Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4(3) (2019)
ISAS2019-FDAS - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture), Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

Doğadaki Fraktal Düzenden İlham Alarak Tasarlanmış Bir Yaşam Alanı: Yarasalar İçin Bir Barınak
Merve Sancılı1*, Arzu Özen Yavuz2
1Gazi University, Ankara, Turkey
2Gazi University, Ankara, Turkey
* Corresponding author: mervesncl@gmail.com
Published Date: 2020-08-19   |   Page (s): 113-118   |    1029     29

ABSTRACT Günümüz mimarlık ürünlerinin oluşturulmasında ve değerlendirilmesinde farklı tasarım yaklaşımları kullanılmaktadır. Farklı yaklaşımlar incelendiğinde geometrik kurgular ile mimari biçimlenme arasındaki sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki değerlendirilerek doğada yaşamını sürdüren bir hayvanın yaşama habitatının fraktal ilişkisine dayanarak üretken bir tasarım ile yeni bir yaşam alanı üretilmesi önerilmektedir. Çalışmada elde edilen bulguların günümüz mimarlığına sağlayacağı katkılar ve uygulanabilirliği değerlendirilmiştir.
KEYWORDS Mimari Tasarım, Fraktal Tasarım Süreci, Kaos, Kurgu, Örüntü, Üretken Tasarım, Dönüşüm
REFERENCES 1. B. Değirmenci, “Fraktal Geometri Ve Üretken Sistemlerle Mimari Tasarım,” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi, 2009

2. B. Alik, “Mimarlıkta Tasarlama Yöntemleri Ve Fraktal Tasarımlar Üzerine Bir İnceleme,” Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 2015

3. Ö. Ediz ve G. Çağdaş, “Mimari Tasarımda Fraktal Kurguya Dayalı Üretken Bir Yaklaşım,” İtü Dergisi/a Mimarlık, Planlama, Tasarım, İstanbul, 2005

4. A. Cınbarcı, “Fraktal Geometri ve Evrim,” Sanat ve Bilim Dergisi Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Plastik Sanatlar Anabilim Dalı, İstanbul, Yıl:6

5. website.[Online].Mevcut:https://www.yarasagubresi.com.tr/?pnum=62&pt

6. T. Yorulmaz, O. Ürker ve R. Özmen, “Yarasa ve Orman İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme,” Ormancılık Araştırma Dergisi Çankırı Karatekin Üniversitesi, Fen Fakültesi, Çankırı, 2018

7. website.[Online].Mevcut:http://bolge9.ormansu.gov.tr/9bolge/files/dokumanlar/magara_olusum.pdf


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology