Open Access
Fraktal geometri yöntemi ile tasarlanmış üretken bir yaşam alanı tasarımı: Karınca Barınağı
Sevim Çimen1, Arzu Özen Yavuz2*
1Gazi University, Ankara, Turkey
2Gazi University, Ankara, Turkey
* Corresponding author: arzuozen@gazi.edu.tr

Presented at the 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture) (ISAS2019-FDAS), Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 7, Page (s): 119-123 , https://doi.org/

Published Date: 19 August 2019    | 1139     45

Abstract

Canlılar, canlılar arası etkileşim soucu oluşsan ekosistem yüzyıllardır değişerek, farklılaşarak ancak uyum sağlayarak belirli bir düzen içinde süregelmektedir. Doğada varolan bu düzeni oluşturan canlılar ve karmaşık düzen bu çalışmanın konusudur. .Fraktale geometri, doğada var olan kaosun belirli bir düzen içinde olduğunu varsayarak bu karmaşık düzeni açıklamak üzere geliştirilmiş bir yöntemdir. Ekosistem için oldukça öenmli bir yere sahip olan karıncalar, karmaşık düzen içinde hem yaşam alanları hem de sürü düzeni ile önemli yere sahip canlılardır. Çalışma kapsamında yapraklarda bulunan fraktal düzenden ilham alarak karıncalar için bir barınak tasarımı yapılması amaçlanmıştır.

Keywords - karınca, barınak, fractal geometri, düzen, mimari tasarım

References

[1] Discover.

[2] Bilim ve Teknik

[3] ERZAN, A. (1998), Doğadaki Fraktallar, Bilim ve Teknik Dergisi, 365(23), 34-39

[4] DEĞİRMENCİ, Betül f. (2009), Fraktal Geometri Ve Üretken Sistemlerle Mimari Tasarım, Yüksek lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi

[5] ALİ, B.(2015), Mimarlıkta Tasarlama Yöntemleri Ve Fraktal Tasarımlar Üzerine Bir İnceleme, Yüksek lisans Tezi, Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi

[6] Gözübüyük, G.(2007), Farklı Mimari Dillerde Fraktallere Dayalı Form Üretimi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul: Teknik Üniversitesi

[7] SARI, İbrahim (2016) , Karıncalar: Bilim Dünyasının Efendileri, 10-11

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE