Open Access
Konya’daki Bazı Yüksek Gerilim Hattı ve Trafo Binaları Yakınında Yapılan Manyetik Alan Ölçümlerinin Değerlendirilmesi
Levent Seyfi1*, Bahadır Akbal2
1Konya Teknik Üniversitesi, Konya, Turkey
2Konya Teknik Üniversitesi, Konya, Turkey
* Corresponding author: leventseyfi@selcuk.edu.tr

Presented at the 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS2018-Winter), Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

SETSCI Conference Proceedings, 2018, 3, Page (s): 217-223 , https://doi.org/

Published Date: 31 December 2018    | 461     17

Abstract

Bu çalışmada trafo merkezi ve yüksek gerilim hatları etrafında halkın maruz kaldığı manyetik alan seviyelerinin
belirlenmesi amacıyla Konya’da manyetik akı yoğunluğu değerleri ölçülmüştür. Ölçümler yüksek gerilim hattı ve trafo
merkezine farklı uzaklıklarda tekrarlanmıştır. Halka açık alanlarda gerçekleştirilen ölçümler ile halkın maruz kalabileceği
manyetik alan değerleri tespit edilmiştir. Elde edilen ölçüm değerleri uluslararası bir kuruluş olan ICNIRP (International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) tarafından belirlenen ve Türkiye’de geçerli olan sınır değerler ile
karşılaştırılmıştır. Elde edilen ölçüm değerlerinden bazılarının sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.  

Keywords - Yüksek Gerilim Hattı, Trafo Merkezi, Manyetik Alan, Ölçüm

References

[1] M. Bertocco, M. Farias, C. Ofelli, A. Sona, A Measurement System for the Evaluation of Environmental Electromagnetic Field, Proceedings of the 19th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, Anchorage, USA, 21-23 May 2002.
[2] D. Akpinar, N. Özturk, Ş. Ozen, A. Aysel, Y. Piraye, The effect of different strengths of electric fields on antioxidant status, lipid peroxidation, and visual evoked potentials. Electromagnetic Biology and Medicine, ISSN: 1536-8378 print / 1536- 8386 online, DOI: 10.3109/15368378.2012.692342, 31(4): 436– 448, 2012.
[3] Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Çok Alçak Frekanslı Manyetik Alanlar, http://www.teias.gov.tr/eBulten/haberler/2009/RTE&EDF/Brochure_Champs.pdf (17.06.2018).
[4] F. Kiessling, P. Nefzger, U. Kaintzyk, J.F. Nolasco, Overhead Power Lines: Planning, Design, Construction”, Springer, 2003.
[5] Ş. Özen, Evaluation and Measurement of Magnetic Field Exposure at a Typical High Voltage Substation and Its Power Lines, Radiation Protection Dosimetry, 128:2, pp. 198–205, 2008.
[6] E. Önal, Elektromanyetik Alanların Canlı Organizmalara Etkilerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye, 2005.
[7] Ş. Özen, Yüksek Gerilim Trafo Merkezlerinde Manyetik Alan Seviyeleri ve Mesleki Maruz Kalmanın Değerlendirilmesi, 12. Ulusal Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 14-18 Kasım 2007.
[8] HIOKI E.E.Corporation. HIOKI Product Group Web Page-Home. https://www.hioki.com/en (17.06.2018).
[9] ICNIRP–International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. ICNIRP Guidelines for Limiting Exposure to TimeVarying Electric, Magnetic And Electromagnetic Fields (up To 300Ghz). http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf (17.06.2018).
[10] Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü. “İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre Ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/07/20100724-3.htm (17.06.2018).
[11] J.C. Del Pino Lopez, P.C. Romero, P. Dular, Parametric Analysis of Magnetic Field Mitigation Shielding for Underground Power Cables, Renewable Energy and Power Quality Journal, no.5, Pages 1-8, 2007.
[12] A. Türkkan, O. Çerezci, Z. Kartal, K. Pala. Elektromanyetik Alan ve Sağlık Etkileri. Nilüfer Belediyesi, Bursa, Türkiye, 2012.
[13] Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Hatları ve Elektromanyetik Alan. http://www.teias.gov.tr/eBulten/makaleler/2015/4.bölge%20elektro%
20man.alan/4.%20bölge%20Elektromanyetik%20Alan.pdf (17.06.2018)

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE