Open Access
Yapay Sinir Ağları ile Regüleli Cer Simülasyonu
Lütfullah Dağkurs1*, İsmail İşeri2
1Tokat Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey
2Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
* Corresponding author: lutfullah.dagkurs@gop.edu.tr

Presented at the 3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies (Fine Arts, Design and Architecture) (ISAS2019-FDAS), Ankara, Turkey, Apr 19, 2019

SETSCI Conference Proceedings, 2019, 7, Page (s): 256-258 , https://doi.org/

Published Date: 19 August 2019    | 1040     23

Abstract

Cer makineleri tekstil sektöründe iplik imalatında kullanılan makinelerdendir. Cer makinesinin iplikhane içinde merkezi bir rolü vardır. İplik kalitesini olumlu yönde etkileyebilecek son makine olmasından dolayı burada giderilemeyen hatalar ipliğe ve dolayısıyla örme/dokuma kumaşa yansımaktadır. İşlem sırası olarak tarak makinesinden sonra gelen cer makinelerinin görevi dublaj (katlama) ile tarak makinesinden gelen şeritleri daha homojen hale getirmek, farklı hızlarda dönen çekim silindirleri yardımıyla gelen şeriti inceltmek ve istenilen numarada şerit elde etmek sayılabilir. Yapılan bu çalışmada yapay sinir ağı ile ileri beslemeli kontrol yapılarak cer makinesinden çıkan cer şeritlerinin istenilen numarada çıkması sağlanmıştır.

Keywords - Cer Makinesi, İleri Beslemeli Kontrol, Yapay Sinir Ağı

References

[1] Megep website.[online] Avaible:http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Cer%20Makinesi.pdf

[2] RSB-D 50 Regüleli Cer Makinası ,Rieter Website. [Online].Available: http://www.rieter.com

[3] Kontrolotomasyon website .[online].Avaible:https://kontrolotomasyon.fileswordpress.com/2015/09/kontrolorganc4b1_2kasc4b1m2015.pdf

[4] E. Vardar , K. Kaplan , H.M. Ertunç,” NARMA L-2 Denetleyici ileTop Çubuk Kontrolü”, Koc. Üni. Fen Bil. Der., 1(2): (2018) 77˗83

SETSCI 2024
info@set-science.com
Copyright © 2024 SETECH
Tokat Technology Development Zone Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus, 60240 TOKAT-TÜRKİYE