Open Access
HARDOX 400 ÇELİĞİNİN FARKLI İŞLEME PARAMETRELERİNDE ELEKTRO EROZYON TEZGÂHINDA BAKIR ELEKTROT İLE İŞLENEBİLİRLİĞİNİN DENEYSEL VE İSTATİKSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI
Engin Nas1*, Fuat Kara2, Nursel Altan Özbek3
1Düzce University, Düzce, Turkey
2Düzce University, Düzce, Turkey
3Düzce University, Düzce, Turkey
* Corresponding author: enginnas@duzce.edu.tr

Presented at the 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS2018-Winter), Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

SETSCI Conference Proceedings, 2018, 3, Page (s): 378-385 , https://doi.org/

Published Date: 31 December 2018    | 544     16

Abstract

Hardox çelikler mükemmel aşınma direncine sahip, ultra yüksek mukavemetli, kayma ve darbe aşınmasına karşı dayanıklı
martensitik çeliklerdir. Madencilik ve inşaat mühendisliği endüstrisinde ağır makineler ana uygulama alanıdır. Bu çalışmada,
Hardox 400 çeliğinin farklı işleme parametrelerinde elektro erozyon tezgâhında bakır elektrot ile işlenebilirliği araştırılarak
yüzey pürüzlülük değerleri için en etkili parametreler deneysel ve istatiksel olarak incelenmiştir. Deneylerde kullanılacak
parametreler Taguchi L18 deneysel tasarım yöntemi kullanılarak iki farklı akım (10, 20 Amper), üç farklı vurum süresi (100,
200, 300 µs) üç farklı bekleme süresi (10, 20, 30 µs) olarak belirlenmiştir. Deneylerden elde edilen sonuçlar kendi aralarında
analiz edilerek yüzey pürüzlülük değerleri için en ideal parametreler belirlenmiştir.  

Keywords - Hardox 400, Elektro Erozyon İşleme, Taguchi analizi, Yüzey pürüzlülüğü

References

1. M. Özdemir, H. Gökmeşe, H. Dilipak, V. Yılmaz and H. Gürün, “Effect on the micro-structural and the behavior against formability of wear resistant sheet material,” 2nd International Iron and Steel Symposium (IISS’15), pp. 740-746, 2015.
2. Y. Ozcatalbas and F.Ercan, “The effects of heat treatment on the machinability of mild steels,” Journal of Materials Processing Technology vol.136, pp. 227–238, 2003.
3. M. A. Erden, S. Gündüz, U. Çalıgülü and M. Boz, “Investıgation of hardness and microstructure properties of non alloyed and hardox steel combined with submerged arc welding method,” Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University vol.33 (1), pp. 221-226, 2018.
4. C. Köse and R. Kaçar, “Effect of welding speed on the mechanical properties and microstructure of laser welded AISI 316L Stainless Steel,” Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University vol. 30(2), pp. 225-235, 2015.
5. R. Yılmaz, M. Gedikli and Z Barlas, “Hardox 400 çeliğinin sert dolgu kaynağinda paso sayisinin sertliğe, aşınmaya ve mikroyapıya etkisi,” Teknoloji vol. 8(1), pp. 57-64, 2005.
6. D. K. Naik and K.P. Maity, “An optimization and experimental analysis of plasma arc cutting of Hardox-400 using Taguchi based desirability analysis,” Materials Today: Proceedings vol. 5, pp. 13157–13165, 2018.
7. R. Yılmaz, M. Türkmen and F. Fıçıcı, “Hardoks 500 çeliğinin abrasif aşınma davranışının incelenmesi,” International Iron and Steel Symposium, Karabuk-Turkey, pp. 522-530, 2012.
8. H. Buglacki and M.Smajdor, “Mechanical properties of abrasion-resistant Hardox 400 Steel and their welded joints,” Advances in Materials Science vol. 4(2), pp. 64-71, 2003.
9. E. Avlar, “Experimental investigation on technological feasibility study of spherical tool electrodes in edm rough machining: Machining of rectangular pockets” Master Thesis, Selçuk Üniversitesi, Graduate School of Natural and Applied Sciences, KONYA, 2006
10. S. Kalpakjian, Manufacturing Engineering and Technology, Mass, Addison-Wesley. 1995.
11. J. Lee et.al. Modern Manufacturing. Mechanical Engineering Handbook, CRC pres. LLC, 1999.
12. V. Kalavathi and R. K. Bhuyan, “Optimization of process parameters in wedm process on two workpieces of materials Hardox-400 and hardox-500,” International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development (IJMPERD) vol. 8 (4), pp. 71-82, 2018.
13. M. Altuğ “Investigation of Hardox 400 Steel exposed to heat treatment processes in WEDM”, Journal of Polytechnic, *(*): *, (*). pp.1-9. 2018
14. J. A. Kumar, V. S. L. Ravuri, M. V. K. Reddy, “Optimization of process parameters using wedm process”, International Journal of Current Engineering and Scientific Research (IJCESR), vol. 4 (5), pp. 44-48, 2017.
15. Kumar, V. Kumar, and J. Kumar, "Investigation of microstructure and element migration for rough cut surface of pure titanium after WEDM," IJMMP vol. 8 (4-5), pp. 343-356, 2013.
16. E. Nas, S.Akıncıoğlu, H. Gökkaya and G. Akıncıoğlu, “The effect of deep cryogenic treatment on the roughness of hastelloy C22 super alloy in electrical discharge machining,” 1st International Conference of Advanced Materials and Manufacturing Technologies, Karabük, 2017.
17. E. Nas, H. Gökkaya, S. Akıncıoğlu and G.Akıncıoğlu, “Surface roughness optimization of edm process of hastelloy C22 super alloy. 1st International Conference of Advanced Materials and Manufacturing Technologies,” Karabük, 2017.
18. İ Coşkun and M. F. Işık,“Turning by Electro Discharge” Journal of Polytechnic, vol. 11 (4), pp.285-291, 2008.
19. B. Sen, N. Kiyawat, P.K. Singh, S. Mitra, J.H. Yrmd and P. Purkait, “Developments in electric power supply configurations for electrical discharge-machining (EDM),” Proceedings of the IEEE, vol.12, pp. 659-664, 2003.
20. G. Taguchi, S. Chowdhury and Y. Wu, Taguchi's Quality Engineering Handbook, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, USA, 2005.
21. T. Kıvak, “Optimization of surface roughness and flank wear using the taguchi method in milling of hadfield steel with PVD and CVD coated inserts,” Measurement vol. 50, pp. 19–28, 2014.
22. S.L. Chen, B.H. Yan and F.Y. Huang, “Influence of kerosene and distilled water as dielectrics on the electric discharge machining characteristics of Ti–6Al–4V,” Journal of Materials Processing Technology vol. 87(1-3), pp. 107-111, 1999.
23. M. Günay and E. Yücel, “Application of taguchi method for determining optimum surface roughness in turning of high-alloy white cast iron,” Measurement vol.46 (2), pp. 913-919, 2013.
24. E. Şirin, Ş. Şirin, Y. Turgut and İ. Korkut, “Optimization of surface roughness using the taguchi method in milling of AISI D2 cold work tool steel,” Duzce University Science and Technology Review, vol. 3, pp. 132-144, 2015.
25. M. Ay ve A. Turhan, “Tornalama işleminde kesme parametrelerinin ve iş parçası uzunluğunun yüzey pürüzlülüğüne etkilerinin incelenmesi” Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, c. 7, s. 3, ss. 55-67, 2010.
26. E. Nas, K. Argun and E. Zurnacı, “Experimental and statistical investigation of effects of machining parameters on surface roughness at machining with graphite and copper electrode in electro discharge machining Of AISI 1.2738 Steel” Düzce University Journal of Science and Technology, vol. 6, pp. 1082-1093, 2018.
27. E. Nas and H. Gökkaya, "Experimental and statistical study on machinability of the composite materials with metal matrix Al/B4C/Graphite," Metallurgical and Materials Transactions A, vol. 48, pp. 5059-5067, 2017.
28. M. H. Cetin, B. Özçelik, E. Kuram and E. Demirbaş, "Evaluation of vegetable based cutting fluids with extreme pressure and cutting parameters in turning of AISI 304L by Taguchi method," Journal of Cleaner Production, vol. 19 (17), pp. 2049-2056, 2011.
29. E. Nas and B. Öztürk, “Optimization of surface roughness via the Taguchi method and investigation of energy consumption when milling spheroidal graphite cast iron materials,”Mater Test.,vol. 60(5), pp. 519- 525.2018.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE