Open Access
Meme Kanserli Hastalarda Prognostik Faktörler
Meryem Çetin1, Şirin Çetin2*, İsa Dede3
1Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
3Mustafa Kemal University, Hatay, Turkey
* Corresponding author: scetin@omu.edu.tr

Presented at the 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS2018-Winter), Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

SETSCI Conference Proceedings, 2018, 3, Page (s): 1227-1230 , https://doi.org/

Published Date: 31 December 2018    | 520     8

Abstract

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser tipidir. Her sekiz kadının birinde meme kanserine yakalanma riski
vardır. Bu çalışmada amaç meme kanserli hastaların prognostik faktörleri ile sağkalım arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
Demografik ve klinik özelliklerin sağkalım ile ilişkisini incelemek için SPSS (version 21; IBM, Armonk, NY) paket programı
kullanıldı. Sağkalım eğrilerinin çiziminde Kaplan-Meier metodu ve prognostik faktörlerin sağkalım analizleri için ise log-rank
testi kullanıldı. Analize alınan 103 meme kanserli hastanın median genel sağkalım süresi 72 ay (%95 Cl 45.29-98.70) olarak
bulundu. Çalışmamızda genç yaş, sigara, ailede kanser öyküsü ve histolojik grade faktörleri sağkalım üzerinde etkili
bulunmuştur. Bu çalışmada, takip edilen meme kanseri hastaların sağkalım özellikleri ile sağkalım üzerinde etkili olan
faktörleri değerlendirilmiştir.  

Keywords - meme kanserli hastalar, sağkalım analizleri, prognostik faktörler

References

[1] Ferlay J, Autier P, Boniol M, Heanue M, Colombet M, Boyle P. Estimates of the Cancer incidence and mortality in Europe in 2006. Ann Oncol 2007; 18:581-92.
[2] Jemal A, Siegel R, Ward E, Murray T, Xu J, Thun MJ. (2007). Cancer Statistics.
[3] Ravdin PM, Cronin KA, Howlader N, Berg CD, Chlebowski RT, Feuer EJ, et al. (2007). The decrease in breast-cancer incidence in 2003 in the United States. N Engl J Med;356(16): 1670-4.
[4] Chauvet, B., Reynaud-Bougnoux, A., Calais, G., Panel, N., Lansac, J., Bougnoux, P. ve diğerleri. (1990) Prognostic significance of breast relapse after conservative treatment in node-negative early breast cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys, 19 (5), 1125-1130
[5] Hortobagyi GN, Esserman L, Buchholz TA. (2006). Neoplasm of the breast. In: Holland JF, Frei E (Eds.). Cancer medicine. 7th ed. London: BC Decker Inc; p. 1584-1643
[6] Garber J. (2005) Risk Factors. in: Silva EO, Zumda S (Eds.). Breast cancer. 3dh ed. Oxford: Elsevier Saunders;. p26-53.
[7] Wei, X. Q., Li, X., Xin, X. J., Tong, Z. S., & Zhang, S. (2013). Clinical features and survival analysis of very young (age< 35) breast cancer patients. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 14(10), 5949-5952.
[8] Ihemelandu, C. U., Leffall Jr, L. D., Dewitty, R. L., Naab, T. J., Mezghebe, H. M., Makambi, K. H., ... & Frederick, W. A. (2007). Molecular breast cancer subtypes in premenopausal and postmenopausal African-American women: age-specific prevalence and survival. Journal of Surgical Research, 143(1), 109-118.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE