Open Access
Dut, Doğu Çınarı, Kızılçam ve Sedir Ağaç Türlerinde Janka Sertlik Değerinin Belirlenmesi
Ümit Ayata1*, Vedat Çavuş2, Bekir Cihad Bal3, Fatih Tuncay  Efe4
1Atatürk Üniversity, Erzurum, Turkey
2İzmir Kâtip Çelebi Üniversity, İzmir, Turkey
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversity, Kahramanmaraş, Turkey
4Çanakkale Onsekiz Mart Üniversity , Çanakkale, Turkey
* Corresponding author: umitayata@atainu.edu.tr

Presented at the 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS2018-Winter), Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

SETSCI Conference Proceedings, 2018, 3, Page (s): 1490-1494 , https://doi.org/

Published Date: 31 December 2018    | 411     10

Abstract

Masif odun ve odun esaslı kompozit malzemeler, elde edildikleri ağaç türüne göre farklı sertlik değerine sahiptir. Bu
özellik ahşabın kullanım alanında önemli bir faktördür. Bu çalışmada, doğu çınarı (Platanus orientalis L.), dut (Morus Sp.),
kızılçam (Pinus brutia Ten.) ve sedir (Cedrus libani A. Richard) odunları üzerinde TS 2479 standardına göre janka sertlik
değerleri belirlenmiştir. Varyans analizine göre ağaç türü ve test yönü istatistiksel olarak önemli derecede farklılık göstermiştir
ancak etkileşimler önemsiz elde edilmiştir. Bütün ağaç türlerinde enine yüzeylerde yapılan janka test sonuçlarının teğet ve
radyal yüzeylerde yapılan sonuçlarınınkinden yüksek belirlenmiştir. Bunun yanında dut, doğu çınarı ve kızılçam odunlarında
teğet yüzeylerinin sertlik değerleri, radyal yüzeylerininkinden yüksek çıkarken, sedir odununda tam tersi bir durum
görülmüştür  

Keywords - Dut, Doğu Çınarı, Kızılçam, Sedir, Janka sertlik değeri

References

[1] S. T. Tekeli, “IV. Bilim Kongre Tebliğleri”, 1973.
[2] F. Yaltırık, ve E. Asuman, “Dendroloji Ders Kitabı,” İstanbul Üniversitesi, Y.no: 3836, Fakülte Yayın No: 431, İstanbul, 1994.
[3] N. Erdin, ve A. Y. Bozkurt, “Odun Anatomisi Ders Kitabı,” İstanbul Üniversitesi Yayın No: 5145, Orman Fakültesi Yayın No: 506, ISBN: 978-975-404-932-9, s: 359, İstanbul, 2013.
[4] Y. Bozkurt, Y. Göker, N. Erdin, N. As, “Datça Kızılçamında Anatomik ve Teknolojik Özellikler,” Uluslararası Kızılçam Sempozyumu Bildiriler Metni, O.G.M. Baskı Tesisleri, s: 628-635, Marmaris-Muğla, 1993.
[5] S. Önal, O. Ferah, R. Sözen, “Toros Sediri (Cedrus libani A. Richard) Odununun Kimyasal Bileşenleri,” Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Raporlar Serisi No: 206. Ankara, 1989.
[6] A. Y. Bozkurt, ve N. Erdin, “Ağaç Teknolojisi:” İ.Ü. Yayın No: 3998, Fakülte Yayın No: 445, İstanbul, 1997, 271.
[7] E.Y. Demetçi, “Toros Sediri (Cedrus libani a. Richard) Odununun Bazı Fiziksel Ve Mekanik Özellikleri Üzerine Araştırmalar,” Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten Serisi No: 180, Ankara, 1986.
[8] V. Soydan, “Dişbudak Yapraklı Kanatlı Ceviz (Pterocarya fraxini folla (Lam.) Spach.) Odununun Anatomik Yapısı, Fiziksel Ve Mekaniksel Özellikleri İle Kullanım Alanlarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar,” Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Mühendislik
Tezi, Ankara, 1993.
[9] P. M. Erten ve M. R. Sözen, “Halep Çamı (Pinus halepansis Mill.) Odunun Fiziksel ve Mekaniksel Özelliklerinin Belirlenmesi,” İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Teknik Bülten Serisi, No: 268: 1996, s: 1-40.
[10] E. Öktem, ve M. R. Sözen, “Reçine Üretiminin Kızılçam (Pinus brutia ten.) Odununun Fiziksel ve Mekaniksel Özellikleri Üzerine Etkisi”, İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü, Teknik Bülten Serisi, No: 256, 1996, s: 27-80.
[11] Ö. Ünsal, “Buharlanmış ve Buharlanmamış Kayın (Fagus orientalis Lipsky) Odununun Fiziksel ve Mekanik Özellikleri,” İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul, 1998.
[12] R. Kantay, N. As, and Ö. Ünsal, “The Mechanical Properties of Walnut (Juglans regia L.) Wood,” Turk., J., Agric., For., 24: 2000, s: 751-756.
[13] T. Dündar, “Demirköy Yöresi Istranca Meşelerinin (Quercus hartwissiana Stev.) Mekanik Özellikleri,” İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Seri A, 52(2): 2002, s: 159-176.
[14] N. Ay, “Duglas (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) Odununun Janka Sertlik Değeri”, Kafkas Üniversitesi, Artvin Orman Fakültesi Dergisi, 6(1-2), 2005, s: 11-16.
[15] Bektaş, İ., Alma, M. H., Fidan, M. S., (2005). “Doğu Çınarı (Platanus orientalis)’nın Lambri Yapımına Uygunluğunun Araştırılması,” Araştırma Projeleri, Yönetim Birimi Başkanlığı, Proje No:2003/1-5, Kahramanmaraş.
[16] S. Aslan, E. Y. Demetçi, R. Sözen, E. İlter, ve Ö. D. Balkız, “Okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) Odununun Bazı Fiziksel, Kimyasal, Mekanik ve Anatomik Özellikleri,” I. Ulusal Okaliptüs Sempozyumu, 15-17 Nisan, Tarsus, 2008, s: 151-161.
[17] S. Alioğulları, “Süleymaniye Plantasyonlarında Uygulanan Dikim Aralığının Dar Yapraklı Dişbudak (Fraxinus angustifolia vahl.)
Odununun Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi,” Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Düzce, 2010.
[18] A. Kaymakçı, “Paulownia (Paulownia elongata) Odununun Anatomik, Fiziksel ve Mekanik Özellikleri İle Kullanım Alanları Üzerine Araştırmalar,” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş, 2010.
[19] G. I. Mantanis, ve D. Birbilis, “Ilgın Odununun (Tamarix aphylla) Fiziksel ve Mekanik Özellikleri,” Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, Seri: A, Sayı: 2: 2010, s: 82-87.
[20] B. C. Bal, “Okaliptüs (Eucalyptus grandis) Odununun Fiziksel Ve Mekanik Özellikleri Ve Lamine Ağaç Malzeme Üretiminde Kullanılması Üzerine Araştırmalar,” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Kahramanmaraş, 2011.
[21] B. C. Bal, İ. Bektaş, ve A. Kaymakçı, “Sedir (Cedrus Libani A.Richard) Odununun Bazı Önemli Mekanik Özellikleri Ve Bu Özelliklerin Tam Kuru Yoğunlukla İlişkisi,” I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu 26-28 Ekim, Kahramanmaraş, 2011.
[22] T. Güleç, “Kahramanmaraş Bölgesinde Büyük Göknar Kabuk Böceği (Pityokteines curvidens)’den Zarar Görmüş Toros Göknar Odununun Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi,” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş, 2011.
[23] B. C. Bal, İ. Bektaş, ve A. Kaymakçı, “Toros Sedirinde Genç Odun ve Olgun Odunun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri”, KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(2): 2012,s: 17-27.
[24] İ. Bektaş, A. Kaymakçı, ve B. C. Bal, “Kahramanmaraş Bölgesinde Yetiştirilen Pavlonya (Paulownia elongata) Odununun Teknolojik Özellikleri,” KSÜ Doğa Bil. Der., Özel Sayı, 2012, s: 102-108.
[25] S. Oruç, “Hatay (Dörtyol) Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Saplı Meşe (Quercus robur L.) Odununun Bazı Teknolojik Özellikleri Ve Kullanım Alanları Üzerine Araştırmalar,” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş,
2012.
[26] A. Aytin, “Yabani Kiraz (Cerasus avium (L.) Monench) Odununun Fiziksel, Mekanik Ve Teknolojik Özellikleri Üzerine Yüksek Sıcaklık Uygulamasının Etkisi,” Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Düzce, 2013.
[27] B. C. Bal, ve İ. Bektaş, “Türkiye, Karabucak’ta Yetişen Okaliptüs Grandis’in Öz Odun ve Diri Odununun Mekanik Özellikleri”, Düzce Üniversitesi, Ormancılık Dergisi, 2013, 9(1): s: 71-76.
[28] H. İ. Şahin, “Isıl İşlemin Doğal ve Plantasyon Ormanlarında Yetişen Dişbudak (Fraxinus angustifolia Vahl.) Odunlarının Bazı Teknolojik Özelliklerine Etkisi,” Düzce Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Düzce, 2013.
[29] B. A. Rajab, “Thermal Treatment of Several Wood Species Grown in Iraq,” Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Graduate School of Natural and Applied Science, Department of Forest Industry Engineering, Master Thesis, Kahramanmaraş, 2014.
[30] B. C. Bal, and E. Akçakaya, “Some Physical Properties and Hardness Values of Heat-treated Pine Wood,” 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2016), October 26-28, Adana/Turkey, 2016, s: 1523-1528.
[31] İ. Bektaş, S. Oruç, ve A. K. Ak, “Dörtyol-Hatay Yöresinde Yetişen Saplı Meşe Odununun Bazı Teknolojik Özellikleri,” Türkiye Ormancılık Dergisi, 2016, 17(2): s: 178-186.
[32] F. T. Efe, ve B. C. Bal, “Yüksek Sıcaklıkta Isıl İşlem Görmüş Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Odununun Sertlik Değerlerinde Meydana Gelen Değişmeler,” AKÜ FEMÜBİD 16, Özel Sayı, 2016, s: 79-86.
[33] T. Gürleyen, C. Güler, ve Ö. Ünsal, “Bazı Ağaç Türlerine Uygulanan Janka Sertlik Direncinde Isıl İşlemin (ThermoWood) Etkisi,” İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 2017, 6(3): s: 876-888.
[34] ISO 554, “Standard atmospheres for conditioning and/or testing, International Standardization Organization,” Geneva, Switzerland, 1976.
[35] TS 2479, “Odunun Statik Sertliğinin Tayini,” Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 1976.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE