Open Access
SANAYİ 4.0 ÇERÇEVESİNDE İŞLETMELERİN YÖNETİM YAKLAŞIMLARI
Naci Atalay Davutoğlu1*, Erşan Yıldız2
1Erciyes University, Kayseri, Turkey
2Erciyes University, Kayseri, Turkey
* Corresponding author: davuta@erciyes.edu.tr

Presented at the 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS2018-Winter), Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

SETSCI Conference Proceedings, 2018, 3, Page (s): 1574-1578 , https://doi.org/

Published Date: 31 December 2018    | 598     8

Abstract

Sanayi 4.0 değer zincirine makinelerin ve mikrobilgisayar ağlarının bağlanmasını, sensörler ve gömülü akıllı
makinelerle üretim için Siber Fiziksel Sistemlerin uygulanmasını, akıllı üretim kavramı olarak tanımlanır. Bu kavram ayrıca
dijital ürünlerin geliştirilmesi kadar üretim mühendisliği kavramının da gelişimini ifade etmektedir.
Sanayi 4.0 oldukça farklılaştırılmış ürünler ve hizmetlerin katma değer yaratacak şekilde etkin tedarik zinciri olarak da
tanımlanmaktadır. Bu kavram ile ilgili tüm bu tanımlar sürekli yenilik ve öğrenmeyi gerektirir, işletmeler için vizyon olması
kişi ve kurumların yetenekleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Sanayi 4.0'a uyumlu yönetim yaklaşımları, dinamik yeteneklerin
geliştirilmesi, etkili öğrenme, etkili örgüt iklimi oluşturulmasında hayati bir role sahip olmaktadır.
Bu çalışma Sanayi 4.0 kavramının benimsenmesini sağlayarak organizasyonlarda yenilik ve öğrenme ortamını teşvik eden en
uygun yönetim uygulamasının nasıl olması hakkında bir bakış açısı sunmayı, böylece işletmelerin yeniden organizasyonu için
nasıl bir yol izlenmesini ve yeni nesil yönetim-organizasyonların nasıl dizayn edilmesi hakkında bilgilendirmeyi
amaçlanmaktadır. Bu çalışma aynı zamanda endüstri bağlamında işletmelerin Sanayi 4.0'a uygun vizyon yönetimi için yönetim
yaklaşımlarını içermektedir.  

Keywords - Sanayi 4.0, Mekanik Tasarım, Organik Tasarım, Siber Fiziksel Sistemler

References

[1] Acatech. (2011); Cyber-Physical Systems: Driving Force for İnnovation mobility, Health,Energy and Production.Acatech(Ed.),Springer-Verlag,Berlin.
[2] Akat,İ., Budak,G., Budak,G. (2002). İşletme Yönetimi, 4.b, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, İzmir.
[3] Bakan, İ. (2004). Yöneticiler İçin Başarı Stratejileri, Beta Basım Yayım, İstanbul
[4] Brettel, M., Friederichsen, N., Keller, M., & Rosenberg, M. (2014). How virtualization, decentralization and network building change the manufacturing landscape: An industry 4.0 perspective. International Journal of Mechanical, Industrial Science and Engineering, 8(1), 37-44.
[5] Can, H. (2002). Organizasyon ve Yönetim, 6.b, Siyasal Kitabevi, Ankara.
[6] CGI GROUP INC, (2017). Industry 4.0 Making your business more competitive, https://www.cgi.com/en/white-paper/Industry-4-makingyour-business-more-competitive, Erişim Tarihi: 25.11.2017.
[7] Daft, R. (2015). Organization theory and design. Cengage learning.
[8] Dombrowski, U., & Wagner, T. (2014). Mental strain as field of action in the 4th industrial revolution. Procedia CIRP, 17, 100-105.
[9] EBSO (2015) ; Ege Bölgesi Sanayi Odası, “Sanayi 4.0 Uyum Sağlayamayan Kaybedecek”, Ege Bölgesi Sanayi Odası Dergisi, Ekim 2015.
[10] Efil, İ. (2006). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, 6.b, Alfa Yayınları, İstanbul.
[11] Eren, E. (2003). Yönetim ve Organizasyon, 6.b, Beta Basım Yayım, İstanbul.
[12] Ertürk, M. (2000). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, 3.b, Beta Yayınları, İstanbul.
[13] Griffin, A., & Hauser, J. R. (1996). Integrating R&D and marketing: areview and analysis of the literature. Journal of Product Innovation Management, 13(3), 191–215.
[14] Herman, M., Pentek, T., & Otto, B. (2015). Design principles for Industry 4.0 Scenario: A literature review.
[15] Jones, G.R., George, J.M., & Hill, C.W. (2003). Contemporary management .New York: McGraw-Hill/Irwin.
[16] Kagermann, H., Helbig, J., Hellinger, A., & Wahlster, W. (2013). Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0: Securing the future of German manufacturing industry; final report of the Industrie 4.0 Working Group. Forschungsunion.
[17] Landscheidt, S., & Kans, M. (2016). Automation Practices in Wood Product Industries: Lessons learned, current Practices and Future Perspectives. In The 7th Swedish Production Symposium SPS, 25-27 October, 2016, Lund, Sweden. Lund University.
[18] Lasi, H., Fettke, P.D.P., Kemper, H.G., Feld, D.I.T.& Hoffmann, D.H.M.(2014). Industry 4.0. Business & Information Systems Engineering, 6(4), 239-242.
[19] Lee, J., Bagheri, B., & Kao, H. A. (2015). A cyber-physical systems architecture for industry 4.0-based manufacturing systems. Manufacturing Letters, 3, 18-23.
[20] Porter, M. E., & Heppelmann, J. E. (2015). How smart, connected products are transforming companies. Harvard Business Review, 93(10), 96-114.
[21] Şimşek, M., Ş. (2008). Yönetim ve Organizasyon, 10.b, Adım Ofset, Konya.
[22] Toker Erhan. (2016) ; Endüstri 4.0 ve İnsanlığın Geleceği Bilim Dergisi Mart 2016.
[23] Tom Burn, & G.M. Stalker. (1961). The management of innovation. London, Tavistock.
[24] TÜSİAD (2016) ; Türkiye Sanayi ve İşadamları Derneği "Türkiye ‘nin Küresel Rekabetçiliği için Bir Gereklilik Olan Sanayi 4.0 Gelişmekte olan Ekonomi Perspektifi" Yayın No: TÜSİAD-T 2016- 03/576 Mart 2016.
[25] Van der Sluis, L.E. (2004). Designing the workplace for learning and innovation: Organizational factors affecting learning and innovation. Development and Learning in Organizations: An International Journal, 18(5), 10-13.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE