Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4(3) (2019)
ISAS2019-FDAS - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture), Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

Mimari Açıdan Biyomimikrinin Tasarım Paradigması Olarak Değerlendirilmesi
Setenay Uçar1*
1Antalya Bilim University , Antalya, Turkey
* Corresponding author: setenay.ucar@antalya.edu.tr
Published Date: 2020-08-19   |   Page (s): 213-219   |    1033     24

ABSTRACT Dünyanın pek çok yerinde geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam eden biyomimikri ile mimari tasarımlar bir problem üzerine veya bir çözüme dayalı olmak üzere iki şekilde uygulanmaktadır. Disiplinler arası iş birliği ile bir dayanışma gerektiren bu tasarım modelinde hedef doğayı örnek alarak işleyiş ve fonksiyonelliği ön planda tutarak mimari tasarımlarda çözüme ulaşmaktır. Bir tasarım paradigması olarak kullanılan biyomimikri, doğal dengeye ayak uyduran ve binalarda CO2 salınımının azalması, sağlığa olumlu etkileri, doğal havalandırma ile ek havalandırma sistem ve masraflarının ortadan kalkması, sonsuz güneş ışığı ile birlikte sınırsız elektrik üretimi, bu sayede tükenen enerji kaynaklarından olan fosil yakıtların kullanılmaması ve çevreye zararlı emisyonların salınmaması gibi ekolojik dengeye birçok katkı sağlamaktadır. Türkiye’de biyomimikri kavramı daha yeni gelişen bir kavramdır. Bu çalışmada Türkiye’de biyomimikrinin bir tasarım stratejisi olarak kullanılması ile birlikte bina tasarımlarının artması, mevcut mimarlık öğrencilerini bu yönde geliştirmek ve daha bilinçli bireyler olarak geleceğe yön verebilmeleri için uygulanmış ve proje aşamasında olan örnek projeler anlatılması amaçlanmaktadır.
KEYWORDS Biyomimikri, Biyomimesis, Mimarlık, Sürdürülebilirlik, Paradigma
REFERENCES [1] Özdemir, E. ve Cengizoğlu, P. (2-3Haziran 2016). Mimari Yüzeylerde Biomimesis Etkisi. 8. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu. İstanbul.

[2] Zeiny, R. (2012). Biomimicry as a Problem Solving Methodology in Interior Architecture. Procedia - Social and Behavioral Sciences 50 :502 – 512

[3] Pedersen Zari, M. and J. B. Storey (2007). An ecosystem based biomimetic theory for a regen-erative built environment Lisbon Sustainable Building Conference 07, Lisbon, Portugal

[4] Yedekçi, G. (2016). Doğayla Tasarlamak, Biyomimikri ve Geleceğin Mimarlığı.

[5] Uçar, S. (2018). Çatı ve Cephelerde Fotovoltaik Panel Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma: Burdur Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Arel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

[6] Tatar, E. (2013). Sürdürülebilir Mimarlık Kapsamında Çalışma Mekanlarında Gün Işığı Kullanımı İçin Bir Öneri. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 17(1), 147-162

[7] Rees, W. (1998). Our ecological footprint: reducing human impact on the earth.

[8] İTÜ’de Yenilikçi Kent Planları Üzerine Çalışmalar Devam Ediyor. (7 Kasım 2016) http://www.arkitera.com/haber/27850/itu-de-yenilikcikent-planlari-uzerine-calismalar-devam-ediyor (24 Mayıs 2018)

[9] Karabetça, A. (2007). Doğadan Esinlenmiş Tasarımlar: Tasarım Stratejisi Olarak Biyomimikri.

[10] Beijing National Aquatics Center (b.t.) https://en.wikipedia.org/wiki/Beijing_National_Aquatics_Center(12M ayıs 2018). National Aquatics Center (Water Cube) (15 Mart 2019).

[11] A form inspired by the natural formation of soap bubbles (b.t.) https://www.arup.com/projects/chinese-national-aquatics-center (15 Mart 2019).

[12] Radwana, G. ve Osamab, N. (2016). Biomimicry, An Approach, For Energy Effecient Building Skin Design. 34:178-189.

[13] CH2 Melbourne City Council House 2 / DesignInc. (30 Haziran 2013). https://www.archdaily.com/395131/ch2-melbourne-city-councilhouse-2-designinc (12 Mayıs 2018)

[14] Council House 2. (b.t.). http://www.jaga-canada.com/project/councilhouse-2 (12 Mayıs 2018).

[15] Biyomimikri Doğadan İlham Al. (3 Ekim 2015). http://usamekaya.com.tr/biyomimikri-dogadan-ilham-al/ (13 Mayıs 2018)

[16] Mutlu Avinç, G. Arslan Selçuk S., (2018) “Isıl Düzenleme Özelliğine Sahip Yapı Kabuğu Tasarımları İçin Biyomimetik Çözümler” International Refereed & Indexed Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS), 2 (3) 120-134

[17] HABITAT 2020: Future Smart ‘Living’ Architecture (2008) https://inhabitat.com/habitat-2020-off-the-grid-futureabode/?variation=d (15 Mart 2019).

[18] Mesterséges Szıgetek Menekülteknek. (1 Ekim 2015). http://kulturpart.hu/2015/10/01/mesterseges_szigetek_menekulteknek (24 Mayıs 2018)

[19] Himalaya Water Tower. (2 Mart 2012). http://www.evolo.us/competition/himalaya-water-tower/ (12 Mayıs 2018)


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology