Open Access
Halk Sağlığı Hemşirelerinin Lgbt Bireylerin Sağlıklı Yaşam Sürdürmelerindeki Rolü
Mehmet Korkmaz1*, İlknur Aydın Avcı2
1..., ..., ...
2..., ..., ...
* Corresponding author: mkorkmaz@gmail.com

Presented at the 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (ISAS2018-Winter), Samsun, Turkey, Nov 30, 2018

SETSCI Conference Proceedings, 2018, 3, Page (s): 460-466 , https://doi.org/

Published Date: 31 December 2018    | 9204     11

Abstract

Lgbt bireylerin diğer bireylerden farklı olan bir sağlık gereksinimleri yoktur. Sağlık hizmetlerinden etkin şekilde
yararlanan LGBT bireyler olmasına rağmen birçoğu cinsel yönelimi ya da cinsiyet kimliği yüzünden yaşadığı stigma, sosyal
izolasyon, şiddet ve ayrımcılık nedeniyle tedavilerini ertelemekte ya da tedavi arayışına girmemektedirler. Lgbt bireyler
ayrımcılığa maruz kaldıklarında stress, anksiyete ve depresyon gibi mental problemler ortaya çıkmaktadır. Lgbt bireylerin
ruhsal sağlık sorunları prevelansı diğer bireylerden oldukça yüksektir. Sosyal yaşamlarında lgbt bireyler fiziksel ve sözel
şiddete maruz kalmaktadırlar. Lgbt bireyler cinsel yönelimleri nedeniyle maruz kaldıkları ayrımcılık ve suçlamalardan dolayı
hemşirelerden edinebilecekleri sağlıkları ile ilgili bilgileri iyilik hallerini kaybetmek pahasına edinmekten kendilerini
alıkoymaktadırlar.
Koruyucu sağlık hizmetlerinde önemli rol oynayan halk sağlığı hemşireleri lgbt bireylerin temel sağlık sorunları
hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmalı ve lgbt bireylere hemşirelik rollerine uygun olarak yaklaşımda bulunmalı ve
bireylerin sağlık risklerini değerlendirmeli tanılamalı ve bu risklerin değerlendirme sonuçlarına göre girişimlerde bulunmalı.
Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli bir bölümünü kapsayan kanser taramaları ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların
aşılanması konusunda lgbt bireylere daha hassas ve genellemelerden uzak yaklaşımda bulunulmalı. Bu bireyler erken tanı
farkındalığı, taramalar ve koruyucu sağlık hizmetlerini için cesaretlendirilmeli ve teşvik edilmelidir.  

Keywords - Lgbt Birey, Halk Sağlığı Hemşireliği

References

[1]AIDS Action. What Works in HIV Prevention for Gay Men, 2001. Available online at http://www.aidsaction.org/. American Psychological Association, Practice Guidelines for LGB Clients (2012). http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/gui delines.aspx. Erişim Tarihi (12.11.2017).

Amerikan Hemşireler Birliği, LGBT Individuals & communities. Lgbt'li Hastaların Bakımı İçin Rehber, http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ThePracticeofProfessionalNursing/Improving-Your-Practice/DiversityAwareness/LGBT. Erişim Tarihi (12.11.2017).

Balseven Odabaşı A. (2009) Ankara İli Genelevlerinde Çalışan Kadınların Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları, Mesleksel Riskleri, Uğradıkları Şiddet ve İstismar Bağlamında Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

Coleman E, W. Bockting M, M. Botzer P, ve ark. Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender, and Gender-Nonconforming People, Family Medicine and Community Health (TMED), 2012;13(4):167.

Council of Europe, LGBT Studies https://www.coe.int/t/commissioner/Source/LGBT/LGBTStudy2011_Turkish.pdf (Erişim Tarihi:25.11.2017).

Dente C. Cultural Considerations When Working With Patients With A Sexual Orientation That Differs From One's Own, Matusiak GK. Delivering Culturally Competent Nursing Care, Springer Publishing Company, New York; 2013:164-169.

Duyan, V. Cinsel Gelişim Kuramları, Ersanlı ve Kumcağız, Cinsel Sağlık Eğitimi. Pegem Akademi Yayınları. Ankara, 2016;73.

Dünya Sağlık Örgütü (2010). Developing sexual health programmes (WHO/RHR/HRP/10.22). Geneva, Switzerland: WHO Press. Dünya Sağlık Örgütü a, Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlığı, http://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/. Erişim Tarihi: 16.11.2017.

Dünya Sağlık Örgütü b, Gender. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs403/en/. Erişim Tarihi: 16.11.2017.

Dünya Sağlık Örgütü c, İntihar nedenlerİ, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/en/. (Erişim Tarihi: 16.11.2017).

Gates GJ, Scholar WD. How manypeoplearelesbian, gay, bisexualandtransgender? The Williams Institute, UCLA School of Law, 2011 (http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Gates-How-Many-PeopleLGBT-Apr- 2011.pdf) (Erişim Tarihi: 10.12.2017).

Gonzales G, Hennıng-Smıth C. Barriers To Care Among Transgender And Gender Nonconforming Adults, The Milbank Quarterly, 2017:95(4):726–748.

Graham, R.,Berkowitz, B., Blum, R., Bockting, W., Bradford, J., de Vries, B. ve Makadon, H. The health of lesbian, gay, bisexual, and transgender people: Building a foundation for better understanding. Washington, DC: Institute of Medicine; 2011.

Harrison AE, Silenzio VMB. Comprehensive care of lesbian and gay patients and families. Prim Care 1996;23:31–47.

Hatzenbuehler, M. L., McLaughlin, K. A., & Slopen, N. (2013). Sexual Orientation Disparities in Cardiovascular Biomarkers Among Young Adults. American Journal of Preventive Medicine, 44(6), 612–621. http://doi.org/10.1016/j.amepre.2013.01.027.

Jackman, K.,Honig, J. ve Bockting, W. Nonsuicidal self injury among lesbian, gay, bisexual and transgender populations: an integrative review. Journal of clinical nursing. 2016.

Institute of Medicine (IOM) Report on the health of lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) individuals. Washington DC: National Institutes of Health. 2011.

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı. (2011). Seks İşçileri ve Yasaları Türkiye’de yasaların Seks İşçilerine Etkileri ve Öneriler. İstanbul.

Karakaya, S. (2017). Lgbt bireylerin sağlık bakım deneyimleri ile ilgili görüşleri: niteliksel çalışma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi /Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Lane, T.,Mogale, T., Struthers, H., McIntyre, J. ve Kegeles, S. M. (2008). “Theyseeyou as a differentthing”: theexperiences of men whohavesexwith men withhealthcareworkers in SouthAfricantownshipcommunities. Sexuallytransmittedinfections, 84(6), 430-433. Kaosgl Derneği, Lgbt Hakları İnsan Haklarıdır,
http://www.kaosgldernegi.org/resim/kutuphane/dl/lgbt_haklari_insan_haklaridir_saglik.pdf(Erişim Tarihi: 20.11.2017).

Mc Neil, J.,Bailey, L., Ellis, S. ve Regan, M. Speaking from the margins: trans mental health and well being in Ireland. Dublin: Transgender Equality Network Ireland. 2013.

Mc Cann, E., Sharek, D., Higgins, A., Sheerin, F. ve Glacken, M. Lesbian, gay, bisexual and transgender older people in Ireland: Mental health issues. Aging & mental health, 17(3), 358-365, 2013.

Meyer, D. (2012). An intersectional analysis of lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) people‟s evaluations of anti-queer violence. Gender&Society, 26(6), 849873.

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği, http://www.spod.org.tr/turkce/eskisite/wpcontent/uploads/2012/12/Trans_Anket_Kitab%C4%B1_Grafikli.pdf (Erişim Tarihi: 25.11.2017).

Türk Psikiyatri Derneği, http://www.psikiyatri.org.tr/uploadFiles/publicationsFile/file/1972011171129A9RA284_yeni.pdf (Erişim Tarihi: 25.11.2017) .

United Nation Development Programme, Global Goals (Küresel Hedefler) http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html (Erişim Tarihi: 25.11.2017).

Xavier, J., Bradford, J., Hendricks, M., Safford, L., McKee, R., Martin, E. ve Honnold, J. A. (2013).

Transgenderhealthcareaccess in Virginia: A qualitativestudy. International Journal of Transgenderism, 14(1), 3-17. Yakıt, E , Coşkun, A . (2016). LGBT Bireylere Yönelik HIV İle İlgili Güvenli Olmayan Cinsel Davranışların Belirlenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi- Journal of the Human andSocialScienceResearches, 5 (5), 1400-1418. DOI: 10.15869/itobiad.53947.

Yılmaz, V. ve Göçmen, İ. (2015). Türkiye‟de lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireylerin sosyal ve ekonomik sorunları araştırmasının özet sonuçları [Summary results of the social and economic problems of lesbian, gay, bisexual and transsexual (LGBT) individuals in Turkey research]. Cilt IV, (6), 94-101.

Yüksel S. (2010). Escinsellik, Sosyal Dıslanma ve Ruh Sağlığı Sorunlarına Yaklasım. Anti-Homofobi Kitabı/2. Kaos GL Yayınları. Ed. Erol E, Öztop N. Ayrıntı Basımevi, Ostim Ankara, p.79-83, 2010.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE