Open Access
SANAYİ 4.0 YAPILANMASINDA SOSYO-TEKNİK MODEL ÇERÇEVESİNDE YÖNETİMSEL YAKLAŞIM
Naci Atalay Davutoğlu1*
1Erciyes University, Kayseri, Turkey
* Corresponding author: davuta@erciyes.edu.tr

Presented at the 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS2018-Winter), Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

SETSCI Conference Proceedings, 2018, 3, Page (s): 1579-1585 , https://doi.org/

Published Date: 31 December 2018    | 521     10

Abstract

Endüstri devrimleri, zamana ve yenilik trendlerine uyum sağlamak amacıyla geçmişten günümüze kadar insanoğlu için
hep bir zorunluluk olmuş ve üretkenliği devam ettirmek adına yeni arayışlar içerisinde bırakmıştır. Hangi faaliyet dalının ya da
sektörün geçmişine bakarsak bakalım tarihsel gelişimlerinde hep sanayi devrimi olgusu yatmaktadır. Çünkü insanoğlu
ürettiklerini aynı zamanda duyurarak, göstermeli ki bu süreç devam edebilsin ve bunun sonucunda gelişmiş yeni fikirler,
oluşumlar, devrimler ortaya çıkabilsin.
Bu açıdan bakıldığında Sanayi 4.0 şüphesiz yeni sektörlerin oluşmasını, insan gücüne gerek kalmaksızın akıllı fabrikalarda
akıllı ürünlerin üretilmesini, robot teknolojisi ile emek yoğun çalışmanın zamanla sonlanmasını, yeni mesleklerin ortaya
çıkması ile nitelikli insan gücünün oluşturması gibi birçok kavramı ele almaktadır. Günümüzde bir işletmenin, geleceğin
sanayi devrimi olarak ifade edilen Sanayi 4.0'a ayak uydurabilmesi pazarlamasından Sosyo-Teknik iş modeline,
otomasyonundan organizasyon yapısına, üretim yapısından yönetim yapısına, yenilenmiş eğitim sisteminden personelin
niteliğine kadar uzanan tüm süreçlerin yeni konseptle uyumlaşarak değişim ve dönüşümüne uygun olarak şekillenmesi ile
gerçekleşir.
Sonuç olarak çalışmada amaç; Sanayi 4.0 kavramını ikincil el veri olarak ifade edilen literatür taramasıyla teorik açıdan analiz
etmek, işletmelerin vizyon ve bilgi birikimlerine farklı bir bakış açısı kazandırmak ve yeniden yapılandırılması için fırsatın
kaçırılmamasını sağlamaktır. İşletmelerin güçlü olması ancak fırsatları yakalaması ve bunu iç dinamiklerinde kullanması ile
mümkündür. Yani işletmeler faaliyetlerinde değer zinciri oluşturacaklarsa öncelikle geleceğin endüstri devrimi sayılan Sanayi
4.0 ile fırsatları yakalayıp bünyelerine uyumlaştırarak farkındalık yaratıp yeni nesil işletmeler olabilirler.  

Keywords - Sanayi 4.0, Siber-Fiziksel Sistem, Nesnelerin İnterneti, Hizmetlerin İnterneti, Akıllı Fabrika, Dijital Çevre, Sosyo-Teknik Model.

References

[1] Acatech (2013); National Acedemy Of Science and Engineering Recommendations For İmplementing The Strategic İnitiative Industrie 4.0 Almanya Nisan 2013.
[2] Angelov, P.(2013);Autonomous Learning Systems: From Data StreamstoKnowledge in Real-time. John Wiley&Sons. [3] Bauerhans, T., ten Hompel, M., Vogel-Heuser, B.( 2014);Industrie 4.0 in Produktion, [4] AutomatisierungundLogistik. Wiesbaden, Springer.
[5] Brettel, M., et al. (2014); How Virtualization, Decentralizationand Network Building Change the ManufacturingLand scape: An Industry4.0 Perspective. International Journal of Mechanical, Aerospace, Industria land MechatronicsEngineering. 8(1).
[6] Herman, M., Pentek, T., & Otto, B. (2015). Design Principles for Industrie 4.0. Dortmund, TU.
[7] Mohanarajah, G. et al.(2015) ;Rapyuta: A CloudRobotics Platform. IEEE Transactionson AutomationScienceandEngineering. 12(2).
[8] Momnet (2014); Almanya ve Endüstri 4.0Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Kültürel Çalışmalar Dergisi Nisan 2014
[9] Oswald, M.( 2014);Seekand ye shall not findnecessarily: The Google SpainDecision,the Surveillant on the streetand Privacy Vigilantism. Digital EnlightenmentYearbook 2014.
[10] Pfohl .H.C.,Yahşi,B., Kurnaz,T. (2015) ; TheImpact Of Industry 4.0 On TheSupplyChain, Proceeedings of The Hamburg İnternational Conference of Logistics (HICL)-20, August 2015, Geermany-Hamburg.
[11] Porter, M.E.,Heppelmann, J.E. (2015);WiesmarteProdukte den Wettbewerbverändern.
[12] Harvard Business Manager. 12/2014.
[13] Wang, C.,Heng, M., Chau, P.(2007);SupplyChain Management – Issues in thenewera of Collaboration andCompetition. London, et al.:IdeaGroup
Publishing.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE