Open Access
Determination of the Effects of Indoor Plants on Customers' Cafe Entry Decisions
Ferdi Olmuş1*, Kemal Yıldırım2
1Gazi University  , Ankara, Turkey
2Gazi University  , Ankara, Turkey
* Corresponding author: ferdiolmus@gmail.com

Presented at the 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture) (ISAS2019-FDAS), Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 7, Page (s): 137-144 , https://doi.org/

Published Date: 19 August 2019    | 918     28

Abstract

This research focuses on determining the effects of indoor plants on customers' decision to enter the cafe. To test the assumption that there are relationships between the cafes where the interiors are used and the customers' entrance decisions, a study was organized based upon digital pictures of two different environments (plant and non-plant cafe) hypothetically located in a big cafe. Likert scale was used in the questionnaire developed for the participants to evaluate both cafes and 335 people participated in the survey. The results show that the plant has a more positive effect on the entrance of the cafeteria than the non-plant. In addition, 26-35 year old participants were more positive in their assessment compared to 36-55 year olds and secondary education compared to higher education.

Keywords - Indoor plants, Shopping decisions, Cafe entry, Interior design

References

[1]. Kızılarslan, S., Trabzon Kenti Park ve Bahçelerinin Peyzaj Tasarım Kriterleri Açısından İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 2007.

[2]. Yerli, Ö., Kaya, S., Alışveriş Merkezlerinde Kullanılan iç Mekân Bitkilerinin Bazı Tasarım Öğeleri Açısından Değerlendirilmesi, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova Üniversitesi V. Süs Bitkileri Kongresi Kitabı, Cilt 1. 06–09 Mayıs 2013.

[3]. Hepcan, Ş., Kaplan, A., Küçükerbaş, E., Özkan, B., Kemalpaşa (İzmir) Kentsel Dış Mekanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi; 38 (2-3):143-150, 2001.

[4]. Yalçınalp,E., Meral,A., Doğan,E., Duvar Yüzeylerindeki Tarımsal Kaçakların Belirlenmesi Ve Duvarlarda Yenilebilir Peyzaj Potansiyelinin Geliştirilmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4(2): 169–178, 2017.

[5]. Yıldırım, N.N., The Effects of Living Walls on Users at the Commercial Interiors, Atilim University, Department of Interior Architecture and Environmental Design, Journal of Strategic and International Studies ISSN 2326-3636 Volume XIII Number 1, 2018.

[6]. Yazgan, M.E., Khabbazi, P.A., İç ve Dış Mekânlarda Dikey Bahçe Uygulamaları, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova Üniversitesi V. Süs Bitkileri Kongresi Kitabı, Cilt 1. 06–09 Mayıs 2013.

[7]. Acar, C., Kentsel Mekanlardaki Modern Bitkilendirme Tasarımlarında Süs Bitkilerinin Kullanımına Yönelik Yeni Yaklaşımlar. IV. Süs Bitkileri Kongresi Bildiriler Kitabı. Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Erdemli, Mersin, 2010.

[8]. Helzel, M., Paslanmaz Çelikten Yapılmış Yeşil Duvarlar, Bina Serisi, 17, 2012.

[9]. Khabbazi, P., Alışveriş Merkezlerinde Dekoratif Amaçlı Kullanılan İç Mekan Bitkilerinin Kullanım Parametrelerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü El Sanatları Eğitimi Anabilim Dalı Dekoratif Ürünler Eğitimi, 2009.

[10]. Yazgan, M. Uslu, A., Tanrıvermiş, E. İç Mekan Bitkileri. (Birinci Baskı). Ankara: Saksı Süs Bitkileri Üreticiliği Derneği Yayınları, 2003.

[11]. Baturlar, F., İç Mekânda Bitki Kullanımının Estetik ve Fonksiyonel Özellikler Yönünden İrdelenmesi Yüksek Lisans Tezi Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 2011.

[12]. Çay, E., Ankara Üniversitesi Rektörlük Kampüsü Bitkisel Tasarımında Dekoratif Amaçlı Kullanılan Ağaç Ve Çalıların Saptanması Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, El Sanatları Eğitimi Anabilim Dalı, Dekoratif Ürünler Eğitimi, 2010.

[13]. Bostancı, Y., Kent Tasarım Elemanı Olarak Bitkilendirme İle İklim Kontrolü; Bağdat Caddesi, I Levent Ve Ataşehir Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehircilik Ve Bölge Planlama Anabilim Dalı, 1998.

[14]. Bozkurt, S.G., Ulus, A., Alışveriş Merkezlerinde Rekreasyonel Amaçlı Kullanılan İç Mekan Bitkilerinin Organizasyonu Ve Kullanım Parametrelerinin İstanbul (Avrupa Yakası) Örneğinde İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Journal Of The Faculty Of Forestry, İstanbul University 64(2): 24-40, 2014.

[15]. Özyavuz, M., Karakaya, B., İç Mekân Tasarımında İç Mekân Bitkilerin Önemi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, IV. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu: “Mekân Tasarımında Disiplinlerarası Yaklaşımlar”, İstanbul, 6-8 Mayıs 2015.

[16]. Atik, M., Karagüzel, O., Durak, A., Bitkisel Tasarımda Doğal Bitki Türleri ve Antalya Örneğinde Kullanım Potansiyeli, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova Üniversitesi V. Süs Bitkileri Kongresi Kitabı, Cilt 1, Yalova, 06–09 Mayıs 2013.

[17]. Turgut, H., Karağah,B., Erdoğan, A., Yaman, Y.K., Eminağaoğlu, Ö., Artvin ili Çevresinde Bulunan Bazı Doğal Bitkilerin Süs Bitkisi Olarak Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova Üniversitesi V. Süs Bitkileri Kongresi Kitabı, Cilt 1, Yalova, 06–09 Mayıs 2013.

[18]. Ayalp, N., Yıldırım, K., Çağatay, K., Effect on Users of the Seating Element Types in Cafés / Restaurants, Gazi University Journal of Science, in press. Gu J Sci 30(4): 15-28, 2017.

[19]. Çağatay, K., Hidayetoğlu, M.L., Yıldırım, K., Lise Koridor Duvarlarında Kullanılan Renklerin Öğrencilerin Algısal Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkileri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 32(2): 466-479, 2017.

[20]. Sezen, I., Aytatlı, B., Ağrılı, R.A.ve Patan E., İç Mekân Tasarımında Bitki Kullanımının Birey ve Mekân Üzerine Etkileri, ATA Planlama ve Tasarım Dergisi, 1:1, 25-34, 2017.

[21]. Yazgan, M., İç Mekan Süs Bitkileri. (Birinci Baskı). Ankara: AnkaraÜniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları, 1990.

[22]. Yıldırım, K., Bitkilerin İç Mekân Kirleticileri Üzerindeki Etkileri, İçmimar Dergisi, Sayı 28, s.107-115, 2013.

[23]. Yıldırım, K. Akalın, A., Hidayetoğlu, M.L., The Effects of the Store Window Type on Consumers' Perception and Shopping Attitudes Through the Use of Digital Pictures, G.U. Journal of Science, Vol. 20, No: 2, 30-40, 2007.

[24]. Yıldırım, N.N., Seating Preferences of Staff That Uses Çankaya University Cafeteria, Turkish Journal of Social Research, 21, 1, pp.239-257, 2017.

[25]. Yildirim, K,. Capanoglu. A. ve Cagatay, K., The Effects of Physical Environmental Factors on Students’ Perceptions in Computer Classrooms, Indoor and Built Environment, 20 (5), 501-510, 2011.

[26]. Yildirim, K., Cagatay, K. ve Hidayetoglu, M.L., The effect of age, gender and education level on customer evaluations of retail furniture store atmospheric
ttributes, International Journal of Retail & Distribution Management, 43(8), 712-726, 2015.

[27]. Cronbach, L.J. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika 16 (3): 297-334, 1951.

[28]. McKinley RK, Manku-Scott T, Hastings AM, French DP, Baker R., Reliability and validity of a new measure of patient satisfaction with out of hours primary medical care in the United Kingdom: development of a patient questionnaire: BMJ; 314:193-198, 1997.

[29]. Kaplan, R.M. and Saccuzzo, D.P., Psychological Testing: Principles, Applications, and Issues, Cengage Learning, Boston, MA, 2009.

[30]. Panayides, P., Coefficient alpha: interpret with caution, Europe’s Journal of Psychology, Vol. 9 No. 4, pp. 687-696, 2013.

[31]. Yıldırım, K., Hidayetoğlu,M.L., Şen, A., Farklı Mimari Biçimlerdeki Kafe/Pastane Mekânlarının Kullanıcıların Algı-Davranışsal Performansı Üzerine Etkisi, Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:10 Sayı: 3 s.295-301, 2007 Vol: 10 No: 3 pp.295-301, 2007.

[32]. Yıldırım, K., Bir Ticari Mekân İmajının, Müşteri Karakteristiklerine Bağlı Olarak Farklı Yorumlanması “The Effect of Differences in Customer Characteristics on the Evaluation of A Store Image”, G.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt 20, No: 4, 473-481, 2005.

[33]. Mestan, A., Yıldırım, K., Özkan, A., Açık Ofislerde Çağrı Merkezi Masalarının Özelliklerinin Çalışanların Memnuniyetine Etkilerinin Belirlenmesi, ISAS 2018 International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, SETSCI Conference Indexing System,Volume XX, April 11-13, Kemer Antalya, Turkey, 2018.

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE