Open Access
Popüler Kültür Ürünleri Üzerinden Mekansal Okumalar :18 Mekan- 18 Zaman: ‘Love, Death & Robots'
Ekin Can Seyhan1, Tuğçe Seyhan2*
1Baskent University  , Ankara, Turkey
2Baskent University  , Ankara, Turkey
* Corresponding author: tugcemseyhan@gmail.com

Presented at the 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture) (ISAS2019-FDAS), Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 7, Page (s): 225-255 , https://doi.org/

Published Date: 19 August 2019    | 939     26

Abstract

Bu çalışma 2018 yılına ait ‘love, Death-robots’ adlı dizi üzerinden tasarım nesneleri ve mekanlara odaklanarak, popüler kültür kaynaklı tasarım okumaları yapmayı hedeflemektedir. ‘Love Death-robots’ 18 ayrı hikayeyle, hikayenin ait oldukları 18 ayrı dönemin politik, kültürel, toplumsal ve ekonomik yapılarını yansıtmakta ve hatta bunun üzerine inşa edilmiş konular içermektedir. Dizi; günümüz, geçmiş ve geleceğe dair bilimkurgudan, fantastik dünyalara kadar farklı zaman ve farklı temalara ait hikayeleri sunmakta ve böylece geçtiği dönemlerin ve temalarının tasarım anlayışı ve tasarım algısını okumayı mümkün kılmaktadır. Bu çalışmada, geçtiği dönemlere göre, dönemlerin temsili olan tasarım nesneleri, mekan, kentsel değişimlerinin tespitleri yapılmasının yanı sıra, kendi dilinde yaptığı dönemin toplumsal, siyasal, kültürel eleştirileri de incelenecektir. Bu okumalar ve tespitler yayınlanan bölümler üzerinden 18 ayrı başlık altında sıralanarak okunacaktır. Bu çalışmanın sonucunda popüler kültür ürünü bir üretimin, tasarım algısı okumasında bir araç olarak kullanılması amaçlanmıştır.

Keywords - Popüler Kültür, Bilim Kurgu, Mekan, Tasarım, Love, Death & Robots

References

Örmeci, O. (2008). Popüler Kültür. Ankara: Elips Kitap.

Bachelard, G. (2013). Mekanın politikası. İstanbul: İthaki Yayınları.

Boym, S. (2016). Başka bir özgürlük. İstanbul: Metis Yayıncılık.

CAZANAVE, P., DE BERNARDİ, L., PEREZ, N., & LABOUR, S. (2014). STEAMPUNK From Counterfactual fiction to Progressive Movement. Segundas Jornadas de Ciencia Ficcion.

Cragoe, C. D. (2012). Binalar nasıl okunur? İstanbul: Yem Yayın.

Gympel, J. (2018). Antik çağlardan günümüze mimarlığın öyküsü. İstanbul: Hep Kitap.

Irwin, W. (2017). Matrix ve Felsefe. İstanbul: Olimpos Yayınları.

Jakovljevic, B. (2004). Unframe Malevich!: Ineffability and Sublimity in Suprematism. Art Journal, 3(63), 18-31.

Jones, W. (2017). Evler nasıl okunur? İstanbul: Yem Yayın.

ONION, R. (2008). Reclaiming the Machine: An Introductory Look at Steampunk in Everyday Practice. Neo-Victorian Studies, 1(1), 138-163.

Platon. (2018). Devlet. İstanbul: İş Bankası Yayınları.

Rot, L. (2006). Mimarlığın Öyküsü. İstanbul : Kabalcı Yayınevi.

Sarup, M. (1993). An Introductory Guide to Post-Structuralism and Postmodernism. Longman /Pearson Education.

Şumnu, U. (2019). 20. yüzyıl düşüncesinde ev/evsizlik halleri ve Jorge Luis Borges’in “Asterion Evi” öyküsü. Toplum ve Bilim (146)

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE