Open Access
TÜRKİYE’DE MÜTERCİM TERCÜMAN YETİŞTİRME PROGRAMLARI VE SORUNLARI
Abdullah Ballı1*
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversity , Ankara, Turkey
* Corresponding author: abdullahballi@gmail.com

Presented at the 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS2018-Winter), Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

SETSCI Conference Proceedings, 2018, 3, Page (s): 1464-1471 , https://doi.org/

Published Date: 31 December 2018    | 395     12

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’de uygulanmakta olan mütercim tercüman yetiştirme programlarının yenilikçi
yaklaşımlar ışığında incelenmesi ve değerlendirilmesi, hali hazırda uygulanan programların, çevirmen
istihdam eden kurum ve kuruluşların beklenti ve ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığına yönelik tespitlerde
bulunulması ve mevcut programlardaki temel sorunların tanımlanması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede
öncelikle mütercim tercümanlık programları taranmış, daha sonra çevirmen istihdam eden belli başlı
kuruluşların temel beklenti ve gereksinimleri hakkında bilgiler verilmiştir. Son olarak, programların belli
başlı sorunları tanımlanmış, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Arapça Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğretim
Müfredatı örneği ele alınarak, mütercim tercümanlık programlarından mezun olacak öğrencilerin mesleki
yeterliklerinin iş dünyasının beklentilerini karşılama düzeylerinin mümkün olan en üst düzeyde artırılması
ve için genel çerçevede yenilikçi yaklaşımlardan bahsedilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.  

Keywords - Eğitimde planlama, öğretim programları, yükseköğretim, mütercim-tercümanlık

References

[1] Ahmet Kocaman, Tabancı Dil Öğretim Yöntemleri: Genel Bir Değerlendirme, Genel Dilbilim Dergisi, 2, Ankara: 1978, s. 81.
[2]http://akts.hacettepe.edu.tr/ders_listesi.php?prg_ref=PRGRAM_0000000000000000000000089&birim_kod=511&submenuheader=2&prg_kod=511
[3]http://almancaceviri.edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/content/anabilim-dalimiz/misyon-ve-vizyon
[4]http://almancaceviri.edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/content/ogrenci/2018-2019-lisans-ders-tablosu http://www.mtb.hacettepe.edu.tr/vizyon.php
[5]https://aybu.edu.tr/insanvetoplum/dogudilleri/cu stom_page-322-arapca-mutercim-tercumanlik.html
[6]https://www.aybu.edu.tr/insanvetoplum/dogudilleri/contents/files/MÜFREDAT.pdf
[7]https://www.aybu.edu.tr/insanvetoplum/dogudilleri/custom_page-322-mutercim-tercumanlik-(arapca).html
[8] T. Gedikoğlu, Çağdaş Yükseköğretim: Önemi,Sorumlulukları, Planlı Değişim ve Yönetim, 1991.S.20
[9] Türkiye’de Yabancı Dil Eğitiminde Eğitim NeOlmalı?, Hacettepe Üniversitesi Yayınları,Ankara:2014.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE