Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4(3) (2019)
ISAS2019-FDAS - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture), Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

Tokat Geleneksel Konut Dokusunun Biçim Grameri İle Analizi: Tokat İli Bey Sokak Örneği
Seda Kalkan1, Elif Yaprak Başaran2*, Fatma Çavuş3, Arzu Özen Yavuz4
1Gazi University, Ankara, Turkey
2Gazi University, Ankara, Turkey
3Gazi University, Ankara, Turkey
4Gazi University, Ankara, Turkey
* Corresponding author: elif.yaprakbasaran@gop.edu.tr
Published Date: 2020-08-19   |   Page (s): 102-108   |    1135     39

ABSTRACT Tokat ili geleneksel kent dokusu ve konutları özgün niteliğini koruyarak günümüze kadar gelmiştir. Geleneksel
kent dokusunun temel yapı taşı olan konutların analizi, kent-konut etkileşimi ve kurgusu hakkında özgün bilgiler
vermektedir.Tokat geleneksel konutlarının ve kent dokusundaki kurgusunun incelendiği bu çalışmada; geleneksel
konut dokusunutanımlayan ilişkilerin biçim grameri ile analiz edilmesi amaçlanmıştır. Böylelikle geleneksel dokuyu
tanımlayan ilişkilerinbelirlenmesi ve yeni tasarımlar için yol gösterici olması hedeflenmiştir. Bu çalışma kapsamında
Tokat İli Bey Sokak’takigeleneksel mimari dokunun analizini yaparak çalışma alanına özgü bir biçim grameri
oluşturulmuştur. Oluşturulan biçimgrameri sokak, kat planı, planın çözümlenmesi ve konutun üç boyutlu şekli ile analiz
edilmiştir.  
KEYWORDS Mimari Tasarım, Geleneksel Konut Dokusu, Mimari Dil, Biçim Grameri
REFERENCES [1] Güzelci, Orkan Zeynel (Temmuz 2012), İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, ‘Amasya Yalıboyu Evleri Üzerine Bir Biçim Grameri Çalışması’.

[2] Bökü, Aslı (2009), Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, ‘Biçim Grameri Türetme Yönteminin Anadolu Selçuklu Geometrik Bezemeleri Üzerinde Denenmesi (Örüntü Türetme Yöntemi Olarak Biçim Grameri)’.

[3] Akın,Emine Saka; Özen, Hamiyet (2010),‘Tokat Geleneksel Evlerinin Beyhamam ve Bey Sokak Örneğinde İncelenmesi’.

[4] Karakoyun, Mine(2010), Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, ‘Bodrum Geleneksel Ve Güncel Konut Mimarisinin Biçim Grameri Yöntemiyle Araştırılması’.

[5] Özdemir, Şahika (2014), İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, ‘ Biçim Grameri İle Mağaza Tasarımına Yönelik Bir Model Önerisi’.

[6] Çağdaş, G. (1996). A Shape Grammar: The Language of Traditional Turkish Houses, Environment and Planning B, 5, 443-464.

[7] Çolakoğlu, B. (2006), BOM Yüksek Lisans Programı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, ‘Biçim Gramerleri Ders Notları’.

[8] Gökbilgin, (1974), ‘Tarihin Akışı İçinde 23 Nisan’.

[9] Akok, M. (1958), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk ve İslam Sanatları Tarihi Enstitüsü Yıllık Araştırmalar Dergisi, II, 109- 147, “Tokat Şehrinin Eski Evleri”.

[10] Özbek, H. (2004), Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, ‘Gelenekselden Türeyen Çağdaş Mardin Konut Yerleşimi’.

[11] Taskıranoglu, F., 2003, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, “Dijital Medyada Mimari Tasarım: Tasarımı Tasarlamak”.

[12] Yaprak Başaran, Elif (Kasım 2014), Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, ‘Tokat İli Mustafa Yılmaz Evi Restorasyon Önerisi’.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology