Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4(3) (2019)
ISAS2019-FDAS - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture), Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

Eğitim Mekanlarında Kullanılan Duvar Bandı Renklerinin Öğrencilerin Algısal Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkileri
Kubulay Çağatay1*, Kemal Yıldırım2, Tolga Subaşı3
1Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kayseri, Turkey
2Gazi Üniversitesi , Ankara, Turkey
3Gazi Üniversitesi , Ankara, Turkey
* Corresponding author: kcagatay@nny.edu.tr
Published Date: 2020-08-19   |   Page (s): 194-200   |    1021     21

ABSTRACT Bu araştırmada, eğitim mekânlarında kullanılan farklı renklerdeki (kırmızı ve mavi) duvar bandlarının öğrencilerin algısal değerlendirmeleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu maksatla, Ankara’da bulunan Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitim sınıfları araştırma ortamı olarak seçilmiştir. İki farklı renkte duvar bandı kullanılan sınıflara yönelik öğrencilerin algısal değerlendirmelerini belirlemek için 10 sıfat çiftinden oluşan “anlamsal farklılaşma ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek yardımıyla elde edilen sonuçlara göre, kırmızı renkli duvar bandının kullanıldığı sınıfın, mavi renkli duvar bandının kullanıldığı sınıfa oranla daha olumlu yönde algılanarak değerlendirildiği tespit edilmiştir. Ayrıca, erkek öğrencilerin kız öğrencilere oranla sınıfların çevresel faktörlerini algılamalarında daha olumlu yönde bir yaklaşıma sahip oldukları görülmektedir. Bu sonuçlar, eğitim mekanlarının tasarımında sınıf bandı renginin öğrencilerin algısal değerlendirmeleri üzerinde etkili olduğunu göstermektedir.
KEYWORDS Eğitim mekanı, sınıf, duvar bandı, renk, algı, tasarım
REFERENCES [1] Sommer , R. (1969). Pesonal space: the behavioral basis of design, New Jersey: Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall.

[2] Arthur, P., & Passini, R. (1992). Wayfinding: people, sings and architecture. New York: Mc Graw Hill.

[3] Corbusier, L. (1929). The city of tomorrow and its planing. London: The Architectural Press.

[4] Lawton, C.A. (1994). Gender differences in wayfinding strategies: relationship to spatial agabeylity and spatial anxiety. Sex Roles.30(11), 765-779.

[5] Passini, R. (1984). Wayfinding in architecture. New York : Van Nostrand Reinhold.

[6] Peponis, J., Zimring, C., & Cho,Y.K. (1997). Finding the building in wayfinding, Environmet and Behavior, 22(5), 555-590.

[7] Sanoff, H. (1991). Visual research methods in design. New York: Van Nostrand Reinhold.

[8] Yoo, S. (1991). Architectural legibility of shopping centers: simulation and evaluation of floor plan configuration, Ph D. Thesis, Milwaukee: Universty of Wisconsin, Milwauke.

[9] Baker, J. (1986). The role of the environment in marketing services: the consumer perspective, In J. Czepiel, Et Al. (Eds.), The Services Challenge: Integrating For Competitive Advantage (pp.79-84). Chicago: American Marketing Association.

[10] Babin, B.J., Hardesty, D.M., & Suter, T.A. (2003). Color and shopping intentions: The intervening effect of price fairness and perceived affect. Journal of Business Research, 56, 541-551.

[11] Knez, I. (2001). Effects of colour of light o nonvisual psychological processes. Environmental Psychology. 21, 201-208.

[12] Hidayetoglu, M.L., Yildirim, K., & Akalin, A. (2012). The effects of color and light on indoor wayfinding and the evaluation of the perceived environment. Journal of Environmental Psychology. 32(1), 50-58.

[13] Yıldırım, K., Capanoğlu, A., Cagatay, K., & Hidayetoğlu, M.L. (2012). Effect of Wall Colour on the Perception of Hairdressing Salons. Journal of the International Colour Association. 7, 51-63.

[14] Yildirim, K., Hidayetoglu, M.L., & Capanoglu, A. (2011). Effects of Interior Colors on Mood and Preference: Comparisons of Two Living Rooms. Perceptual and Motor Skills.112(2), 509-524.

[15] Akalın, A., Yıldırım, K., Wilson, C., & Kılıçoğlu, O. (2009). Architecture and engineering students; evaluations of house façades: preference, complexity and impressiveness, Journal of Environmental Psychology, 29, 124-132.

[16] Read, M.A. (2003). Use of color in child care environments: Application of color for wayfinding and space definition in Alabama child care environments. Early Childhood Education Journal, 30, 233-239.

[17] Stone, N.J., & English, A.J. (1998). Task type, posters, and workspace color on modd, satisfaction and performance. Journal of Environmental Psychology. 18, 175-185.

[18] Scuri, P. (1995). Design of enclosed spaces. New York: Chapman & Hall.

[19] Ertürk, S. (1983). Mimari mekânların algılanması üzerine deneysel bir çalışma. Yayınlanmış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

[20] Coşkuner, S. (1995). Renkler ve kişiliğimiz. İzmir: Site Ofset.

[21] Frieling, H. (1979). Farbe im raum, Germany: Callwey Puplication.

[22] Kandinski, V. (1993). Sanatta zihinsellik üzerine, İstanbul: Yapı Kredi Yay.

[23] Porter, T. (1997). The architect’s eye visualization and depiction of space in architecture. London: E&FN Spon.

[24] Stone, N.J., (2003). Environmental view and color for a simulated telemarketing task, Journal of Environmental Psychology. 23(1), 63- 78.

[25] Camgöz, N., Yener, C. ve Güvenç, D. (2004). Effects of hue, saturation, and brightness: part 2: attention. Color Research and Application, 29(1), 20-28.

[26] Birren, F. (1952). Your color and yourself. Sandusky: Prang Company Publishers.

[27] Wilkins, A. (2001). Coloured overlays and their benefit for reading. Journal of Research in Reading. 24, 41-46.

[28] Gifford, R, Hine, D.W., Muller-Clemm, W., Reynolds, D.J., & Shaw, K.T. (2000). Decoding modern architecture: a lens model approach for understanding the esthetic differences of architects and laypersons, Environment and Behavior. 32, 163-187.

[29] Gifford, R, Hine, D.W., Muller-Clemn, W., & Shaw, K.T. (2002). Why architects and laypersons judge buildings differently: cognitive properties and physical bases. Journal of Architectural Planing and Researh. 19, 131-148.

[30] Groat L (1994). Carbuncles, columns, and pyramids: lay and expert evaluations of contextual design strategies. In Scheer BC, Presiser WFE, (Eds.), Design Review: Challenging Urban Aesthetic Control. (pp. 156-164). New York: Chapman and Hall.

[31] Hidayetoğlu, M.L., Yıldırım, K., & Çağatay, K., (2010).The effects of training and spatial experience on the perception of the interior of buildings with a high level of complexity, Scientific Research and Essays. 5(3), 428-439.

[32] Yildirim, K., Çağatay, K., & Ayalp, N. (2015). Effect of wall colour on the perception of classrooms. Indoor and Built Environment, Vol. 24 (5), 607-616.

[33] Levy, B.I. (1984). Research into the psychological meaning of color. American Journal of Art Therapy. 23, 58-62.

[34] Mahnke, F.H. (1996). Color, environment, and human response. New York: Van Nostrand Reinhold.

[35] Plack, .J.J., & Shick, J. (1974). The effects of color on human behavior. Journal of the Association for the Study of Perception. 9(1), 4-16.

[36] Adams, F. M., & Osgood, C. E. (1973). A cross-cultural study of the affective meanings of color. Journal of Cross-Cultural Psychology, 4, 135-157.

[37] Özdemir, A . (2005). Tasarimda Renk Seçimini Etkileyen Kriterler. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (2), 391- 401. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/cusosbil/issue/4372/59842

[38] Çağatay, K., Yildirim, K., & Kahraman, N. (2016). Genç Odası Mekânı ve İç Donatım Elemanlarının Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 16(1).

[39] Kuloğlu, M., Atmaca, M., Geçici, Ö., Ünal, A., & Tezcan, A. E. (2002). Bir grup üniversite öğrencisinde renk ve sayı tercihi. Düşünen Adam, 15(1), 34-38.

[40] Müezzinoğlu, M. K. (2018). Eğitim mekânlarında kullanılan renk ve ışığın öğrencilerin fonksiyonel ve algısal değerlendirmeleri üzerindeki etkileri (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).

[41] Baskaya, A., Wilson, C., Ozcan, Y.Z. & Karadeniz, D.A. (2006). Study in re-establishing the corporate identity of a post office institution with gender-related differences in perception of space. Journal of Architectural and Planning Research, 23, 43-59.

[42] Berlyne, D.E. (1974). Studies in the new experimental aesthetics. Newyork: Wiley.

[43] Fiedler, F.E. (1985). The leadership game: matching the man to the situation. In Gibson, J. W. and Hodgetts, R. M. (Eds.), Readings and Exercises in Organizational Communication. (pp. 122-130). Orlando, FL: Academic Press.

[44] Green, R. (1999). Meaning and form in community perception of town character. Journal of Environmental Psychology. 19, 311-329.

[45] Imamoglu, C. (2000). Complexity, liking and familiarity: Architecture and non-architecture Turkish students' assessments of traditional and modern house facades. Journal of Environmental Psychology. 20, 5-16.

[46] Kaya, N., & Weber, M.J. (2003). Cross-cultural differences in the perception of crowding and privacy regulation: American and Turkish students. Journal of Environmental Psychology, 23, 301-309.

[47] Yildirim, K., Akalin-Baskaya, A., & Hidayetoglu, M.L. (2007).Effects of indoor color on mood and cognitive performance. Building and Environment. 42, 3233-3240.

[48] Grandjean, E. (1978). Ergonomics of the home. London: Taylor & Francis Ltd.

[49] Neufert, (2000). Yapı tasarımı. İstanbul: Beta Yayınları.

[50] Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of the Academy of Marketing Science, 16, 74-94.

[51] Grewal, D., Krishnan, R., Baker, J., & Borin, N. (1998) The effect of store name, brand name and price discounts on consumers’ evaluations and purchase intentions. Journal of Retailing. 74, 331- 352.

[52] Kim, J.O., & Jin, B. (2001). Korean customers’ patronage of discount stores: domestic vs multinational discount store shoppers’ profiles. Journal of Consumer Marketing. 18, 236-255.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology