Journals Books 2687-5527 doi.org/10.36287/setsci
Latest Issue Archive Future Issues About Us
Conference Proceedings

SETSCI - Volume 4(3) (2019)
ISAS2019-FDAS - 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture), Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

Kentsel Mekân Farklılıklarının Isı Adası Oluşumuna Etkisinin Belirlenmesi: Erzurum Kenti Örneği
Nalan  Demircioğlu  Yıldız  1*, Uğur  Avdan  2, Zehra  Avdan  3
1Atatürk Üniversitesi  , Erzurum, Turkey
2Eskişehir Teknik Üniversitesi , Eskişehir , Turkey
3Eskişehir Teknik Üniversitesi , Eskişehir , Turkey
* Corresponding author: nalandemircioglu25@hotmail.com
Published Date: 2020-08-19   |   Page (s): 220-224   |    951     19

ABSTRACT Tüm dünyada özellikle de kent merkezlerinde yaşayan insan nüfusu her geçen gün artmaktadır. Nüfus artışına bağlı olarak sosyal, ekonomik ve çevre sorunlarını da her geçen gün artmaktadır. Günümüzde kent merkezlerinde görülen en önemli çevre sorunlarından biri de mikroklimatik koşullarda meydana gelen olumsuz değişimlerdir. Özellikle kent merkezlerinde yüksek yoğunlaşmaya bağlı olarak, kent dokusunun morfolojisinin değişmesi, sert yüzeylerin artması, yeşil yüzeylerin azalması bu olumsuzluğu artırmaktadır. Mikroklimatik olumsuzlukların başında kırsal çevreye göre kentsel çevrenin daha sıcak olmasına bağlı olarak gelişen kentsel ısı adası oluşumu gelmektedir. Çevre sorunlarının azaltılmasında özellikle kent iklimine bağlı olarak yapılan planlama ve tasarım uygulamaları önemli yer tutmaktadır. Kentlerde alan kullanım tiplerindeki değişim iklimsel parametrelerde de değişime neden olmaktadır. Bu değişimin belirlenmesi sağlıklı kentleşmenin sağlanmasında önemlidir. Araştırmada, Erzurum kent merkezine ait 07/08/2018 tarihli Landsat uydu görüntüleri üzerinden belirlenen alan kullanım tiplerinin kentsel ısı adasını nasıl etkilediği belirlenmeye çalışılmıştır. LST haritası ve alan kullanım tipi haritası birlikte değerlendirildiğinde, özellikle yeşil alanların kentteki sıcaklık değerlerini düşürdüğü belirlenmiştir.
KEYWORDS Alan kullanımı, yüzey sıcaklık haritası, Erzurum, Kentsel ısı adası
REFERENCES Allegrini, J., Dorer, V., Carmeliet, J., 2015. Influence of Morphologies on the Microclimate in Urban Neighbourhoods. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 144, 108-117.

Avdan, U. and G. Jovanovska (2016). "Algorithm for automated mapping of land surface temperature using LANDSAT 8 satellite data." Journal of Sensors 2016.

Baihua, F., Isabela, B., 2015. Riparian vegetation NDVI dynamics and its relationship with climate, surface water and groundwater. J. Arid Environ. 113, 59-
68.http://dx.doi.org/10.1016/j.jaridenv.2014.09.010

Buyantuyev, A., Wu, J., (2009). Urban heat islands and landscape heterogeneity: linking spatiotemporal variations in surface temperatures to land-cover and socioeconomic patterns. Landsc. Ecol. 25 (1):17–33.

Chen, X., Zhao, H., Li, P., Yin, Z., 2006. Remote sensing image-based analysis of the relationship between urban heat island and land use/cover changes. Remote Sensing of Environment, 104, 2, 133-146.

Dos Santos, A.R., de Oliveira, F.S., da Silva, A.G., Gleriani, J.M., Goncalves,W., Moreira, G.L., .Mota, P.H.S.,( 2017). Spatial and temporal distribution of urban heat islands. Sci. Total Environ. 605-606:946–956.

Estoque, R.C., Murayama, Y., Myint, S.W., (2017). Effects of landscape composition and pattern on land surface temperature: an urban heat island study in the megacities of Southeast Asia. Sci. Total Environ. 577:349–359.

Feyisa, G.L., Dons, K., Meilby, H., (2014). Efficiency of parks in mitigating urban heat island effect: an example fromAddis Ababa. Landsc. Urban Plan. 123:87–95

Gomez, F., Gaja, E., Reıg, A. (1998) Short Communication: Vegetation and Climatic Changes in a City, Ecological Engineering (10) 355-60.

Gunawardena, K.R., Wells, M.J., Kershaw, T., (2017). Utilising green and bluespace to mitigate, urban heat island intensity. Sci. Total Environ. 584:1040–1055.

Guo, G., Wu, Z., Xiao, R., Chen, Y., Liu, X., Zhang, X., (2015). Impacts of urban biophysical composition on land surface temperature in urban heat island clusters. Landsc. Urban Plan. 135:1–10

Jackson, T.L., Feddema, J.J., Oleson, K.W., Bonan, G.B., Bauer, J.T. (2010) Parameterization of Urban Characteristics for Global Climate Modeling, Annals of the Association of American Geographers 100(4) 848–65.

Jianjun, J., Jie, Z., Hongan,W., Li, A., Hailing, Z., Li, Z., Jun, X., 2005. Land over changes in the rural-urban interaction of xian region using Landsat TM/ETM data. J. Geogr. Sci. 15 (4), 423-430. http://dx.doi.org/10.1007/BF02892149.

Kadıoğlu, M., 2001: Küresel iklim Değişimi ve Türkiye:Bildiğiniz Havaların Sonu, Güncel Yayıncılık, 3. Baskı, İstanbul.

Kleerekoper L,M.van Esch,T.B.Salcedo, (2012). How to make a city climate-proof, addressing the urban heat island effect, Resour. Conserv. Recycl.,64:30-38

Krusche P. & M., Althaus D. & Gabriel I.1982; Ökologisches Bauen – Herausgegeben vom Umweltbundesamt; Bauverlag GmbH, Wiesbaden & Berlin Kshetri, T.B. 2018, NDVI, NDBI & NDWI Calculation Using Landsat 7, 8, https://www.linkedin.com/pulse/ndvindbi-ndwi-calculation-using-landsat-7-8-tek-bahadur-kshetri

Landsberg, H. E. (1981). The Urban Climate. New York: Academic Press Lin, B.S., Lin, C.T., (2016). Preliminary study of the influence of the spatial arrangement of urban parks on local temperature reduction. Urban For. Urban Green. 20:348–357.

Luo Z.,O.J.Sun,Q.Ge,W.Xu,J.Zheng.(2007) Phenological responses of plants to climate change in an urban environment, Ecol. Res.,22(3):507-514

Ma, Y., Y. Kuang and N. Huang (2010). "Coupling urbanization analyses for studying urban thermal environment and its interplay with biophysical parameters
based on TM/ETM+ imagery." International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 12(2): 110-118.

Martin P,Y.Baudouin,P.Gachon.(2015) An alternative method to characterize the surface urban heat island , Int. J. Biometeorol.,59(7):849-861

Masek, J.G., Lindsay, F.E., Goward, S.N., 2000. Dynamics of urban growth in the Washington DC metropolitan area, 1973–1996, from Landsat observations. International Journal of Remote Sensing, 21, pp. 3473–3486.

Morabito, M., Crisci, A.,Messeri, A., Orlandini, S., Raschi, A., Maracchi, G.,Munafo,M., (2016). The impact of built-up surfaces on land surface temperatures in Italian urban areas. Sci. Total Environ. 551–552:317–326.

OKE, T.R. (1989) The Micrometeorology of the Urban Forest, Philosophical Transactions of the Royal Society of London (B324) 335-49.

Oke, T.R., 1982. The energetic basis of the urban heat island. Q. J. R. Meteorol. Soc. 108, 1–24.

Owen, T. W., Carlson, T. N., & Gillies, R. R. (1998). An assessment of satellite remotely-sensed land cover parameters in quantitatively describing the climatic effect of urbanization. International Journal of Remote Sensing, 19, 1663–1681.

Rizwan, A.M., Dennis, L.Y.C., Liu, C., (2008). A review on the generation, determination and mitigation of urban heat island. J. Environ. Sci. 20, 120–128.

SABNIS, G.M. (2011) Green Building with Concrete Sustainable Design and Construction, CRC Press, 175-226.

Santamouris, M., (2013). Energy and Climate in the Urban Built Environment. Routledge, Abingdon-on-Thames, UK.

Santamouris, M., (2013). Energy and Climate in the Urban Built Environment. Routledge, Abingdon-on-Thames, UK.

Tomlinson, C.J., Chapman, L., Thornes, J.E., Baker, C., (2011). Remote sensing land surface temperature for meteorology and climatology: a review. Meteorol. Appl. 18, 296–306.

Thanapura, P., Helder, D. L., Burckhard, S., et al., 2007. Mapping urban land cover using QuickBird NDVI and GIS spatial modeling for runoff coefficient determination. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 73, 1, 57-65. URL: 2 http://earth.esa.int/pub/ESA_DOC/landsat_FAQ/#_Toc23534
5950, (son giriş tarihi: 15.09.2011).

Tomlinson, C.J., Chapman, L., Thornes, J.E., Baker, C., (2011). Remote sensing land surface temperature for meteorology and climatology: a review. Meteorol. Appl. 18, 296–306.

United Nations (2014). hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14- report-en-1.pdf

Weixin, X., Song, G., XinQuan, Z., Jianshe, X., Yanhong, T., Jingyun, F., Juan, Z., Sha, J., 2011. High positive correlation between soil temperature and NDVI from 1982 to 2006 in alpine meadow of the Three-River Source Region on the Qinghai- Tibetan Plateau. Int. J. Appl. Earth Observation Geoinformation 13, 528e535.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jag.2011.02.001.

World Bank Group 2015. www.worldbank.org/en/about/annual-report-2015

Wu, H., Ye, L.P., Shi,W.Z., Clarke, K.C., (2014). Assessing the effects of land use spatial structure on urban heat islands using HJ-1B remote sensing imagery inWuhan, China. Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinf. 32:67–78

Yüksel, Ü., 2005. Ankara Kentinde Kentsel Isı AdasıEtkisinin Yaz Aylarında Uzaktan Algılama Ve Meteorolojik Gözlemlere Dayalı Olarak Saptanması Ve Değerlendirilmesi Üzerinde Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Zha, Y., J. Gao and S. Ni (2003). "Use of normalized difference built-up index in automatically mapping urban areas from TM imagery." International Journal of Remote Sensing 24(3): 583-594


SET Technology - Turkey

eISSN  : 2687-5527    
DOI : doi.org/10.36287/setsci

E-mail : info@set-science.com
+90 533 2245325

Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TURKEY
©2018 SET Technology