Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4(3) (2019)
ISAS2019-FDAS - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture), Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

Fraktal Kurguya Dayalı Kafkas Çoban Köpeği Barınak Tasarımı
Harun Kars1, Arzu Özen Yavuz2*
1Gazi University  , Ankara, Turkey
2Gazi University  , Ankara, Turkey
* Corresponding author: arzuozen@gazi.edu.tr
Published Date: 2020-08-19   |   Page (s): 98-101   |    1097     32

ABSTRACT Doğa, dünden bugüne her alanda insanlar için ilham kaynağı olmuştur. Doğa da tekrarlar sonucu oluşan, kendine
benzerlik özelliği taşıyan fraktallar mimari de esin kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Fraktal kurguya dayalı tasarımlar,
fraktal algoritmaların oluşturulması ile elde edilmiştir. Bu çalışma kapsamında da doğada var olan fraktal düzenlerden ilham
alarak, doğadaki canlılar için yaşam alanı tasarlanması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda doğadaki fraktal düzenler, yeni yaşam
alanının kurgulanmasında üretken ilham kaynağı olarak belirlenmiştir.  
KEYWORDS Doğa, fraktal, fraktal kurguya dayalı tasarım, fraktal algoritma, barınak
REFERENCES [1] ERZAN ,A. (1998), Doğadaki Fraktallar, Bilim ve Teknik Dergisi, 365(23), 34-39

[2] Gözübüyük, G.(2007), Farklı Mimari Dillerde Fraktallere Dayalı Form Üretimi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul, Teknik Üniversitesi

[3] ALİK ,B.(2015), Mimarlıkta Tasarlama Yöntemleri Ve Fraktal Tasarımlar Üzerine Bir İnceleme, Yüksek lisans Tezi, Kocaeli, Kocaeli Üniversitesi

[4] YILMAZ, O ve ERTUĞRUL, M.(2012), Türkiye Yerli Köpek Irk Ve Tipleri, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 99-106, Iğdır

[5] KARABETÇA, Aliye R.(2018), Biyomimikri Destekli Tasarım Ölçütleri İle Yenilikçi Mekânlar Yaratılması, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication, sayı 8, 104-111

[6] Kanatlar Z. (2012), Fraktal Boyuta Dayalı Mimari Bir Analiz: Sedad Hakkı ve Konut Mimarisi, Yüksek Lisans Tezi, Bursa: Uludağ Üniversitesi

[7] BATMAZ, Sura K. (2013), Tasarımda Çeşitlenme Sağlayan Yöntemlerin Günümüz Mekan Uygulamaları Üzerinde İncelenmesi Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul Kültür Üniversitesi

[8] https://evcilclub.com/kafkas-coban-kopegi/

[9] http://www.fci.be/Nomenclature/Standards/328g02-en.pdf, Federatıon Cynologıque Internatıonale (Aısbl), 2011


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology