Open Access
TEA ve XTEA Şifreleme Algoritmaları İçin Kaos Tabanlı Kaydırma Dizisi Oluşturulması ve Uygulanması
Cebrail Çiftlikli1, Kadir Aba2*
1Erciyes University  , Kayseri, Turkey
2Nevşehir Hacı Bektaş Veli University , Nevşehir, Turkey
* Corresponding author: aba@nevsehir.edu.tr

Presented at the 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS2018-Winter), Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

SETSCI Conference Proceedings, 2018, 3, Page (s): 980-983 , https://doi.org/

Published Date: 31 December 2018    | 480     9

Abstract

İlk olarak 1999 yılında RFID teknolojisinin kullanımının önerildiği bir sunumda kullanılan Nesnelerin İnterneti kavramı
(IoT); cihazların kendi aralarında konuştuğu (veri iletişimi yaptığı, bilgi topladığı, toplanan bilgiler ile karar verdiği) bir ağ yapısı
olarak adlandırılır. 1999 yılından günümüze gelinceye kadar milyonlarca cihaz internete bağlı hale gelmiştir. İnternete olan
bağlılık aynı zamanda bu nesnelerin dış dünyaya açık olması anlamı taşımaktadır. Dış dünyadan herhangi bir kişi veya cihazın
erişimine açık olan bu nesneler ister istemez masum olmayan kişi veya cihazlarında erişimine açık olacaktır. Bu cihazlarda
gerekli güvenlik önlemleri alınmaz ise veya veriler şifrelenmez ise ciddi güvenlik açıkları doğar. Bu çalışmada kablosuz ağlarda
da kullanılabilen TEA ve XTEA şifreleme algoritmaları için kodlama ve kod çözme aşamalarında kaos tabanlı yeni bir kaydırma
dizisi önerilmiştir. Mevcut yapıda sabit olan kaydırma aşaması kriptanaliz işlemlerinde kolaylık sağlamaktadır. Bu çalışmada ise
kaydırma işlemlerinin sabit yapısı yerine, başlangıçta belirlenen anahtara göre sözde rastgele bir kaydırma dizisi oluşturulması
ve şifreleme ve şifre çözme işlemlerinde ise oluşturulan bu kaydırma dizisinin kullanılması önerilmiştir. Ayrıca güvenli blok
şifreleme için gerekli olan karıştırma ve yayılma özellikleri de algoritmada mevcuttur. Bu sayede algoritma hızından çok fazla
ödün vermeden TEA ve XTEA algoritmalarının güvenliği daha da artırılmıştır.  

Keywords - IoT, Kaos, Güvenlik, TEA, XTEA

References

[1] Kutup, Nejat. "Nesnelerin İnterneti: 4H, Her Yerden, Herkesle, Her Zaman, Her Nesne İle Bağlantı." 16. Türkiye’de İnternet Konferansı inet-tr’11,2011.
[2] Aktaş, Faruk, Celal Çeken, and Yunus Emre Erdemli. "Biyomedikal uygulamaları için nesnelerin interneti tabanlı veri toplama ve analiz sistemi." Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, 25-27,2014
[3] Jakimoski G, Kocarev L., “Chaos and cryptography: block encryption ciphers.” IEEE Trans Circ Sys – I, 48(2): 163 -169,2001
[4] Xu, J.F., “A Defense System for Wireless Sensor Networks”, The Journal of Wireless Networks of Posts and Telecommunications, 18(2), 119-122,2011
[5] S.E. Şeker., (2009), “TEA (Tiny Encryption Algorithm)” [Online] Available: http://bilgisayarkavramlari.sadievrenseker.com/2009/06/10/tea-tinyencryption-algorithm/
[6] Özkaynak, F., Özer, A. B., & Yavuz, S. “Kaos Tabanlı Yeni Bir Blok Şifreleme Algoritması.”, IV. Ağ ve Bilgi Güvenliği Sempozyumu, 108, 2011
[7] Amigo, J. M., Ljupco Kocarev, and Janus Szczepanski. "Theory and practice of chaotic cryptography." Physics Letters A 366.3, 211-216,2007
[8] Alvarez, Gonzalo, and Shujun Li. "Some basic cryptographic requirements for chaos-based cryptosystems." International journal of bifurcation and chaos 16.08, 2129-2151,2006
[9] Milani, Mir Mohammad Reza Alavı, Hüseyin Pehlivan, and Sahereh Hosein Pour. "Kaos tabanlı bir şifreleme yöntemi ve analizi." Akademik Bilisim, 487-493,2013
[10] A.Ç. Bağbaba, et al. "JPEG Image Encrryption via TEA Algorithm", Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), pp. 2090-2093,2015
[11] M.B. Abdelhalim, et a. , "Implementation of a Modified Lightweight Cryptpgraphic TEA Algorithm in RFID System", in 6th International Conference of Internet Technology and Secured Transactions., Abu Dhabi, United Arab Emirates, pp. 509-513,2011

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE