Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 3 (2018)
ISAS2018-Winter - 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

SHEPARD FAİREY’NİN AFİŞ TASARIMLARINDA BİR ANLATIM ÖGESİ OLARAK PORTRE KULLANIMI
Fahrettin Geçen1*, Tarık Yazar2
1İnönü University, Malatya, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
* Corresponding author: fahrettin.gecen@inonu.edu.tr
Published Date: 2019-01-14   |   Page (s): 1124-1129   |    7220     15

ABSTRACT Resim, salt bir sanatsal ifade tarzı olmanın dışında disiplinler arası bilim dallarının yardımcı elemanı olabilmektedir. Bu disiplinler arası alanlardan biri grafik tasarımdır. Farklı anlatım türleri bulunan afiş tasarımlarında doğrudan mesaj
iletimi açısından portre kullanımı dikkat çekmektedir. Grafik tasarım ürünleri genel olarak alıcıya bir mesaj iletme amacı gü-
der. Öğrenme ve farkındalığın oluşmasında alıcının en iyi algılama biçimini genellikle görseller oluşturmaktadır. Afiş tasarımı
tanıtım rolünü oynarken görsellerle beslenmekte ve mesajını yardımcı öğelerle iletmektedir. Bu araştırma nitel araştırma deseni
olmakla birlikte sanatçı ve eserleri hakkında bilgiler toplanmıştır. Grafik tasarım ürünlerinden afiş tasarımlarında kullanılan
resimlerin, mesajın iletimine olan katkısını ve önemini vurgulamak için dünyaca ünlü Amerika’lı Grafik Tasarımcı Shepard
Fairey araştırmada örneklem olarak ele alınmıştır. Erişilen veriler doğrultusunda Sanatçının portre kullanarak tasarladığı 10
afiş tasarımı betimsel analiz yöntemiyle irdelenerek evreni oluşturmuştur.
Araştırmanın temel amacı; Güney Carolina doğumlu grafik tasarımcı ve illüstratör Shepard Fairey’nin tasarımları çer-
çevesinde grafik tasarım ürünü olarak afiş tasarımlarında portre kullanımının önemini ortaya çıkarmaktır. Grafik tasarımcıların
resmi, önemli bir iletişim aracı olarak afiş tasarımlarında kullanmasının önemini ortaya çıkarmanın araştırma açısından önem
taşıdığı düşünülmektedir. Araştırma sonucunda sanatçının, afiş tasarımlarında kültürel değerlere uygun form ve motifler kullandığı, afişlerinde yer alan portrelerde kullandığı lekesel renklerle üç boyut ve ton etkisi vermeye çalıştığı, afişte kullandığı
portrelerin uygulamasında free hand ve illüstratör gibi vektörel tabanlı grafik tasarım programları kullandığı, bir anlatım ve
ifade biçimi olarak portre tasarımları yoluyla siyasi ve sosyal mesajlar vermeye çalıştığı görülmüştür.  
KEYWORDS Afiş Tasarımı, Resim, Portre, Grafik Tasarım, Shepard Fairey
REFERENCES Armstrong, Helen, (2007), Grafik Tasarım Kuramı, (Çev. Mehmet Emir Uslu), Espas Sanat Kuram Yayınları, ISBN0978-605-4363-01-8, İstanbul.

Atmaca, Anıl, E., (2011), “Modern Sanat Ve Bilgisayar Destekli Sanat Çalışmaları (Dijital Art)”, Karabük Üniversitesi S.B.E.-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt.10., Sayı.37.

Çetin, Nehir, (2006), “20. Yüzyılda Fotoğraf-Resim Sanatı İlişkisi”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), İstanbul.

Saraoğlu, M. Semih, (2010), “Reklam Fotoğrafçılığının Tüketici Tercihlerine Etkisi (Kütahya Örneği)”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), Kütahya.

http://www.artnet.com/artists/shepard-fairey/

http://elmaaltshift.com/obey-shepard-fairey/

https://www.google.com.tr/search?q=shepard+fairey&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid6ZfOts7eAhUBEywKHcaBAh0Q_AUIDigB&biw=1280&bih=882#imgrc=3UgEr_jSvSidHM:

https://www.google.com.tr/search?q=shepard+fairey&source=ln ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid6ZfOts7eAhUBEywKHcaBAh0Q_ AUIDigB&biw=1280&bih=882#imgrc=0FizxIHjy0coOM:

https://www.google.com.tr/search?q=shepard+fairey&source=ln ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid6ZfOts7eAhUBEywKHcaBAh0Q_ AUIDigB&biw=1280&bih=882#imgrc=ShNd2I78vPIkxM:

mosehttps://www.google.com.tr/search?q=shepard+fairey&sourc e=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid6ZfOts7eAhUBEywKHcaBAh 0Q_AUIDigB&biw=1280&bih=882#imgrc=ffVzSFvcWJ8M_M:

https://www.google.com.tr/search?q=shepard+fairey&source=ln ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid6ZfOts7eAhUBEywKHcaBAh0Q_ AUIDigB&biw=1280&bih=882#imgrc=hJXMWfJ3DCC3mM:

https://www.dezeen.com/2017/01/19/shepard-fairey-adaptsbarack-obama-hope-poster-donald-trump-inauguration/

https://www.google.com.tr/search?q=shepard+fairey&source=ln ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwid6ZfOts7eAhUBEywKHcaBAh0Q_ AUIDigB&biw=1280&bih=882#imgrc=72-86-0ACXu2_M:

http://artsuggest.com/en/vinyl-covers-selection/1082-shepardfairey-z-trip-chuck-d-shock-and-awe.html.

http://www.gelisenbeyin.net/afis.html (18/11/2018)


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology