Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4(3) (2019)
ISAS2019-FDAS - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture), Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

Aksaray Kent Meydanının Toplum İlişkileri Bakımından Değerlendirilmesi
Şirin Silahlı Böge1*
1Aksaray University, Aksaray, Turkey
* Corresponding author: sirinsilahliboge@aksaray.edu.tr
Published Date: 2020-08-19   |   Page (s): 201-206   |    1011     21

ABSTRACT Kent meydanları, kentlerin merkezi noktasında konumlanan kamusal mekanlardır. Tarih boyunca kent meydanları, kentlerin kimliğini ve kişiliğini ortaya koyan önemli kentsel yaşam odağı olmuştur. Kent meydanlarının tarihi ve kültürel işlevleri, ticari işlevleri, trafik işlevleri, estetik işlevleri, rekreasyonel işlevleri vardır. İnsanların bir arada bulunma isteği doğrultusunda kentlerin önemli odak noktalarında kent meydanları oluşturulmaya başlamış ve her kentin özelliklerine göre de farklı fonksiyonlara sahip mekanlar oluşmuştur. Kent meydanlarının kentte yaşayan bireyler için kültürel, ekonomik ve fiziksel iletişim içinde bulunduğu mekanlar olması da dikkat çekici bir diğer özelliğidir. Bu çalışmada; kentlerin kimliğini oluşturan kent meydanlarının Aksaray kenti örneğinde incelenerek toplum İlişkileri bakımından değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmada kent meydanının fotoğraflanması yapılarak günümüze kadar gelişimi incelenmiştir. Ayrıca kent meydanlarını kullanan bireyler üzerinde anket çalışması ile değerlendirilmesi yapılmıştır. Değerlendirme sonucunda kent meydanlarının toplum İlişkileri bakımından ne derece önemli olduğu ve kullanım yoğunluğu ortaya konulmuştur.
KEYWORDS kent kimliği, kent meydanı, kent meydanı işlevleri, meydan- toplum ilişkisi
REFERENCES [1] Öztan, Y., 1998. Kentler ve Meydanlar. Maison Française Dergisi, No: 33, 154-157, İstanbul.

[2] Marcus, C. C., Francis, C., 1998. People Places ‘Design Guidelines for Urban Open Space’. Van Nostrand Reinhold Company, New York.

[3] Fauole, P., 1995. Squares in Contemporary Architecture. Waanders Publishers Architectura & Natura Press, Amsterdam.

[4] S. Önder, F. Aklanoğlu.,2002. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (29): 96-106.

[5] Moughtin, C., Oc, T., Tiesdell, S., 1999. Urban Design: Ornament and Decoration (Second Edition). Architectural Press, Oxford.

[6] Moughtin, C., 2003. Urban Desing: Street and Square (Third Edition). Architectural Press, Oxford.

[7] İnceoğlu, M., Aytuğ, A. 2009. Kentsel mekânda kalite kavramı. Megaron Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi E-Dergisi, 4(3): 131-146.

[8] Şavklı, F., Yılmaz, T. 2013. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal, 14: 138- 142.

[9] Moughtin, C., 1992. Urban Design ‘Street and Square’. Butterworth Architecture, Oxford.

[10] Eyüce, Ö., 2000. Meydanlar. Ege Mimarlık Dergisi, 34(2):11.

[11] Uzun, G., 1990. Kentsel Rekreasyon Alan Planlaması. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, Yayın No: 48, Adana.

[12] Dağıstanlı, Ö, 1997. Meydanın Evrimi, Mekansal Analizi ve Sosyal Açıdan Önemi. Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, İstanbul.


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology