa Ünv. Ziraat Fakültesi Dergisi 12:122- 134.
[7] Biren, S. 2002. Bakteri (Bradyrhizobium japonicum) Aşılamasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Koşullarında Soya (Glycine mac. L.) Bitkisinde Nodülasyona ve Tane Verimine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Toprak Anabilim Dalı, Adana.
[8] Çakır, S. 2005. Eskişehir Koşullarında Etkin Bakteri Suşuyla Aşılamanın Nohut (Cicer Arietinum L.) Çeşit ve Hatlarının Tane Verimi, Morfolojik, Fizyolojik ve Teknolojik Özelliklerine Etkisi. Doktora Tezi (Yayınlanmamış). Uludağ Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, 115 S.
[9] Obaton, M. 1983. Legumes and Nitrogen Cycle. Technical Handbook on Symbiotic Nitrogen Fixation. Legume/Rhizobium FAO. Rome I Biol. 1, No:1/3.
[10] Tippanaver, C.M., S. A. Desai and S. K. Gumaste. 1990. Screening for efficiency of Rhizobium strains on chickpea (Cicer arietinum L.) In Northern Zone of Karnakata. Journal of Agricultural Science 3(3-4)285- 287.
[11] Vaishya, U.K. and J.N. Dube. 1988. Interaction between Rhizobium strains and chickpea varieties. Agricultural Science Digest 8(3):153-156.
[12] Haskınacı, . 2006. Soya Sektör Raporu, İ.T.O. Etüt ve Araştırma ubesi, Sektör Araştırma Raporları http://www.ito.org.tr Erişim Tarihi:15.01.2009 Saat:13:99
[13] Meral, N., C.Y. Çiftçi ve S. Ünver. 1998. Bakteri aşılaması ve değişik azot dozlarının nohut (Cicer arietinum L.)’un verim ve verim öğelerine etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 7(1):44-59.
[14] İşler, E. ve A. Cokan, “Farklı bakteri (Bradyrhizobium japonicum) aşılama yöntemlerinin soyada azot fiksasyonu 331 ve tane verimine etkisi” Tarim Bilimleri Dergisi 2009, 15 (4) 324-331

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE