Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4(3) (2019)
ISAS2019-FDAS - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture), Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

Katmanlı İmalat Teknolojisi ile Fotovoltaik Enerji Kullanılarak Akıllı Giyilebilir Tekstil Ürünlerinin Tasarımı ve Üretimi
İlker Ertuna1*, Fatma Karaoğlu2, Nazlı Dindar3, Mahmut Can Çakır4, Gökhan Çalış5, Ceren Göde6
1Menderes Tekstil  , Denizli  , Turkey
2Menderes Tekstil  , Denizli  , Turkey
3Menderes Tekstil  , Denizli  , Turkey
4Menderes Tekstil  , Denizli  , Turkey
5Menderes Tekstil  , Denizli  , Turkey
6Pamukkale University, Denizli  , Turkey
* Corresponding author: ilkerertuna@arge.menderes.com
Published Date: 2020-08-19   |   Page (s): 179-182   |    976     24

ABSTRACT Akıllı tekstiller; savunma, güvenlik, tıp, sağlık, havacılık, uzay, çevre, enerji, biyoteknoloji, tarım, gıda, kozmetik ve moda tasarım olmak üzere geniş bir alanda kullanılmaktadır. Bu çalışmada, giyilebilir akıllı tekstil endüstrisi alanında teknolojinin ilerleyişiyle beraber yeni bir imalat yöntemi olarak sanayide yer almaya başlayan 3D imalatın ya da bir diğer adıyla katmanlı imalatı uygulamaları konu alınmıştır. Bu amaçla, katmanlı imalat metotlarından FDM yöntemi ile elde edilen 3D baskılı malzeme içerisine güneş paneli yerleştirilerek tekstil materyaline entegre edilmesi ve fotovoltaik enerjiden elektronik cihazlarımızın şarj edilmesi anlatılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda elde edilen bilgi birikimi ile iletken katkılı filamentlerden elde edilen 3D baskılı materyallerin insan hayatını kolaylaştırıcı akıllı tekstil ürünleri üretimi amaçlanmaktadır.
KEYWORDS Akıllı tekstiller, FDM yöntemi, fotovoltaik, haberleşme, katmanlı imalat
REFERENCES [1] S.Uçar, “Teknik ve Akilli Tekstil Malzemelerinin Geleneksel (Konvansiyonel) Tekstil Ürünleri, Formlari ve Desenlerinde Uygulanmasi,” Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tekstil Ve Moda Tasarimi Anasanat Dali Tekstil Ve Moda Tasarimi Programı, Sanatta Yeterlilik Tezi, 2012.

[2] M.Çakır, “Katmanli İmalat ve Savunma Sanayi Uygulamalarinin Araştirmasi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, Lisans Bitirme Tezi, 2016.

[3] A. Bedeloğlu, A. Demir, Y. Bozkurt “Fotovoltaik Teknolojisi: Türkiye ve Dünyadaki Durumu, Genel Uygulama Alanları ve Fotovoltaik Tekstiller”, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, 4(2) 43-58, 2010.

[4] A. Bedeloğlu, “Fotovoltaik Etki Olusturan Lif Gelistirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 2009.

[5] M. Yıldıran, “Moda Giyim Sektöründe Üç Boyutlu Yazicilarla Tasarim Ve Üretim”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, 2016.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology